Category Archives: Sykkelruter

Sykkelruter til og fra Blindern

Jeg var en tur innom og hilste på folkene på Sykkelprosjektets stand på Blindern ved semesteråpningen. Jeg har i de senere årene presentert en del sykkelruter i Oslo, og kom på at jeg kunne samle noen studentvennlige ruter for folk som skal sykle til og fra Blindern.

Et av de litt nedslående resultater fra Reisevaneundersøkelsen i forbindelse med utarbeiding av ny sykkelstrategi, var at det er så få studenter som sykler. For mange studenter er sykkel uten tvil den beste måten når man skal reise til og fra Blindern. Her er noen gode grunner til å velge sykkel:

  • Det er billig. For studenter koster Ruterbilletter for en sone i ti måneder 3900 kr. Du kan kjøpe en helt OK sykkel til den prisen. Og sykkelen varer mye lenger enn ti måneder.
  • Sykkel er ofte den raskeste reisemåten.
  • Det er bra for helsen. Helsedirektoratet anbefaler ca 30 minutter moderat trening i form av å gå eller sykle hver dag. Det er ikke nok hvis du har ambisjoner om å bli virkelig sprek, men er tilstrekkelig for å ta vare på helsen.
  • Man våkner ordentlig og får hjernen i gang. Fysisk trening stimulerer hjernen. Bildet nedenfor viser scan av hjernen etter stillesitting og etter å ha gått i 20 minutter, hvor vi ser at turen fikk hjernen i gang. Jeg er ikke hjerneforsker, men det er vel ikke veldig dristig å tro at en sykkeltur har en lignende effekt.

Continue reading Sykkelruter til og fra Blindern

Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg tenker ikke på bilistene som har stått en time eller så ekstra i kø. De var advart og burde ha holdt seg borte. Noe av problemet er at bilistene har fått alt for mye plass i Bjørvika. Man har brukt noen milliarder på tunnel til bilistene. Få dem ned i de sorte hullene, og la overflaten være forbeholdt folk.

Jeg har langt mer sympati med de som satt i busser som sto fast i trafikken. Kolllektivtrafikken er alt for lite pioritert i trafikken. Flere kollektivfelt, bilene ut av trikkeskinnene og el-bilene ut av kollektivfeltene!

Det som virkelig er en skandale er at man i 2014 kan finne på å bygge et helt nytt veianlegg på et sted hvor det er massevis av plass, uten å legge ordentlig til rette for syklister. Det er slik at man får håpe de som hadde det overordnede ansvaret for dette prosjektet har hatt ansvar for sitt siste prosjekt. Hoder som tenker så gammeldags er ubrukelige. De bør pensjoneres eller tas ut av virksomhet på annen måte, uansett fysisk alder.

Continue reading Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Vi er fortsatt i Oslo, ikke på et eller annet konfliktfylt sted i Midt-Østen. Jerusalem bro krysser Akerselven mellom Lilleborg og Bjølsen valsemølle.

Det er ikke en bro jeg tenker mye på, og enda sjeldnere sykler på. Men jeg ble minnet om den da jeg igjen leste Handlingsplan for sykkel 2010-2014. Dette er et av prosjektene som er nevnt som del av en “grønn rute”, og det er et av de prosjektene som faktisk er gjennomført. Den ble åpnet i august 2011.

[mappress mapid=”54″]

Det er en fin bro. Arkitektene ser ut til å like den. “Våre veger” kaller den en perle av en bru (skjønt de siterer vel bare daværende samferdselsbyråd Jøran Kallmyr). Det er en staselig gang- og sykkelbro, skriver Akerselvvandring. Teknisk Ukeblad har laget en billedserie fra broen. Den skal ha kostet 18 millioner, noe som slett ikke er så galt for et slikt prosjekt.

Men er det noen som sykler der?

Continue reading Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven

Innledning. Blindern – Berg

Vi fortsetter å utforske området mellom Kirkeveiringen og Store ringvei. Denne gangen skal vi sykle i området mellom Blindern og Akerselven. Målet er å finne veier hvor det er lite trafikk. Disse rutene er ikke valgt ut med tanke på å komme fortest mulig fra A til B på sykkel. Noen av disse veiene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det mange fine sykkelveier, selv om det bare er noen få, korte strekninger som er tilrettelagt for sykkel.

Mellom Blindern og Akerselven er Ullevål sykehus en ganske bastant barriere. Enten må man sykle langs Kirkeveiringen, eller så må man sykle nord for sykehuset. På grunn av dette blir Sagene en slags trafikal øy som vi her kommer til å holde oss nord for. Men veien over Sagene er beskrevet i ruten Frogner – Sinsen.

Den første ruten er fra Blindern via eventyrveiene vest for Sognsveien til Berg.

Første strekning er Problemveien, som til tross for navnet er uproblematisk å sykle. Jeg pleier å ta med geocacher langs turveiene, og her kan man finne PPJ #93 yr.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven

Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

[section_title title=Innledning]

Denne gangen har jeg valgt en rute som viser mye av det som er galt i Oslo. Det er en rute med nesten null tilrettelegging og den er ikke merket som sykkelrute på noe sykkelkart. Men det er åpenbart at det bør være en sykkelrute her, selv om man alltid kan diskutere detaljer i trasévalget. At det ikke er sykkelrute her, og heller ikke er planlagt noen sykkelrute, illustrerer hvor kort Oslo har kommet.

Hvis en by skal kunne kalles “sykkelby” er det en selvfølge at man skal kunne sykle fra en bydel til en annen på rimelig godt tilrettelagte veier, og uten å måtte ta store omveier. Jeg sykler vanligvis denne veien en gang pr uke. Å velge en rute som er tilrettelagt for sykkel, er ikke mulig. Jeg kan like godt advare med en gang: Dette kommer til å handle mye om hva som burde vært gjort, men som ikke er gjort langs denne strekningen.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bruke sykkelen til transport, f.eks. fram og tilbake til arbeid. Men for den som vil på sykkeltur har Oslo mye å by på. Det er flere muligheter til å komme fra sentrum ut i Marka uten å måtte sykle på veier med mye trafikk. Dagens rute er en slik turrute, fra Frognerparken til Sognsvann. Den går stort sett i park, gater med lite trafikk og på turvei.

Første delen av turen er den samme som vi var innom i Oslo mellom ringene, del 1. Poenget er å komme seg til Thaulows gate og ta broen over T-banen ved Frøn. Jeg skriver derfor ikke noen om denne delen, selv om jeg denne gangen har valgt å starte et litt annet sted i Frognerparken.

Når vi komme ut i Slemdalsveien må vi fortsette litt lenger enn vi gjorde sist. Hvis vi skal i retning Gaustad og Sognsvannsveien, som vi skal på denne turen, må vi komme på vestsiden av Sognsvannsbanen. Det er mulig å krysse ved Blindern stasjon, via gangbroen mellom Meteorologisk institutt og Forskningsparken, i Problemveien, Vestgrensa og selvfølgelig ved Ullevål stadion. Men langs vår rute krysser vi allerede i Slemdalsveien.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

[section_title title=Skøyen – Volvat alternativ 1 (Madserud)]Denne gang skal vi holde oss mellom ring 2 (Kirkeveiringen) og ring 3 (Store ringvei) så langt det lar seg gjøre. Igjen har jeg valgt turvei og småveier der dette finnes. Dette er veien man velger hvis målet er å sykle trygt og/eller ha en hyggelig sykkeltur. Den som først og fremst er opptatt av å komme fort fram bør velge en annen rute. Skjønt det kan være noen snarveier her som er kortere og hvor man unngår noen trafikklys, så kanskje tar det ikke alltid lenger tid. Noen synes kanskje også at det kan være verdt å bruke noen minutter ekstra for å kunne sykle bilfritt eller med liten trafikk det meste av strekningen.

Jeg kan vanskelig tenke meg at noen vil sykle hele denne veien fra Skøyen til Bryn. Men det bør være delstrekninger langs denne ruten som kan være verdt å bruke til relativt lokal sykling. Det blir en del avstikkere, så vi kommer ikke så veldig langt i hver del. Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei

[section_title title=Frognerparken – Hoff]Jeg veksler mellom å velge transportveier og turveier. Transportveier er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Turveier er for de som vil ta seg god tid og er mer opptatt av å holde seg unna trafikkerte veier enn av å komme fortest mulig fram. Oslo har en del fine turveier som gjøre det mulig å komme nesten fra sentrum og ut i marka uten at vi må sykle på trafikerte veier. Det er særlig transportstrekningene som mangler i Oslo.

Den veien vi skal sykle i dag er langt fra den raskeste og vi skal fra Frognerparken til Bogstad. Men det er en hyggelig vei og man er skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Det kan være en utfordring å komme seg til Frognerparken, men det får vi komme tilbake til. Du kan finne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frognerparken som utgangspunkt for denne turen, så er det fordi det er det nærmeste startpunktet for meg. Men det viktigste er egentlig å komme seg til Radiumhospitalet. Egentlig er det der turen starter. Vi kan sykle Store ringvei, og ta av fra denne. Man kan også komme innpå fra Skøyen, slik at det blir en forbindelse mellom sykkelveien langs Frognerstanda og denne turveien. Mulighetene er mange. Men jeg har valgt å starte i Frognerparken.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei

Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelthetene kan jeg si at dette er en av de strekningens jeg liker best blant de jeg sykler regelmessig, først og fremst delen mellom Grorud og Sinsen.

Fra bygrensen til Grorud er den ikke like god, og her er det noen farlige avkjøringer som krysser sykkelveien. Det er en (nesten) sammenhengende strekning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykelvei, hvor fotgjengere og syklister ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for transportsyklister kan det ikke være fotgjengere der. Den er også til tider ganske smal.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei – en liten perle!

[section_title title=Innledning]

De fleste sykkelruter jeg har prøvesyklet har vært typiske transportruter. Jeg har sagt og mener at på slike veier må syklister og fotgjengere skilles, og de må lages for at syklistene skal komme raskt og effektivt fram. Denne gangen velger jeg en turvei. Det er sikkert mange som velger denne, eller deler av denne til og fra jobb. Men det er uansett en turvei. Her er det blandet sykkel- og fotgjengertrafikk, som er helt greit på turveier. Det betyr at vi må sykle i moderat fart og gi god plass til fotgjengere. De som vil sykle fort får velge en annen vei.

Først litt reklame: Jeg oppdaget Svartdalen og mange andre fine steder jeg ikke visste om gjennom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har fartet mye rundt i mange deler av Oslo. Som en vitebegjærlig person har jeg alltid vært interessert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rattet i en taxi (om enn bare som reservesjåfør ved siden av studiene) tok meg til de fleste deler av Oslo. Jeg har passert Svartdalen mange ganger på begge sider. Men noen måtte plassere noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk legger gjerne ut cacher på steder man gjerne vil vise fram, og slik oppdager man mange ukjente perler, både i Oslo og andre steder. Jeg brukte også geocacher som gulrot i et lite treningsopplegg jeg laget da jeg etter å ha syklet på flatene i Languedoc hele sommeren fant ut at jeg måtte sykle mer i motbakke. Slutt på reklamen.

Det som gjør dagens sykkelrute så flott, er at man kan sykle fra trafikkaoset på Bryn og helt inn til Grønlandsleiret og være skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Vil man gjøre ruten litt raskere er det mange muligheter til å ta av fra ruten å velge en raskere, men også mer trafikkert rute inn mot sentrum.

Continue reading Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei – en liten perle!