Category Archives: Sykkelruter

Kirkeveiringen — en sykkeltur.

Lørdag for en uke siden var jeg ute på en rolig sykkeltur og benyttet anledningen til å prøve litt av det som skal være sykkeltraseer i Oslo, men som i stor grad faller i kategorien “ikke tilrettelagt for sykkel”. Å lage slike er virkelig å understreke at i Oslo satses det lite. “Bilvei ikke tilrettelagt for bil”, kunne noen tenke seg noe slikt? Nok om det. Jeg syklet bl.a. fra Frogner plass til Carl Berners plass og tilbake, med den del avstikkere til andre områder. Men nå er Kirkeveiringen tema.

Fra Frogner plass er det stort sett sykkelfelt det første stykket. Men ved holdeplassen ved Frognerparken er det smalt. Markeringen av sykkelfeltet er i stor grad slitt bort. Jeg stoppet noen minutter, og det var lett å se hvorfor: De fleste bilene krysser linjen og kjører delvis i sykkelfeltet. Da gir det ikke mye trygghet å ha sykkelfelt.

Så er det selvfølgelig bussholdeplassene som bryter opp sykkelfeltet. Continue reading Kirkeveiringen — en sykkeltur.

Carl Berners plass – revisited

Når man ikke finner igjen det man mener å ha lest, og finner noe man ikke kan huske å ha lest på en nettside lurer man alltid på om man har lest feil eller om den har blitt endret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Berners plass og manglende tilrettelegging for sykkel. Jeg kan samtidig legge til at jeg ikke har fått svar fra Vegvesenet på mine spørsmål om prosjektet.

Men i dag var jeg innom nettsidene en gang til. Og på prosjektbeskrivelsens forside står det vitterlig:

“Personkapasiteten gjennom krysset skal økes med 50 prosent ved å prioritere reisende med buss, trikk og sykkel. Blant annet skal trikkeavgangene gå hyppigere.”

Les en gang til: “prioritere reisende med … sykkel. Det kan godt hende at jeg overså dette forrige gang jeg var innom sidene. Eller kanskje er det endret.

Continue reading Carl Berners plass – revisited

Stenersgt – sykkelfeltet som bare forsvant

Det var en gang et sykkelfelt. Faktisk var det to, et i hver retning. De var ikke så lange. De gikk i Stenersgt bak Oslo spektrum, mellom Lilletorget og Lybekkergata. Men det var det som i alle fall brakte sykkelveien fra øst fram til Jernbanetorget — sånn omtrent.

[mappress]

Men sykkelfeltet ble bare borte, uten at det er så lett å finne ut hvorfor.  Merkingen er borte, men fortsatt ser man at det har vært noe der. Jeg har forsøkt å søke etter informasjon via Oslo kommunes nettsider, men jeg har ikke klart å finne noe.  Dessverre er det ikke den eneste sykkelveien som bare har blitt borte. Det var en gang sykkelsti langs Ruseløkkveien, men den har blitt borte. En gang var det også sykkelvei over Rådhusplassen, nå er det bare kaos. Og det har vært sykkelvei i Karl Johans gt. Kanskje var de ikke ideelle. Men de var bedre enn ikke noe, og har ikke blitt erstattet av andre sykkelveier eller sykkelfelt. Men det er andre historier.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

Continue reading Stenersgt – sykkelfeltet som bare forsvant

Sykling Frogner — Oslo sentrum

Dette er mitt nærområde og min arbeidsvei. Derfor tar jeg opp dette, selv om det sikkert finnes områder hvor sykkelforholdene er langt dårligere.

Jeg starter med det som burde vært ryggraden i sykkelveinettet: Bygdøy Allé og Henrik Ibsens gate (det som tidligere fra Drammensveien mellom sentrum og Solli plass). Det er også den strekningen hvor det bør være enklest å legge til rette for sykkel. Det er mange som bruker denne veien som sykkelvei slik at den, til tross for manglende tilrettelegging, i praksis fungerer som en hovedsykkelvei. Her er vi også ved et viktig punkt som planleggere og politikere må ta inn over seg:

Planleggere og politikere må komme seg ut av sine kontorer, løfte blikkene fra sine kart og se hva folk faktisk gjør. Det hjelper ikke om man bygger ut sykkelveier andre steder. Man må legge forholdene til rette der folk faktisk sykler. Man kan ikke legge sykkelveiene der byråkrater synes at folk bør sykle.

For noen år siden ble det gjort noen oppgradering av kantstein i Bygdøy Allé. Jeg trodde den gang at man også ville lage sykkelsti når man arbeidet med veikanten og fortauet. Dette burde man selvfølgelig ha gjort. Men dette er Oslo, hovedstad i det i denne sammenheng u-landet Norge.

I Oslo betrakter de ansvarlige planleggere og politkere åpenbart fortsatt sykkel som et kuriøst leketøy. De vil ikke ta innover seg at sykkel er et fremkomstmiddel som på kortere avstander i byer og bynære områder er det klart mest effektive og miljøvennlige transportalternativet. Sykkel er samfunnsøkonomisk lønnsomt og har meget god helseeffekt, men slikt biter ikke på H/FrP-politikerne i byrådet. Derfor ser vi gang på gang at syklistene blir totalt oversett når veier rustes opp. Vi har sett det i Bygdøy Allé, vi så det i Cort Adlers gt (som jeg skal komme tilbake til), vi så det ved Nordraaks plass, vi ser det nå når man ruster opp Drammensveien (nye trikkeskinner) og vi ser det i Holmekollveien hvor man oppgraderer fortau og vei, men uten å legge til rette for sykler. Og vi ser i det i skandaleprosjektet Carl Berners plass.

Bygdøy Allé er av en for meg uforståelig grunn ikke med i Oslos sykkelstrategi (det finnes faktisk noe slikt, og den er slett ikke ille om den bare hadde blitt gjennomført). I Henrik Ibsens gt mellom Solli plass og sentrum ville det vært særdeles enkelt å lage sykkelsti. Det er bare et av alt for mange eksempler på at Oslo mangler vilje, ikke plass.

På sydsiden bør det ikke være noe problem. Utenfor Handelsbygningen og utenfor Finansnæringens hus (?) er det noen få parkeringsplasser som må fjernes. Får man bort disse er de mer enn nok plass i veibanen. Det er egentlig vanvittig at man prioriterer et titalls parkeringsplasser fremfor syklister.

Continue reading Sykling Frogner — Oslo sentrum

En deprimerende sykkeltur på Grønland

Jeg tok nylig en liten sving bortom Grønland på sykkel. Det var en deprimerende sykkeltur. Ikke fordi det er noe galt med Grønland, men fordi det finnes så mange hensynsløse og idiotiske bilister som synes å tro at sykkelstien — som faktisk i utgangspunktet er en av de bedre i byen — er parkeringsplass for biler. Her er et lite utvalg av parkeringer. Klikk på bildene om du vil ha dem litt større, men f.eks. mer lesleige registreringsnumre. (Nei, jeg ser ingen grunn til å sladde nummer eller anonymisere de som setter fra seg sin bil på et offentlig sted på denne måten.)

Denne bilen er tydelig merket med hvem som eier den, så her behøver man ikke gjøre noe for å finne ut mer. Med nummeret så tydelig merket på bilen kan man ringe og fortelle at slik hensetting av biler er uakseptabel, noe jeg også gjorde. Der traff jeg en vennlig person som sa han skulle følge det opp. Om han faktisk gjør det, er en annen sak.

Continue reading En deprimerende sykkeltur på Grønland

Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en sykkelsti langs Ullevålsveien mellom Collets gt og nesten (men bare nesten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt forsvinner sykkelstien for å gi plass til de som Oslos politikere mener er langt viktigere enn syklister: Bilistene. Men det er en annen historie.

Utenfor Ullevåslveien 15 blir sykkelstien plutselig borte. Det er selvfølgelig ikke noe skilt som som forteller at sykkelstien opphører — man driver ikke med den slags skilting i Oslo (det ville vel sprenge skiltbudsjettet om man skulle sette opp skilt hver gang man har nedprioritert syklistene).  Siden man også er veldig dårlige til å vedlikeholde merkingen av sykkelstier i Oslo behøver ikke det at merkingen opphører bety annet enn at merkingen er nedslitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt mange steder i denne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at sykkelstien skulle opphøre her. Man passerer et hus som alle and hus, med en inngang som det er på alle andre hus.

Continue reading Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

“Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lederen av Stortingets finanskomité, Torgeir Micaelsen fra AP, er en ivrig syklist. Det står respekt av å sykle flere ganger i uken fra Drammen til Stortinget i Oslo, en strekning på 48km. I dagens utgave at Dagens Næringsliv tar han til orde for at det bør bygges egne “motorveier” for transportsyklister, eller som DN så tabloid foretrekker å kalle dem: “råsyklister”. Disse som i bilistenes øyne er “råsyklister” holder gjerne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bilene typisk holder. Det bør ikke være noen overraskelse for de som følger min blogg at jeg varmt støtter et slikt forslag. Torgeir Micaelsen har kommet med ytterligere kommentarer på sin blogg.

I Oslo snegler man seg fram med å bygge ut sykkelveier for å realisere en nå 20 år gammel plan om et hovedsykkelveinett. Man blir ikke akkurat imponert av at man i perioden 2005-2007 bygget ut ca 1,8 km sykkelvei pr år (5,5 km til sammen i løpet av de tre årene), eller av at utbyggingstakten nå har økt til hele 4,6 km inneværende år. Med dagens utbyggingstakt vil dette allerede i dag foreldede sykkelveinettet være fullført i 2027. Det er en fattig trøst at dette er ekspressfart i forhold til utbyggingen av Vestfoldbanen, hvor man bare har klart å modernisere 17 km i løpet av 17 år, altså én kilometer i året.

Continue reading “Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Sykling i marka

Aftenposten bringer i dag en skremmende historie. Noen hensynsløse gærninger hadde spent en kjetting over traséen der det skulle arrangeres et sykkleritt. Hadde ikke sabotasjen blitt oppdaget i tide kunne det har gått riktig galt.

Artikkelen minner oss om at det ikke bare er bilister som vil syklister til livs. Den avsluttes slik:

“Debattene om syklister i Marka har pågått i årevis. For noen år tilbake foreslo Friluftsetaten å forby sykling på stier i Marka. Skiforeningen, Den Norske Turistforening, Oslo Idrettskrets og andre organisasjoner ønsket terrengsyklistene ut av skogen. Forslaget førte til en voldsom debatt i mediene. Forlaget ble nedstemt av byrådet.”

Continue reading Sykling i marka

Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Onsdag 9. september skriver Aften en artikkel om “Kaos i Grensen”. Dessverre er artikkelen ikke på nett. Vi får vite om planer for trikk, fortau osv. Men det er ikke et ord om hvordan man vil legge til rette for sykkel. Jeg har tidligere pekt på at Oslo kommune har valgt å lede syklistene inn i en trafikkfelle nettopp her (kanskje FrP-byråden og Samferdselsetaten ser det som en mulighet til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det burde være en selvfølge at når Oslo kommune bruker masse penger på å ruste opp en vei, da har man også en plan for sykkeltrafikken. Men slik er det altså ikke i Oslo. Der “glemmes” som regel syklistene, så også her.  Samferdselsetaten ved overingeniør Petter Skjelsbæk nevner ikke sykler, og Aftenpostens journalist Maria Elle spør heller ikke. At Petter Skjelsbæk ikke nevner syklister overrasker lite om man går til Oslo kommunes egen presentasjon av prosjektet. Heller ikke her er sykler nevnt med et eneste ord. Både Samferdselsetaten og Aftenposten svikter med andre ord syklistene.

Continue reading Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Kart over sykkelfeller i Oslo

Christian Løverås har laget et Google-kart med sykkelfeller i Oslo. Alle kan bidra, bare man har en Google-konto, f.eks. Google kalender eller G-mail. (Google-kalenderen er en applikasjon jeg anbefaler!) Da er det bare å legge inn sin egen markør i kartet med tilhørende beskrivelse.

Problemet med et kart som dette er at det i praksis bare blir aktuelt å markere steder hvor man faktisk har gjort et forsøk på å tilrettelegge for syklister, men på en eller annen måte har mislykkes — f.eks. fordi sykkelstien uten varsel bare blir borte, at det er satt opp hindringer som skal hindre biler uten at man har tenkt på at syklister fortsatt skal kunne passere, osv.

Continue reading Kart over sykkelfeller i Oslo