Category Archives: Digitale medier

Kommentarer relatert til undervisning i Digitale medier.

Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

I disse koronatider har vi blitt henvist til å gjennomføre undervisningen digitalt. Våre auditorier, i alle fall våre nyere autidorier, er utstyrt med videokameraer. Vi har, i alle fall i perioder, kunnet gå i et tomt auditorium og forelese for vidoekameraet. Det har jeg ikke forsøkt. Jeg har opptak fra noen forelesninger jeg har holdt for studenter. De synes jeg fungerer dårlig som opptak. Dette er et eksempel på et slikt opptak, som jeg litt motvillig tar med. For i den formen blir det ikke god undervisning.

De kan være greie nok til repetisjon, og som en nødløsning hvis man ikke har kunnet være til stede. Men i alle fall jeg henvender meg ikke til vidoekameraet når jeg foreleser. Jeg trykker “record”, og prøver å holde meg på den området som kameraet fanger inn. Jeg foreleser for studentene i auditoriet, ikke for kameraet.

Continue reading Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Universitetet i Oslo har vedtatt at alle forelesninger høsten 2020 skal være digitale. Derfor lager jeg denne serien Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter.

Den primære målgruppen er studenter som tar kurset RINF 1200. RINF 1200 er et fag som ble laget til studieprogrammet Digitale medier. Det er et 10 studiepoeng fag, laget med sikte på studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke har ambisjoner om å bli jurister med fordypning i opphavsrett. Det bør også kunne være interessent for andre som har behov for opphavsrettskunnska eller interesse av kunnskaper om opphavsrett, som personer i kultur- og mediebransjen, osv.

Jeg vil gjøre disse forelesningen tilgjengelig på YouTube og på semestersidene for faget innenfor UiO.

Når jeg først lager dette, velger jeg å gjøre det tilgjengelig for alle som måtte være interesst. Etter den oppsatte studieplanen skal det være ti forelesninger, hver på 2×45 minutter. Når jeg velger dette formatet, får innholdet styre lengden på den enkelte forelesning. Det er ikke som i en tradisjonell forelesningssituasjon, hvor man kan oppdage at tiden ikke strekker til, eller at det gjenstår 20 minutter når man er ferdig med dagens tema, og må begynne på det neste.

Continue reading Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

RINF 1200 “Opphavsrett og beslektede emner” – eksamen høst 2019

Dette er kommentarer til eksamensoppgaven fra høsten 2019, i kurset “RINF 1200 Opphavsrett og beslektede emner”. Til orientering: Dette er et 10-studiepoeng kurs, beregnet for folk som ikke er og heller ikke har ambisjoner om å bli jurister, men som kan trenge litt kunnskaper i opphavsrett, som folk i media, kultursektoren, IT-bransjen, osv. Denne gjennomgangen er først og fremst skrevet for de som var oppe til eksamen i høst, og for fremtidige studenter som vil vite litt mer om hva slags oppgaver som gis til eksamen. Det juridiske fakultet er ikke spesielt raske med å legge eksamensoppgaver ut på nett. Når jeg skriver dette, er den siste eksamensoppgaven som ligger ute fra høsten 2016, så jeg inkliuderer oppgaveteksten i kommentaren.

Continue reading RINF 1200 “Opphavsrett og beslektede emner” – eksamen høst 2019

Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?

Dette skrives i bakkant av to seminarer som jeg har deltok på i går. Det første var i regi av Koipnor, om læremidler i høyere utdanning. Det andre var på By:Larm, om musikkøkonomi, hvor vi presenterte prosjektet MUSTEC.

Når de politikerne som står for en vanvittig overskridelse når de skal bygge til seg selv, skal ha andre til å spare, kaller man det “Effektiviseringsprosjektet”, og har ikke annet å komme med en generell politisk svada om digitalisering. Det er selvfølgelig ikke effektivisering. Det er ostehøvelkutt, uten retning og mening, og uten andre mål enn å spare penger. Politikerne kan starte med å digitalisere Stortingsbygget. Skjønt starter de med det, får vi nok bare enda et eksempel på et skandaløst, offentlig IT-prosjekt. Så det er best de ikke prøver.

Continue reading Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?

RINF 1200 – Eksamensoppgave høst 2016, med kommentarer

Innledning

Dette er kommentarer til eksamensoppgaven som ble gitt høsten 2016 i faget RINF 1200, “Opphavsrett m.m.” Den er først og fremst skrevet for studenter som var oppe til eksamen i faget, og for fremtidige studenter. RINF 1200 er et 10 poengs fag som opprinnelig ble laget for det tverrfakultære studieprogrammet “Digitale medier”. Det er opphavsrett og beslektede emner, for studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke tar faget som en del av et juridisk studium.

Hele oppgaveteksten er tilgjengelig her.

En generell kommentar når det gjelder denne type oppgaver. Man skal besvare de spørsmål som er stilt ut fra de opplysninger som er gitt i oppgaven. Svarene skal begrunnes og forankres rettslig. Begrunnelsen og resonnementet er viktigere enn hvilket svar man kommer til. Om man uten noen begrunnelse, og uten rettslig forankring, kommer til “riktig” svar, er det likevel ikke en god besvarelse. Er resonnementet fornuftig og rettslig forankret, kan en drøftelse være god, selv om konklusjonen blir “feil”.

I denne type oppgaver skal man ikke forsøke å demonstrere hvor mye man kan, ved å skrive om noe som det ikke spørres etter i oppgaven. Skriver man om noe det ikke spørres etter, eller tar med noe som ikke er nødvendig for å begrunne svare på det spørsmålet som er stilt, vil det i beste fall være nøytralt, slik at det verken teller positivt eller negativt i bedømmelsen, men det vil uansett føre til at man bruker eksamenstid på noe som ikke gir uttelling. I den grad det teller, så teller det negativt.

Spørsmålene skal besvares ut fra gjeldende rett. Om man selv er enige eller ikke i om noe burde vært lov eller ikke lov, er ikke relevant i denne type oppgaver. Continue reading RINF 1200 – Eksamensoppgave høst 2016, med kommentarer

El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Dette er egentlig et litt langt svar på en Twitter-diskusjon om mva-fritak for el-bil. Finansdepartementet har fått litt kalde føtter og vil konsultere ESA før de utvider dette til også å omfatte mva-fritak ved leasing av el-biler. Det kan selvfølgelig bare være en vanlig Finansdepartementsreaksjon når det har gått opp for dem at inntektsbortfallet ved avgiftsfritaket er enormt, og mye større enn noen kunne forestille seg.

Man må ha i bakhodet at da el-bilfordelene ble innført, var el-bil en marginal kuriositet, som Think og Buddy. Stygge plastbøtter som antagelig ville ha strøket med glans i enhver kollisjonstest, og med begrenset rekkevidde. Det hadde aldri blitt gitt mva-fritak om ikke noen politikere hadde drømt om bilproduksjon i Norge. At det skulle gå til å subsidiere Tesla, Nissan, Ford, VW m.m., hadde man ikke sett for seg. Man hadde nok heller ikke sett for seg at det skulle få et så stort omfang og bli så mye penger som det har blitt.

Continue reading El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Rett til å ta uskrift fra Internett

Dette innlegget er skrevet som et svar til Gisle Hannemyr i debattråden Fred, frihet og alt gratisdeltemeninger.no.

I sitt åpningsinnlegg skriver Gisle Hannemyr bl.a.:

“Det er et paradoks at slik åndsverkloven i dag er utformet, kan det være et lovbrudd å skrive ut tekster du kommer over på Internett uten at du først inngår en avtale med rettighetshaverne – med mindre teksten er utstyrt med et slikt merke [CC-lisens]”.

Jeg skrev i en kommentar at dette ikke var riktig. Man kan fremstille eksemplar (utskrift) til privat bruk i medhold av åvl § 12, og at man også ut over dette kan bygge en rett til å ta uskrift på implisert lisens.

Gisle Hannmyr svarte på min kommentar.  Det som følger her er altså mitt innlegg fra andre runde i denne debatten. Her utdyper jeg og underbygger mine synspunkter:

Continue reading Rett til å ta uskrift fra Internett

Sensurert musikk i Mozart og Madonna

Programmet “Mozart og Madonna” i NRK P2 har sensur som ukens tema. Her kan vi vente å få høre mye av den musikken som av ulike grunner har blitt forbudt å spille, ikke minst forbudt i NRK selv.

Nå skrives dette mens det ennå er noen minutter til første sending går på lufta, så om programmet innfrir vet jeg ikke. Men det bør bli interessant å kunne låne øret til denne koblingen mellom musikk og sensur.

“Mozart og Madonna” sendes hver ukedag mellom kl. 09.03 og 10.00. Mange har andre ting å gjøre på dette tidspunktet. Men programmet er tilgjengelig som podast. Gå  hit for å abonnere i iTunes eller her for RSS-feed.

Russiske og USAnske domstoler – like gale?

I går kunne vi lese at en domstol i Colorado har tvangsoverført distribusjonsrettigheter til svenske og norske filmer til et USAnsk eiendomsselskap. Svenske og norske filmfolk reagerer, med god grunn. Jeg kjenner ikke USAnsk rett og Colorado state law godt nok til å kunne vurdere om dommen holder etter lokal rett. Men jeg velger inntil videre heller å se dette som et eksempel på de absurde dommer man av og til kan få når en lokal dommer i USA får en fiks idé, i tillegg til den generelle lærdom at USAnske domstoler lett tilsidesetter utenlendingers interesser.

I 2007 raste USA mot Russland. De truet bl.a. med å blokkere for at Russland skulle kunne bli medlem i WTO. Grunnen var nettjenesten allofmp3.com. De distribuerte musikk billig på nett, og hevdet at det var lovlig. En russisk domstol ga allofmp3.com medhold i at dette faktisk var lovlig. I vesten så vi dette først og fremst som en bekreftelse på at russiske domstoler ikke er seriøse. Men domstolen i Colorado synes ikke å være det spor bedre enn den russiske domstolen.

Faller sitatretten i fisk?

Oslo tingrett har avsagt dom i saken mellom Gøril Mauseth og NRK, og NRK tapte. Selve dommen kan man lese her. NRK har allerede varslet at saken vil bli anket, så foreløpig har teppet bare gått ned for første akt i denne saken.

Jeg synes dommen er problematisk, og håper at den ikke blir stående. Men før jeg diskuterer denne nærmere må jeg nok en gang understreke at jeg ikke har sett det omstridte filminnslaget, slik at jeg må holde meg til beskrivelsen i tingrettens dom. Det er en omfattende dom på 29 sider. Det er derfor ikke til å unngå at det blir nokså lange utdrag fra dommen, men de som vil får henge med videre.

Continue reading Faller sitatretten i fisk?