Category Archives: Introduksjon til jusstudiet

Introduksjon til jusstudiet, med studiemetode etc.

Innledning til jusstudiet del 7, tredje hoveddel om læring: Hjernen er stjernen

Jeg har nå begynt på den tredje hoveddelen av min videoforelesningsserie “Innledning til jusstudiet”. Denne delen er om læring og om hvordan vi kan studere effektivt. Selv om serien først og fremst henvender seg til begynnerstudenter, tror jeg at studenter som har kommet litt videre også vil ha noe å hente her.

Denne første forelesningen har jeg kalt “Hjernen er stjernen”, en tittel jeg har lånt eller stjålet, kall det hva du vil, fra tittelen på en bok skrevet av den unge norske hjerneforskeren Kaja Nordengen. En utmerket bok, så langt jeg kan bedømme. Siden hun er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, regner jeg med at hun kan sine ting og at jeg kan stole på det hun skriver, selv om det ikke egentlig er en vitenskapelig bok.

Jeg liker å lese populærvitenskapelige fremstillinger skrevet av forskere som har solid dybdekunnskap innen sitt felt, men som også evner å formidle stoffet på en måte som gjør det forståelig for oss som ikke er fagfolk. Jeg liker slike bøker langt bedre enn bøker skrevet av forskningsjournalister som har lært seg en del, men ikke hat gått i dybden. Når jeg drister meg til å ta med noe om dette temaet, så hører jeg nok hjemme i denne siste kategorien, selv om jeg kan smykke meg med en professortittel.

Continue reading Innledning til jusstudiet del 7, tredje hoveddel om læring: Hjernen er stjernen

Innledning til jusstudiet. Andre hoveddel – tre juridiske forretter

Jeg har nå kommet til den fjerde av mine videoforelesninger “Innledning til jusstudiet”, til den delen jeg har kalt “tre judisike forretter”. Det er elementærinnledninger, kall det gjerne smakebiter, til de fagene studenter ved UiO leser første semester: Kjøpsrett, avtalerett og erstatningsrett.

Den første, om kjøpsrett, er ute:

Den neste, avtalerett, vil bli tilgjengelig mandag, og den siste, erstatningsrett, vil bli tilgjengelig onsdag.

Etter dette begynner jeg på den delen som handler om læring, og om hvordan studere på en effektiv måte.

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt

 

 

 

 

Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller snarere holder på å lage, en serie vidoeforelesninger som jeg har kalt “Innledning til jusstudiet”. Den er laget for begynnerstudenter på det juridiske studiet. Jeg har tatt utgangspunkt i studieordningen ved Univeristetet i Oslo, og de fagene som undervises som JUS1111 første semester. Det innebærer at mine eksempler er hentet fra det som undervises første semester ved UiO. Forelesningene vil være relevante også for studenter i Bergen og Tromsø, og andre steder hvor det undervises i juridiske fag. Men begynnerfagene der kan være noen andre, slik at mine valg av eksempler ikke passer like godt.

Noen vil mene at særlig denne første forelesningen vil inneholdet mange selvfølgeligheter. Det er tilsiktet. Det selvfølgelige blir gjerne ikke selvfølgelig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selvfølgelige som en selvfølge, og derfor sier vi det ikke til våre studenter.

Serien er ennå ikke helt ferdig. Det vil bli et sted mellom 10 og 15 forelesninger, varierende fra ca 20 til ca 50 minutter. Den neste vil handle om det juridiske studiet, og den som følger etter der om visse særtrekk ved jus som fag.

Continue reading Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer

Dette er en gjennomgang av den oppgaven som ble gitt til eksamen i faget RINF 1200, Opphavsrett og beslektede rettigheter høsten 2017. Den er skrevet først og fremst med tanke på de studenter som var oppe til eksamen, og fremtidige studenter som vil se på tidligere eksamensoppgaver.

Oppgaveteksten finnes her.

Continue reading RINF 1200. Eksamen høst 2017, med kommentarer

Ny bok: Innledning til jusstudiet

Dette er ren og utilslørt markedsføring. Det er en markedsføring av min siste bok: Innledning til jusstudiet. Jeg er overbevist om at det er en bok som begynnerstudenter vil ha god nytte av. Hvis jeg ikke hadde trodd det, ville jeg ikke ha brukt tid på å skrive boken.

Boken er skrevet først og fremst for studenter på begynnelsen av jusstudiet. Men den bør også være av interesse for elever som vurderer om de skal søke jusstudiet og de som skal rådgi elever om studievalg.

Alle studenter ønsker å lære det som er nødvendig med minst mulig innsats. Da har man noe å gå på for å få gode resultater. Det finnes ingen snarveier og hemmelige trylleformler for å komme gjennom studiet uten en betydelig innsats. Men det er mange omveier hvor man kan kaste bort tid, og blindgater hvor man kan kjøre seg fast.

Continue reading Ny bok: Innledning til jusstudiet

Mine podcast-serier er flyttet

Jeg har valgt å flytte mine tre podcast-serier, Innledning til rettsstudiet, Innledning til kjøpsrett og Pengekravsrett. En grunn er at serien om pengekravsrett i det siste har fylt opp for mye av bloggen. Jeg har valgt å dele hver enkelt “forelesning” opp i flere deler slik at det skal være lettere å eventuelt høre på deler av disse flere ganger. Når PodPress, som jeg har brukt, i praksis forutsetter et blogginnlegg for hver “episode” ble det mange innlegg uten annet innhold enn å formidle en podcast. Det er også slik at PodPress fungerer greit så lenge man har én serie podcasts, men ikke hvis man har flere.

Nå har jeg valgt å gå over til å bruke podcastfunkjonen i Steinberg WaveLab Studio 6, for de som måtte være interessert i det tekniske. Hovedokumentet for hver serie er nå lagret som et xml-dokument under http://podcast.torvund.net. Jeg har også registrert de tre seriene i iTunes Store, slik at det er lettere for iTunes brukere å abonnere.

Her er detaljer for hvordan man kan abonnere på de tre seriene:

Introduksjon til rettsstudiet:

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Innledning til kjøpsretten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Pengkravsrett

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Litt om iTunes-oppsett m.m.

Jeg setter pris på tilbakemeldinger, både ris, ros og feilmeldinger. Selv om jeg sjekker at ting virker, så kan det godt være feil jeg av ulike grunner ikke oppdager. Hvis du gir meg tilbakemelding så hjelper du også dine medstudenter. Det er sikkert andre også som har det samme problemet. Det beste er om du skriver en kommentar til det aktuelle innlegget på denne bloggen, så ser andre også hvilke spørsmål noen tar opp.

Noen har hatt problemer med at de bare har fått et begrenset antall “episoder”. Her har jeg endret på noe i oppsettet som gjør at dette forhåpentligvis er i orden nå.

Andre har hatt problemer med at de bare får den siste delen. Siden jeg nå deler  en forelesning i flere filer, betyr de at de bare får avslutningen. Og det er jo litt dumt.

Hvis du bruker iTunes må du passe på at du har satt den opp som følger:

Velg menyen Rediger, og fra denne menyen velger du Innstillinger. Du får da opp en side med flere faner. Velg Podcaster. Her finner du bl.a. et punkt som heter  Når nye episoder er tilgjengelige. Her velger du Last ned alle, og du vil få alle som er tilgjengelig (og som du ikke har lastet ned tidligere).