Category Archives: Undervisning

RINF 1100 eksamen 2021. Oppgaveteksten

RINF 1100 – ytringsfrihet og medieregulering, vår 2021

Ilyas var født i Norge av foreldre som hadde innvandret fra Pakistan. En sen kveld sto han utenfor et gatekjøkken. Marte Kirkerud, som var ganske beruset, stilte seg foran ham i køen. Ilyas pekte bakover og sa at hun fikk stille seg bakerst som andre.

«Din jævla utlending. Ikke kom her og ta plassen fra oss som bygde landet», svarte Marte. «Det var masse plass foran deg. Kom deg tilbake der du kom fra. Vi trenger og vil ikke ha apekatter som smitter gode nordmenn med korona!»

Lars Holm, som også sto i køen, reagerte på det Marte Kirkerud sa. «Rasister er ikke gode nordmenn», sa han. «Det var god plass foran ham i køen fordi det faktisk er noen som tar smittevern alvorlig».

Dagen etter anmeldte Lars Holm Marte Kirkerud for rasistiske uttalelser. Marte anmeldte Lars Holm for ærekrenkelser, siden han hadde kalt henne rasist. Denne anmeldelsen ble henlagt.

Saken ble omtalt av lokalavisen. «Rasisme i kebabkø» var overskriften. Journalist Wenche Hansen hadde snakket med Lars Holm. Hun hadde også forsøkt å få kommentarer Marte Kirkerud, men hun hadde bare avfeid journalisten og sagt at dette var slikt som avisen ikke hadde noe med. Ilyas ønsket heller ikke å uttale seg til avisen. I avisartikkelen ble Marte Kirkerud omtalt som nynazist og rusmisbruker. Det sto at Marte også tidligere var blitt anmeldt for rasistiske uttalelser, men disse sakene var blitt henlagt. Artikkelen var illustrert med et bilde fra en demonstrasjon mot innvandring, hvor Marte hadde en fremtredende plass.

Marte Kirkerud ble rasende da hun så avisoppslaget. Hun oppsøkte redaktør Solveig Storevik, og krevde å få vite hvem som hadde fortalt avisen om at hun tidligere var blitt anmeldt for rasistiske uttalelser. Marte, som hadde betydelige alkoholproblemer, avviste at hun var rusmisbruker. «Jeg har aldri brukt knark, og det må være lov å ta en dram uten å bli beskyldt for å være rusmisbruker» sa hun. Hun krevde å få vite hvem som hadde kommet med slike påstander om henne. Dessuten hadde de ikke lov til å bruke et bilde av henne. Redaktør Storevik sa at avisen aldri røpet sine kilder og sendte Marte Kirkerud ut.

Marte anmeldte avisen, journalist Wenche Hansen og redaktør Solveig Storevik for ærekrenkelser. Saken ble umiddelbart henlagt.

  1. Er Marte Kirkeruds uttalelser i køen foran gatekjøkkenet straffbare?
  2. Var det en ærekrenkelse at Lars Holm kalte Marte Kirkerud rasist?
  3. Var lokalavisens omtale av Marte Kirkerud ærekrenkende?
  4. Var det riktig av politiet å henlegge Marte Kirkeruds anmeldelser mot Lars Holm og mot lokalavisens journalist og redaktør?
  5. Hadde avisen rett til å publisere bildet av Marte Kirkerud?
  6. Har Marte Kirkerud krav på å få vite hvor avisen har fått sine opplysninger om henne fra?
  7. Hvilken betydning har det som drøftes i spørsmål 6, for avisens eventuelle ansvar for ærekrenkelser?

Alle spørsmål skal besvares.

 

RINF 1100 eksamen 2021. Kommentarer. Spørsmål 7. Hvilken betydning har det som drøftes i spørsmål 6, for avisens eventuelle ansvar for ærekrenkelser?

Her var det ganske mange som så ut til ikke å forstå spørsmålet. Vi kan omskrive det omtrent slik: Hvilken betydning har det at avisen påberoper seg kildevernet og ikke vil oppgi sine kilder, for avisens eventuelle ansvar for ærekrenkelser. Det henger sammen med redaktøransvaret: Redaktøren står ansvarlig for innholdet, også når det bygger på anonyme kilder.

Pressen har et referatprivilegium, som innebærer at pressen i liten grad har blitt holdt ansvarlig for å videreformidle andres ulovlige ytringer. Hvis man ikke oppgir sine kilder, kan pressen ikke vise til at man bare gjengir andres ytringer. Når pressen baserer seg på anonyme kilder, vil utsagnene blir vurdert som om de er fresatt av vedkommende presseorgan selv, og ikke bare gjengir andres anonyme ytringer.

Vi kan her vise til dommen mot Tønsbergs Blad Rt-2003-928, hvor Høyesterett uttaler i avsnitt:

“Det å referere til anonyme kilder bør derfor i denne sammenheng likestilles med beskyldninger som avisen fremsetter uten kildeangivelse.”

Videre Rt-2007-687 Big Brother:

«Se og Hør har nytta anonyme kjelder, og det let seg då ikkje i noko tilfelle vurdere om dei har handla aktsamt eller ikkje.»

 

Ytringsfrihet og medieregulering. Avsluttende repetisjonsforelesninger.

Jeg har nå avsluttet forelesningsseriene om ytringsfrihet og medieregulering. De to siste forelesningene er to repetisjonsforelesninger som først og fremt er laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100. De inneholder ikke noe nytt som ikke har vært gjennogått i tidligere forelesninger.

Om noen skulle leke med tanke å lage tilsvarende vidoeforelesninger i sine fag, har jeg oppsummert noe av erfaringene i innlegget Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Ytringsfrihet og medieregulering. Flere videoforelesninger

Nå har jeg lagt ut fire forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering. Temaene for disse forelesningene er:

Dette avslutter det jeg vil kalle den ordinære delen av denne forelesningsserien. Jeg har lovet studentene som skal opp til eksamen i faget RINF 1100 en repetisjonsforelesning, som i praksis antageligvis kommer til å bli to forelesninger. Men jeg kommer til å gjøre også disse tilgjengelig her. Disse tar jeg sikte på å gjøre tilgjengelig ganske kort tid etter påske.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Flere videoforelesninger. Provokasjon, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm.

Denne onsdagen legger jeg ut fire nye forelesninger, om

Dette er de siste forelesningene om det som direkte gjelder ytringsfrihet og ikke minst begrensninger i ytringsfriheten. De gjenværende forelesninger vil være om medieregulering, Man kan si at medieregulering også for det meste vil være regulering av ytringsfrihet.

I saker har de som har kommet med ytriingene vist til at de bare har svart på spørsmål, eventuelt at det har vært svar på en provokasjon. Pressen gjengir ofte ytringer som etter sitt innhold er ulovlige, uten at de har blit tiltalt for medvirkning. Pressen har et referatprivilegium. Den tredje av dagens forelesninger handler om ansattes ytriingsfrihet, og den siste er om informasjonsfrihet: Retten til å motta og ha informasjon

Det vil komme noen forelesninger om medieregulering, som avslutter denne serien. Jeg kommer også til å lage en eller to repetisjonsforelesninger, som jeg først og fremst lager for studenter som skal ta eksamen i faget RINF 1100.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Så er det igjen onsdag, og det er tid for å legge ut en ny blokk med forelesninger. De temaer som tas opp i disse forelesningene er

Vi begynner nå å nærme oss slutten av den delen som handler om ytringsfrihetens grenser.

Continue reading Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

I disse koronatider har vi blitt henvist til å gjennomføre undervisningen digitalt. Våre auditorier, i alle fall våre nyere autidorier, er utstyrt med videokameraer. Vi har, i alle fall i perioder, kunnet gå i et tomt auditorium og forelese for vidoekameraet. Det har jeg ikke forsøkt. Jeg har opptak fra noen forelesninger jeg har holdt for studenter. De synes jeg fungerer dårlig som opptak. Dette er et eksempel på et slikt opptak, som jeg litt motvillig tar med. For i den formen blir det ikke god undervisning.

De kan være greie nok til repetisjon, og som en nødløsning hvis man ikke har kunnet være til stede. Men i alle fall jeg henvender meg ikke til vidoekameraet når jeg foreleser. Jeg trykker “record”, og prøver å holde meg på den området som kameraet fanger inn. Jeg foreleser for studentene i auditoriet, ikke for kameraet.

Continue reading Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Jeg rakk ikke helt den dead line jeg har gitt meg selv med alle de forelesningene jeg hadde planer om å slippe i dag. I dag er det fem forelesninger med et slags hovedtema om vern av privatliv. Det er blant annet en forelesning om det temaet som har blusset opp med fornyet aktualitet i kjølvannet av debatten rundt Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten”: Vern for avdøde personers minne.

Dagens temaer er:

Continue reading Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny onsdag, og jeg har igjen lagt ut noen forelesninger i serien om ytringsfrihet og medieregulering. Denne gangen er det tre forelesninger om ærekrenkelser. Dette er et tema som det kunne ha vært skrevet en egen bok og vært holdt en lang forelesningsserie om, men her holder jeg meg innenfor rammen av faget RINF 1100, hvor ærekrenkelser er en av mange begrensninger i ytringsfriheten.

Den første forelesningen er om hvilke ytringer som kan være krenkende, og den andre om når i utgangspunktet krenkende ytringer ikke pådrar ansvar. Den tredje er en meningsytring om hvorvidt det var riktig å avkriminalisere ærekrenkelser.

Continue reading Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt onsdag, dagen da jeg under normale omstendigheter skulle ha forelest om ytringsfrihet og medieregulering. Men i disse koronatider er det så mye som ikke er normalt, så forelesningene er digitale. Og jeg velger å gjøre forelesningene tilgjengelig for alle som måtte være interessert i emnet, ikke bare for studenter som er registrert på faget.

De forelesningene jeg legger ut denne gangen er om hatefulle og diskriminerende ytringer. Det avsluttes med en forelesning om blasfemiske ytringer.

Continue reading Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi