Category Archives: Pengekravsrett

Dette er undervisningsmateriale, i hovedsak podcasts, om pengekravsrett. Den primære målgruppen er studenter på tredje avdeling ved Universitetet i Oslo.

Podcast – Pengekravsrett – innledning del 1

Dette er første del i en ny podcastserie om pengekravsrett, primært laget for studenter som studerer 3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo. Men den er tilgjengelig for alle som måtte være interessert.

For å abonnere på serien, legg http://blogg.torvund.net/category/undervisning/pengekravsrett/feed inn i din RSS-leser, f.eks iTunes. (Selv bruker jeg iTunes for å abonnere på podcasts, og synes det fungerer aldeles utmerket. Og det er gratis. Kopier strengen, gå til “Avansert” i iTunes menyen, velg deretter “Abonner på poscast” og lim inn strengen. Det er alt.)

Du kan finne noen PowerPoint presentasjoner om enkelte emner på:

For oppgaver du kan arbeide med, gå til følgende temaer:
Betalingsplikt

Markedspris

I dag, 21. september 2007, avsa Høyesterett i “plenum” (det var bare syv dommere, alle andre var inhabile) dom i Tomtefestesakene. Jeg har ennå ikke finlest de tre dommene. Men det bringer opp igjen et begrep som jeg ofte har stusset ved i slike saker: Markedspris.

En markedspris er den prisen markedet er villig til å betale, og det forutsetter at det faktisk er et marked for slike ytelser. Markedsprisen må gjelde pris for den akuelle ytelsen, og den aktuelle ytelsen i tomtefestesakene er en tomt som er bortfestet for n år. Markedet for slike tomter kan neppe sammenlignes med markedet for ubebygde, byggeklare tomter. Det er ikke så interessant å kjøpe en tomt som man selv ikk kan utnytte på annen måte enn å feste den bort i f.eks. de neste 46 årene.

Legger man prinsippet om markedspris til grunn, burde det være markedet for slike tomter som man tok utgangspunkt i. Når man i dag snakker om “markedspris” mener man i realiteten prisen på en helt annen ytelse enn den som er aktuell i saken. Og da kan det ikke være riktig å snakke om “markedspris”.