Category Archives: RINF 1100

Ytringsfrihet og medieregulering. Flere videoforelesninger

Nå har jeg lagt ut fire forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering. Temaene for disse forelesningene er:

Dette avslutter det jeg vil kalle den ordinære delen av denne forelesningsserien. Jeg har lovet studentene som skal opp til eksamen i faget RINF 1100 en repetisjonsforelesning, som i praksis antageligvis kommer til å bli to forelesninger. Men jeg kommer til å gjøre også disse tilgjengelig her. Disse tar jeg sikte på å gjøre tilgjengelig ganske kort tid etter påske.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Flere videoforelesninger. Provokasjon, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm.

Denne onsdagen legger jeg ut fire nye forelesninger, om

Dette er de siste forelesningene om det som direkte gjelder ytringsfrihet og ikke minst begrensninger i ytringsfriheten. De gjenværende forelesninger vil være om medieregulering, Man kan si at medieregulering også for det meste vil være regulering av ytringsfrihet.

I saker har de som har kommet med ytriingene vist til at de bare har svart på spørsmål, eventuelt at det har vært svar på en provokasjon. Pressen gjengir ofte ytringer som etter sitt innhold er ulovlige, uten at de har blit tiltalt for medvirkning. Pressen har et referatprivilegium. Den tredje av dagens forelesninger handler om ansattes ytriingsfrihet, og den siste er om informasjonsfrihet: Retten til å motta og ha informasjon

Det vil komme noen forelesninger om medieregulering, som avslutter denne serien. Jeg kommer også til å lage en eller to repetisjonsforelesninger, som jeg først og fremst lager for studenter som skal ta eksamen i faget RINF 1100.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Så er det igjen onsdag, og det er tid for å legge ut en ny blokk med forelesninger. De temaer som tas opp i disse forelesningene er

Vi begynner nå å nærme oss slutten av den delen som handler om ytringsfrihetens grenser.

Continue reading Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Jeg rakk ikke helt den dead line jeg har gitt meg selv med alle de forelesningene jeg hadde planer om å slippe i dag. I dag er det fem forelesninger med et slags hovedtema om vern av privatliv. Det er blant annet en forelesning om det temaet som har blusset opp med fornyet aktualitet i kjølvannet av debatten rundt Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten”: Vern for avdøde personers minne.

Dagens temaer er:

Continue reading Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny onsdag, og jeg har igjen lagt ut noen forelesninger i serien om ytringsfrihet og medieregulering. Denne gangen er det tre forelesninger om ærekrenkelser. Dette er et tema som det kunne ha vært skrevet en egen bok og vært holdt en lang forelesningsserie om, men her holder jeg meg innenfor rammen av faget RINF 1100, hvor ærekrenkelser er en av mange begrensninger i ytringsfriheten.

Den første forelesningen er om hvilke ytringer som kan være krenkende, og den andre om når i utgangspunktet krenkende ytringer ikke pådrar ansvar. Den tredje er en meningsytring om hvorvidt det var riktig å avkriminalisere ærekrenkelser.

Continue reading Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt onsdag, dagen da jeg under normale omstendigheter skulle ha forelest om ytringsfrihet og medieregulering. Men i disse koronatider er det så mye som ikke er normalt, så forelesningene er digitale. Og jeg velger å gjøre forelesningene tilgjengelig for alle som måtte være interessert i emnet, ikke bare for studenter som er registrert på faget.

De forelesningene jeg legger ut denne gangen er om hatefulle og diskriminerende ytringer. Det avsluttes med en forelesning om blasfemiske ytringer.

Continue reading Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny onsdag, og tid for å publisere flere forelesninger i denne serien med videoforelesniger om ytringsfrihet og medieregulering. Vi begynner nå på hoveddelen om ytringsfrihetens grenser. Dette er innledende forelesninger, og det er en innledningsforelesning om hatefulle og diskriminerende ytringer. Først neste uke begynner vi å grave oss ned i spørsmålene.

Temaer for de forelesningene som legges ut i denne omgang er

Continue reading Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den timeplanen som ble satt opp før landet igjen stengte ned, skulle jeg ha holdt mine forelesninger onsdager 1015-1200. Nå som alle forelesninger skal formidles digitalt er min ambisjon å publisere forelesninger omtrent på dette tidspunktet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digital og snakker ikke digitalt, selv om mine forelesninger formidles gjennom digitale kanaler.

Etter en innledende runde, begynner vi nå å nærme oss de mer juridiske spørsmål, som hva som er ytringsfrihetens rettslige grunnlag. Men jeg er også innom ulike former for ytringer og at ikke alle ytringer har like sterkt vern.

Continue reading Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også dette semesteret vil undervisningen ved UiO i hovedsak være digital. Jeg har begynt å produsere og gjøre tilgjengelig forelesninger om Ytringsfrihet og medieregulering, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 studiepoeng. Det ble opprinnelig utviklet for studieprogrammet Digitale medier, et studieprogram som ble lagt ned omtrent da det virkelig begynte å bli behov for det — noe som dessverre skjer litt for ofte ved Universitetet i Oslo. Det snakkes vakkert om tverrfaglighet ved festlige anledninger. Men ingen anser tverrfaglighet som en del av sin kjernevirksomhet, slik at når instituttene skal konsolidere sin virksomhet og spare penger, kutter man det som ikke er kjernevirksomheten. altså det tverrfaglige, slik at man fortsatt kan holde seg i sine siloer.

Under normale forhold er dette en forelesningsserie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har tilgang på rom og tilpasning til andre timeplaner som begrensning, velger jeg å ikke holde meg til det formatet. Det vil bli noen kortere, kanskje også noen lengre forelesninger, og det vil nok bli fler enn det er i vanlige semestre.

Continue reading Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

Dette er en kommentar til eksamensoppgaven i faget RINF 1100 Ytringsfrihet og medieregulering, våren 2020. Den er først og fremst ment som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, samt å være til hjelp for fremtidige studenter. Selve oppgaveteksten finnes her.

Litt generelt om eksamen i denne koronatiden

Eksamen våren 2020 ble gjennomført som hjemmeeksamen. Det var en avgjørelse preget av panikken da koronapandemien førte til nedstengt universitet. Det var ikke en tradisjonell hjemmeeksamen, hvor man gjerne har ganske lang tide, kanskje to uker på eksamen. Dette var skoleeksamen hjemme, som skulle gjennomføres på omtrent samme tid som en vanlig skoleeksamen. Men kildetilgangen var som ved annen hjemmeeksamen, med all litteratur tilgjengelig, fri tilgang til internett, osv. Det er fristende å si at dette ikke var særlig vellykket. Mange besvarelser bærer preg av intens googling og at kandidaten har lett i litteratur og andre kilder, for å finne noe som så ut til å kunne brukes.

Det man ikke har lært før eksamen, det rekker man ikke å lære under eksamen. Under eksamen må man basere seg på og stole på det man kan. Alle har nå tilgang til en litt begrenset versjon av Lovdata Pro under eksamen. Man har blant annet ikke tilgang til lovforarbeider og juridiske artikler.

Det ble ikke satt karakterer på denne oppgaven, bare bestått/ikke bestått. Det er det ganske mange som bør være glade for, for det var usedvanlig mange dårlige besvarelser denne gangen. Men det var også enkelte som ved dette gikk glipp av en god karakter.

Continue reading RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.