Category Archives: RINF 1100

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny onsdag, og jeg har igjen lagt ut noen forelesninger i serien om ytringsfrihet og medieregulering. Denne gangen er det tre forelesninger om ærekrenkelser. Dette er et tema som det kunne ha vært skrevet en egen bok og vært holdt en lang forelesningsserie om, men her holder jeg meg innenfor rammen av faget RINF 1100, hvor ærekrenkelser er en av mange begrensninger i ytringsfriheten.

Den første forelesningen er om hvilke ytringer som kan være krenkende, og den andre om når i utgangspunktet krenkende ytringer ikke pådrar ansvar. Den tredje er en meningsytring om hvorvidt det var riktig å avkriminalisere ærekrenkelser.

Continue reading Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt onsdag, dagen da jeg under normale omstendigheter skulle ha forelest om ytringsfrihet og medieregulering. Men i disse koronatider er det så mye som ikke er normalt, så forelesningene er digitale. Og jeg velger å gjøre forelesningene tilgjengelig for alle som måtte være interessert i emnet, ikke bare for studenter som er registrert på faget.

De forelesningene jeg legger ut denne gangen er om hatefulle og diskriminerende ytringer. Det avsluttes med en forelesning om blasfemiske ytringer.

Continue reading Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny onsdag, og tid for å publisere flere forelesninger i denne serien med videoforelesniger om ytringsfrihet og medieregulering. Vi begynner nå på hoveddelen om ytringsfrihetens grenser. Dette er innledende forelesninger, og det er en innledningsforelesning om hatefulle og diskriminerende ytringer. Først neste uke begynner vi å grave oss ned i spørsmålene.

Temaer for de forelesningene som legges ut i denne omgang er

Continue reading Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den timeplanen som ble satt opp før landet igjen stengte ned, skulle jeg ha holdt mine forelesninger onsdager 1015-1200. Nå som alle forelesninger skal formidles digitalt er min ambisjon å publisere forelesninger omtrent på dette tidspunktet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digital og snakker ikke digitalt, selv om mine forelesninger formidles gjennom digitale kanaler.

Etter en innledende runde, begynner vi nå å nærme oss de mer juridiske spørsmål, som hva som er ytringsfrihetens rettslige grunnlag. Men jeg er også innom ulike former for ytringer og at ikke alle ytringer har like sterkt vern.

Continue reading Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også dette semesteret vil undervisningen ved UiO i hovedsak være digital. Jeg har begynt å produsere og gjøre tilgjengelig forelesninger om Ytringsfrihet og medieregulering, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 studiepoeng. Det ble opprinnelig utviklet for studieprogrammet Digitale medier, et studieprogram som ble lagt ned omtrent da det virkelig begynte å bli behov for det — noe som dessverre skjer litt for ofte ved Universitetet i Oslo. Det snakkes vakkert om tverrfaglighet ved festlige anledninger. Men ingen anser tverrfaglighet som en del av sin kjernevirksomhet, slik at når instituttene skal konsolidere sin virksomhet og spare penger, kutter man det som ikke er kjernevirksomheten. altså det tverrfaglige, slik at man fortsatt kan holde seg i sine siloer.

Under normale forhold er dette en forelesningsserie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har tilgang på rom og tilpasning til andre timeplaner som begrensning, velger jeg å ikke holde meg til det formatet. Det vil bli noen kortere, kanskje også noen lengre forelesninger, og det vil nok bli fler enn det er i vanlige semestre.

Continue reading Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

Dette er en kommentar til eksamensoppgaven i faget RINF 1100 Ytringsfrihet og medieregulering, våren 2020. Den er først og fremst ment som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, samt å være til hjelp for fremtidige studenter. Selve oppgaveteksten finnes her.

Litt generelt om eksamen i denne koronatiden

Eksamen våren 2020 ble gjennomført som hjemmeeksamen. Det var en avgjørelse preget av panikken da koronapandemien førte til nedstengt universitet. Det var ikke en tradisjonell hjemmeeksamen, hvor man gjerne har ganske lang tide, kanskje to uker på eksamen. Dette var skoleeksamen hjemme, som skulle gjennomføres på omtrent samme tid som en vanlig skoleeksamen. Men kildetilgangen var som ved annen hjemmeeksamen, med all litteratur tilgjengelig, fri tilgang til internett, osv. Det er fristende å si at dette ikke var særlig vellykket. Mange besvarelser bærer preg av intens googling og at kandidaten har lett i litteratur og andre kilder, for å finne noe som så ut til å kunne brukes.

Det man ikke har lært før eksamen, det rekker man ikke å lære under eksamen. Under eksamen må man basere seg på og stole på det man kan. Alle har nå tilgang til en litt begrenset versjon av Lovdata Pro under eksamen. Man har blant annet ikke tilgang til lovforarbeider og juridiske artikler.

Det ble ikke satt karakterer på denne oppgaven, bare bestått/ikke bestått. Det er det ganske mange som bør være glade for, for det var usedvanlig mange dårlige besvarelser denne gangen. Men det var også enkelte som ved dette gikk glipp av en god karakter.

Continue reading RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

RINF 1100 – (ytringsfrihet og medieregulering) eksamensoppgave vår 2020

Marte Kirkerud var adoptert fra Korea, og hadde et asiatisk utseende. Ved siden av studiene arbeidet hun i den lokale KIMA-butikken. Like før kl 18 en lørdag kom Peder Ås inn i butikken for å kjøpe øl. Det var kø foran den kassen hvor Marte Kirkerud satt, alle sto med foreskrevet koronaavstand. Køen var ganske lang, men ikke særlig tett. Peder gikk forbi køen. Marte ga ham beskjed om at han måtte stille seg i køen, han som andre. Peder mente at det ikke var noen kø når folk sto og hang i området foran kassen, og at han måtte få betale nå, før ølsalget stengte kl. 18. De andre som sto i køen, gjorde klare tegn til at han fikk stille seg bak, og flere pekte på at de også hadde øl i sine handlevogner.

Motvillig stilte Peder seg i køen. Da han kom fram til kassen, var klokka blitt 18.03. Marte fortalte at ølsalget stengte kl 18, og at hun ikke hadde lov til å selge ham øl. Da ble Peder særdeles sur. Han hadde kommet inn i butikken før klokken var blitt 18, og det var ikke hans feil at det var for få kasser åpne, og at det bare satt trege skjevøyer i kassene. De kunne ikke være så urimelige og firkantede. Det var ikke første gang noen hadde villet kjøpe øl rett etter at ølsalget stengte, så Marte svarte rolig at kassene var slik at det ikke var mulig å slå inn øl etter at ølsalget stengte. Så hun kunne ikke selge ham øl.

Continue reading RINF 1100 – (ytringsfrihet og medieregulering) eksamensoppgave vår 2020

RINF 1100 – kommentarer til eksamen vår 2018.

Dette er en kommentar til eksamensoppgaven i RINF 1100, ytringsfrihet og medieregulering, skrevet for studenter som var oppe til eksamen, og for studenter som skal studere dette faget i fremtiden.  Oppgaveteksten er tilgjengelig her.

Noen generelle kommentarer: Det var stilt seks spørsmål. Noen har valgt å behandle to spørsmål felles, og noen har i realiteten behandlet et spørsmål under et annet, kanskje fordi de ikke fikk helt tak i et av spørsmålene. Så lenge spørsmålene er besvart, er det helt greit at man har slått to sammen to, eller kanskje behandlet det under en annen overskrift, i alle fall så lenge fremstillingen fungerer.

Dette er et 10-poengs fag for studenter som i utgangspunktet ikke studerer juss, og som ikke har noen juridisk bakgrunn. Det legger premissene for hvor mye man kan vente av studentene i dette faget.

Jeg må også legge til at det jeg skriver her, er hva det etter min vurdering er mulig å få ut av oppgaven, og dette går nok langt utover hva vi med rimelighet kan vente av studenter i et fag som RINF 1100. Continue reading RINF 1100 – kommentarer til eksamen vår 2018.

RINF 1100 – eksamensoppgave vår 2018

Arne Dahl var en lederskikkelse i den nokså løst organiserte gruppen «Stopp muslimsk innvandring». Han hadde startet Facebookgruppen som også het «Stopp muslimsk innvandring». Den var lukket, slik at bare de Arne Dahl eller noen andre i den indre kretsen rundt Arne Dahl godkjente, fikk bli medlemmer. Den hadde ca 300 medlemmer. I denne gruppen skrev Arne Dahl blant annet følgende i et innlegg:

«Muslimene flommer inn over våre grenser. De har kommet for å snylte på våre velferdsordninger. De formerer seg som kaniner, både med hverandre og ved at mennene voldtar våre kvinner. Om få år vil de være så mange at de overtar samfunnet. Da må vi alle underkaste oss deres sharialover.

Det er en krig mot oss. Vi må forsvare vårt land og vår kultur før det er for sent. Vi må stenge grensene for folk fra muslimske land. Alle oppholdstillatelser og statsborgerskap som har vært gitt, må trekkes tilbake. De bør sendes tilbake til landene de kom fra. Inntil de kan sendes ut, bør de interneres i egne leire. Vi må stoppe smitten. Hvis de ikke kan sendes ut, må de steriliseres.»

Journalist Peder Ås i Storevikposten fikk tips om hva som sto på denne Facebooksiden, og fikk oversendt en kopi. Han gjenga det som er gjengitt ovenfor. Han kontaktet Arne Dahl. Arne Dahl sa at avisene ikke hadde noe med hva som ble skrevet i lukket gruppe på Facebook.

Det hadde vært bråk og en del voldsepisoder ved arrangementer i regi av «Stopp muslimsk innvandring». Flere av Arne Dahls tilhengere var dømt for vold mot innvandrere. Peder Ås spurte Arne Dahl om han aksepterte slik opptreden.

«Jeg har aldri oppfordret til vold mot muslimske innvandrere. Men de er våre fiender, og folk må selv velge hvordan de vil aksjonere. Det er ikke min oppgave å passe på muslimene, men jeg har ikke noe ansvar for hva andre gjør.»

Alt dette sto på trykk i Storevikposten, sammen med et bilde som var tatt av Arne Dahl noen måneder tidligere, da han holdt en appell for sine tilhengere på torget i Storevik.

Caroline Vold, som var leder av Antirasistisk gruppe i Storevik, reagerte på dette, og anmeldte Arne Dahl, journalist Peder Ås, redaktøren i Storevikposten Åse Vold og Facebook for rasistiske ytringer.

Arne Dahl viste til at ytringsfriheten ikke bare var forbeholdt folk med politisk korrekte meninger. Det måtte være lov å argumentere for å stoppe den muslimske innvandringen til Norge. Dessuten måtte han kunne skrive hva han ville i en lukket gruppe å Facebook.

Han kunne ikke holdes ansvarlig for det som sto i Storevikposten. Han hadde ikke sendt noe til dem, og hadde bare svart på noen spørsmål fra Peder Ås. Han mente også at Storevikposten ikke hadde lov til å trykke bildet av ham.

Spørsmål 1:

Er Arne Dahls utsagn lovlige?

Spørsmål 2:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for det han har skrevet i denne type lukket gruppe på Facebook?

Spørsmål 3:

Kan Arne Dahl holdes ansvarlig for at Peder Ås gjengir det han svarte på spørsmål fra Peder Ås?

Spørsmål 4:

Kunne Storevikposten trykke bildet av Arne Dahl?

Peder Ås hevdet at det var viktig å få fram hva slags grupper vi hadde i samfunnet. Pressen måtte kunne gjengi hva som ble sagt i slike grupper, uten at de selv kunne holdes ansvarlige for eventuelle rasistiske utsagn, så lenge de var korrekt gjengitt. Han måtte også kunne gjengi de svar han fikk på noen oppklarende spørsmål.

Åse Holm sa at hun ikke hadde rukket å lese denne saken før den ble trykket, og at hun derfor ikke kunne holdes ansvarlig

Spørsmål 5:

Kan Peder Ås holdes ansvarlig for å ha gjengitt Arne Dahls innlegg og hans svar om vold mot innvandrere?

Spørsmål 6:

Kan Åse Holm holdes ansvarlig for den artikkelen som Peder Ås skrev?

Alle spørsmål skal besvares og svarene skal begrunnes.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-