Dokumenter

Dette er en seksjon for utredninger, artikler m.m. som ofte vil ha vært publisert andre steder.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.