Dokumenter

Det­te er en sek­sjon for utred­nin­ger, artik­ler m.m. som ofte vil ha vært pub­li­sert and­re steder.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.