Tag Archives: Bilfri by

“Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Det burde være elementært:

Hvis det skal være bilfritt byliv må sentrum stenges for biltrafikk.

Etter at Oslo kommune har hausset opp “Bilfritt byliv”, måtte jeg selvsagt sykle en tur til sentrum. Jeg syklet inn Henrik Ibsens gt, som jeg pleier å gjøre når jeg sykler til sentrum. Jeg ante uråd i alle fall da jeg hadde passert den tidligere USA-ambassaden. Her var det ingen skilt eller noe annet som fortalte om “bilfritt” byliv. Biltrafikken inn mot sentrum gikk som vanlig på en lørdag.

Jeg kom til Stortingsgt, og biltrafikken gikk som den pleier å gjøre. Intet tegn til “bilfritt” byliv der.

Continue reading “Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

(Nesten) bilfritt sentrum

Byrådet har presentert en plan for en sterk reduksjon av biltrafikk i sentrum. Mange på høyresiden godter seg over at det ikke ser ut til å bli fullstendig bilfritt, og fremstiller det som om det skulle være et stort nederlag for Miljøpartiet De Grønne.

Jeg tror ikke at noen, heller ikke i MDG, har trodd på et helt bilfritt sentrum.  Vi kan starte med å se litt på hva som står om dette i MDGs program i Oslo for perioden 2015-2019.

“Miljøpartiet De Grønne vil:
• At sentrum innenfor Ring 1 må bli fri fra privatbiler innen 2017.”

De som har bråket om varetransport m.m, bør merke seg at det står “fri fra privatbiler”.

Continue reading (Nesten) bilfritt sentrum

Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

“Slik kan et bilfritt Oslo sentrum bli” skrev Osloby nylig, og omtalte Grindaker Landskapsarkitekters forslag fra konkurransen «Get a Bike, Break Free!». Når sant skal sies, så handlet den konkurransen ikke om hvordan man kunne gjøre sentrum bilfritt, men om sykkelløsninger. Så det er ikke et direkte svar på utfordringen om hvordan legge til rette for et bilfritt sentrum. Men siden det er den sammenhengen det nå har blitt satt i, vil jeg kommentere det med det utgangspunktet. Nå kan vi lese at også Oslo Høyre støtter dette forslaget. Jeg er litt ambivalent til dette. Betyr det at Høyre har kommet på bedre tanker, eller betyr det at man bør være skeptisk til forslaget?

Det kan være et innspill i diskusjonen. Skal man vurdere forslaget, bør man se på selve konkurranseforslaget, ikke bare på medieomtalen av det. En av grunntankene er et sammenhengende bilfritt område. I dag er ikke engang gågaten i Karl Johans gt sammenhengende, fordi den stadig avbrytes av kryssende biltrafikk. Det pekes på at det i dag er for mye gjennomkjøring gjennom sentrum, noe jeg selv har påpekt tidligere. Forslaget er basert på at bilister skal kjøre rundt sentrum, ikke gjennom, Det er en modell som er tatt i bruk med hell i mange byer, f.eks. Groningen. Dette er ingen ny tanke, heller ikke i Oslo. I  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymiljø, kan vi lese dette på s. 107-108:

“Gatebruksplanen for Oslo fra 1971 [64] inneholder skjematiske trafikksaneringsplaner for hele det sentrale byområde. Planen er av kommunestyret i prinsippet vedtatt gjennom ført. I Norsk Vegplan II for Oslo er også ytre sone foreslått inndelt i 112 enklaver, som er betegnelsen for et naturlig sammenhengende om råde som kan skjermes for gjennomgangstrafikk.”

Continue reading Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Handelsstanden har hatt kullsviertro på bilens velsignelse, og spår død og fordervelse når noen foreslår å begrense bilbruk og parkering. Transportøkonomisk institutt gikk for ikke så lenge siden gjennom tilgjengelig forskning om dette. Det samme har nå Statens vegvesen gjort, og konklusjonene er den samme: Bilfrie gater og bilfrie bysentra er en fordel for handelen, i alle fall når det gjelder større byer.

I mindre byer, hvor en mye større andel av trafikken til byen skjer med bil, blir ikke effekten den samme. Og man kan vel legge til, uten at jeg vet om det er forskningsmessig belegg for det, at sentrum i mindre byer er mindre interessante og har mindre å stå i mot med når det dukker opp kjøpesentre.

Osloby har tatt tak i den siste rapporten, den fra Statens vegvesen.: “Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskylde Statens vegvesen for å ville begrense biltrafikk så mye som mulig. Men de konkluderer som TØI har gjort før dem.

Continue reading Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørsmål man kan starte med er: hvorfor i all verden var Trygve Hegnar med? Han hadde ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trodde” en hel masse, og veltet seg i hersketeknikker som å si at noe “var en søt tanke”, osv.  Hva Trygve Hegnar frykter og hva han tror om Oslos utvikling, er totalt uinteresseant. I alle fall er det ikke mer interessant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om dette. Han satte egen synsing over forskningsresultater, med arrogante hersketeknikker som å si “at i virkeligheten er det …”, som om hans synsing kunne gi et bedre bilde av virkeligheten enn forskning. Han var debattens umorsomme klovn.

Så kan vi ta presentasjonen av hva som eventuelt vil omfattes. Om man tar dette med “innenfor Ring 1” helt bokstavelig, og ikke som et slagord i en valgkamp, så stemmer kartet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kartet, før man begynner å vise til det offentlig. Og det er greit å sette seg litt inn i bygeografien når man skal diskutere og ikke minst lede en debatt som dette. En seriøs programleder bør ha forberedt seg slik.

Det meste av Aker brygge ligger innenfor, dersom man lar Ring 1 starte ved rundkjøringen på Filipstad og tunnelnedkjørselen til Operatunnelen. Men parkeringshuset på Aker brygge har innkjøring direkte fra Ring 1. Så parkeringshuset på Aker brygge blir ikke berørt.

Oslo S har også innkjøring så å si rett fra Ring 1. Sjøsiden ligger riktignok innenfor, men bare noen få hundre meter fra inn og utkjøringen fra Operatunnelen. Man skal ta alt i verste mening om man tror at muligheten til å kjøre dit blir steng. Og uansett kan man komme til fra den andre siden. Så det er ikke et problem. Continue reading Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

“Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egentlig ikke helt på slagordet “bilfri by”. Derimot tror jeg på å en by hvor bilen er en ganske sjelden gjest, og hvor den ikke lenger får spille noen hovedrolle, slik den har gjort i altfor mange år.

Jeg mener at dette er noe det nye byrådet bør satse på å gjennomføre så raskt det lar seg gjøre. Dette sier jeg ikke først og fremst fordi jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Jeg er utålmodig og mener at dette burde vært gjort for lenge siden. Men akkurat det er det liten grunn til at byrådet skal bry seg så veldig mye om.

“Bilfri by” provoserer. Motkreftene har mobilisert. VG kjører kampanjejournalistikk av verste sort mot dette. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, en politiker jeg faktisk ha en viss sans for, til tross for at han representerer FrP, har sunket ned til et lavmål av innfall og utspill. Debatten er til forveksling lik debatten før “røyekloven” ble strammet inn i 2004, og det ikke lenger var tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spetakkel. I dag forstår vi ikke hvordan man kunne tillate at folk fikk plage andre med å røyke på slike steder, og også vi som på mange måter ikke hadde veldig stor sans for Dagfinn Høybråten, takker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Continue reading “Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Ulovlig å regulere trafikken?

Kampen mot å begrense biltrafikk i byen, når nye høyder. Nå har noen advokater kastet seg inn, og hevder at det er ulovlig å innføre “bilfri” by. De uttaler seg til Finansavisen. Men deres artikkel er ikke åpent tilgjengelig på nett, så jeg holder med til det Osloby og Dagbladet refererer fra dette. Det er et høyrisikoprosjekt å kommentere noe slikt: Journalister refererer det andre journalister refererer av hva noen advokater har sagt. Her er feilkildene mange. Det er fristende å si at feilkildene øker eksponensielt med hvert journalistisk ledd.

La meg også si med en gang: Dette er synsing fra min side. Forhåpentligvis en faglig basert og kvalifisert synsing, men likevel synsing. Jeg har ikke sett advokatenes rettslige argumentasjon, og den utvikler de vel heller ikke, før noen gårdeiere eventuelt har slukt agnet og gitt dem et fett oppdrag. Jeg har heller ikke villet bruke tid på å grave meg ned i de juridiske spørsmål dette måtte reise.

“Bilfritt sentrum” er et politisk slagord, og ikke noen rettslig realitet. Det kommer heller aldri til å bli noen rettslig realitet, formulert som et rettslig bindende forbud mot å kjøre i visse deler av byen. Men det kan bli noe nær en faktisk realitet, ved at summen av enkelttiltak gjør at det i praksis er utelukket å kjøre privatbil i sentrum.

Continue reading Ulovlig å regulere trafikken?

Bilen, byen og VG.

VG har tirsdag en leder med tittelen “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bilfri by. Dette er en slik leder vil vil komme til å le overbærende av om 5-10 år, om vi skulle komme over den. Det er omtrent som om vi i dag skulle finne en leder fra våren 2004, hvor man omtaler den fanatiske helsefundamentalisten Dagfinn Høybråtens meningsløse og totalt urealistiske forslag om at det ikke lenger skulle være tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Vi ble forespeilet død og fordervelse, et totalt dødt uteliv og konkursras i serveringsbransjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vanskelig å forstå at man kunne finne på noe så meningsløst å la folk få lov til å plage andre med sin røyk på slike steder. Nå har bilen på mange måter overtatt røykens rolle.

Om ikke alt for mange år kommer man til å undre seg over at man kunne finne på å tillate at byene ble ødelagt av bilisme, og at verdifulle gatearealer ble brukt til å hensette biler.

Lederen viser også at enten har ikke VG tatt seg bryet med å sette seg inn i MDGs program, eller så trodde de ikke at de mente det som sto i programmet, siden de kommer med det nå.

Continue reading Bilen, byen og VG.

Bilfri by?

Det påtroppende byrådet vil ha bilfritt sentrum, i praksis innenfor Ring 1, innen 2019. At handelsstanden er kritisk, er ingen nyhet. Det er en bakstreversk organisasjon som lever med foreldede oppfatninger om at det er bilene som skaper liv i byen, og bilistene som opprettholder handelen. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de tilnærmet bilfrie områdene som blomstrer, også når det gjelder handel. Handelsstanden synes å leve med en slags våt drøm om at de som velger å ta bilen og kjøre til et kjøpesenter, i stedet vil ta bilen inn til sentrum, om de får muligheten. Det kommer ikke til å skje. Bilkjøring i sentrum er ikke for amatører. Dessuten vil vi ikke ha de som insisterer på å kjøre bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illustrere hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bilkjøring blir det i dette området. Vi kan starte med at de må flytte cruisehavna, Fiskehallen på Vippetangen, samt ferjeterminalene for DFDS og Stenaline, om Vippetangen skal bli bilfritt område. Men kan kan legge adkomsten via Operatunnelen, og ikke slippe den trafikken løs i andre gater.

Continue reading Bilfri by?

Virke om bilfri by

Samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen, skriver i Aftenposten 23. september om “Bilfritt sentrum – til hvilken pris?”.

“Utslipp fra transportsektoren må reduseres, men utslippene fra bilbruk i sentrum er som en dråpe i havet å regne”

skriver Harald J Andersen, og viser med det at han har misforstått ganske mye. I den globale sammenheng betyr nok utslipp av klimagasser fra biler i Oslo sentrum lite. Men for den lokale forurensningen betyr det mye. Dessuten er den globale effekten summen av det man gjør lokalt. Hvis alle skal tenke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjøre noe, skjer det ingen ting.

Likevel: I bysentra representerer bilene først og fremst et plassproblem, ikke et utslippsproblem. Vi kan ikke fortsette å bruke store og verdifulle arealer til en så lite plasseffektiv transport som privatbil, og vi kan ikke bruke fellesarealer i byen til å parkere disse bilene. Derfor er også Oslos ambisjoner om å bli verdens ledende elbilby (her er det ikke mange konkurrenter), et blindspor. Elbiler tar like mye plass som fossilbiler.

Continue reading Virke om bilfri by