Tag Archives: Databaser

Avgjørelse om Lovdatas baser

Foto på toppen: Tore Sætre , Wikimedia Common, CC 4.0 BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet med sin avgjørelse i tvisten mellom Lovdata og rettspraksis.no. Folkene bak rettspraksis.no la ut høyesterettsdommer på nett, som de blant annet hadde tatt fra Lovdatas baser, slik disse basene for en del år tilbake ble gitt ut på CD og DVD.

Lovdata fikk medhold i at Rettspraksis.no krenket Lovdatas databarerett. Jeg er enig i konklusjonen, men setter mange spørsmålstegn ved rettens begrunnelse

Continue reading Avgjørelse om Lovdatas baser

Dom fra EU-domstolen: Dedikert metasøk i databaser krenker databaseretten – interessant for annonsetjenester

EU-domstolen avsa 19. desember 2013, Case C?202/12 en dom om søkemotorer som foretar metasøk i andre databaser på nettet. Databasedirektivet gir den som har foretatt en vesentlig investering i å samle inn, kontrollere og presentere data en enerett til av hele eller vesentlige deler av databasen, og til gjenbruk av hele eller vesentlige deler av innholde. Gjentatte og systematiske uttrekk og gjenbruk av mindre deler av en database likestilles med uttrekk og gjenbruk av en vesentlig del av databasen.

Den nederlandske annonsetjenesten for bruktbiler, www.autotrack.nl inneholdt lister over 190.000 til 200.000 bruktbiler. Av disse fantes omtrent 40.000 biler bare hos www.autotrack.nl, mens de øvrige også kunne finnes på andre annonsetjenester.  Ved hjelp et søkeskjema kunne man søke etter bruktbiler som tilfredsstilte nærmere angitte kriterier.

Selskapet Innoweb drev tjenesten www.gaspedaal.nl. Dette var en metasøketjeneste laget for søk etter bruktbiler. Denne “oversatte” søkekriterier fra sitt eget søkeskjema til søkeskjemaene for en rekke andre søketjenester, herunder www.autotrack.nl. På denne måten kunne brukerne av www.gaspedaal.nl søke gjennom en rekke ulike annonse/søketjenester for bruktbil. Totalt søkte de gjennom ca 300.000 annonser. Det kom daglig ca 100.000 søk til Autotrack via GasPedaal.

Continue reading Dom fra EU-domstolen: Dedikert metasøk i databaser krenker databaseretten – interessant for annonsetjenester

En slektsforsker eier ikke slekten – om rett til forskningsresultater

“Slektsforsker anmelder NRKs Tore Strømøy” kan vi i dag lese på nrk.no. Jeg kjenner ikke saken annet enn fra dette oppslaget, så jeg er prisgitt at dette er noenlunde korrekt gjengitt. Tore Strømøy skal ha funnet countrystjernen Lynn Andersons norske røtter i Drangedal i Telemark. Slik er hovedtema beskrevet:

“Disse slektningene hadde NRKs Tore på sporet-redaksjon, ifølge Oddvar Langmyr [slektsforskeren], funnet fram til ved hjelp av Slektsregisteret for Drangedal, uten at han hadde gitt tillatelse til det.

Langmyr eier rettighetene til Slektregisteret. Han har brukt 15 år og 1,8 millioner kroner på å gi ut det fem bind store bokverket. I 2004 fikk han Drangedal kommunes kulturpris for arbeidet med bøkene. Han finner seg ikke i at NRK bruker hans arbeid uten å spørre om lov og uten å betale for det.

– Jeg anmelder Tore Strømøy og Finn Karlsen for brudd på Åndsverkloven. De har tatt for seg av slektsregisteret for Drangedal på en måte som ikke har vært i min ånd fordi jeg har aldri gitt dem tillatelse. Det finnes kjøreregler i samfunnet, Åndsverkloven, hvis den lever fremdeles så bør den gjelde, sier han til NRK.no.”

Slektsforsker Oddvar Langmyr burde nok lagt slektsforskningen til side og brukt litt mer tid på å sette seg inn i opphavsrett før han gikk så høyt ut.

Ingen forskere har noen rettigheter til sine forskningsresultater, om vi holder patenterbare oppfinnelser utenfor. Fakta er fri. At Langmyr i følge eget utsagn har brukt 15 år og 1,8 mill på dette arbeidet er helt uten betydning. Langmyr har sikkert brukt mange kilder som grunnlag for sitt arbeid uten å spørre noen om lov og uten å betale for bruken. På samme måte kan andre, også Tore Strømøy og NRK, bruke Langmyrs arbeider som kilde i sitt arbeid.

Opphavsretten verner form, ikke innhold. Om noen skriver en slektskrønike, så kan ikke andre kopiere fortellingen. Men faktainnholdet kan enhver fritt bruke som man vil. At det ikke er i forfatterens “ånd” er uten betydning.

Den som har samlet, systematisert og presentert store mengder data kan få et visst vern for samlingen som database. Jeg har ikke sett på Slektsregisteret for Drangedal. Jeg vet ikke hvordan det konkret er utformet eller hva det inneholder. Men vi må kunne legge til grunn at ingen kan gjengi hele dette registeret. Men enkeltopplysninger i registret kan alle gjengi fritt. Det kan være en vanskelig vurdering hvor stor del man kan gjengi før det tipper over grensen til å ta en vesentlig del av registeret, men det går jeg ikke nærmere inn på.

Eneretten til den som har laget basen gjelder bare gjengivelse av basen som sådann eller vesntlige deler av denne. Alle kan fritt bruke data fra en base som grunnlag for eget arbeid, f.eks. til å lage TV-program.

Lensmann i Drangedal, Terje Gautefall, sier til NRK at det vil vise seg om dette er en sak for videre politietterforskning. Lensmannen kan trygt prioritere andre oppgaver. Tore Strømøy kan uten å spørre noen om lov bruke såvel Slektsregisteret for Drangedal og andre slektsforskningsarbeider uten å spørre noen om lov, og uten å betale for bruken.