Tag Archives: E18

Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jarle Fagerheim, fra Miljøpartiet De Grønne, har en utmerket presentasjon av ganske enkle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby. De er så enkle at de burde ha vært gjennomført for lenge siden, dersom det hadde vært sant at Oslos politikere ønsker å legge til rette for sykling. Etter ca 20 minutter kommer han inn på ekspropriasjon, og bruker eksempelet Vækerøveien, en prosess som har pågått siden 1999. Politikerne ville ikke ekspropriere, fordi det var for mye inngrep i privat eiendom.

Disse eplehagekameratene er noen hyklere. De er ikke så veldig opptatt av ikke å foreta inngrep i privat eiendom. Realiteten er at de ikke synes sykkelfelt og sykkelveier er viktige, så de vil ikke ekspropriere til et så unyttig formål.

Continue reading Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

E 18, Vestkorridoren

Bilfolket drømmer om ny E 18 fra Lysaker til Slependen, den såkalte Veskorridoren. Egentlig drømmer de sikkert om mye mer motorvei, men denne er aktuell nå. 40 mrd er den nå kostnadsberegnet til. Det dreier seg om ca 10 km motorvei, så prislappen er altså ca 4 mill per meter vei. Det er prisen for ca 20 Munchmuseer, og mye mer enn hva langt viktigere samferdelseprosjekter som ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel gjennom Oslo vil koste.

Bompengene kan komme opp i 158 kr. Hvis man ikke slutter med de meningsløse el-bilfordelene, kommer 158 kr i passering til virkelig å sette fart i el-bilsalget. Fritak for bompenger er den fordel elbilbrukerne anses som viktigst om man skal tro deres lobbyistorganisasjon.  Bærum kommer til å bli det nye Malangen, hvor “alle” kjører el-bil for å slippe bompenger. Dermed kommer finansieringen til å rakne.

Continue reading E 18, Vestkorridoren