Tag Archives: Featured

Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

WCRW_6903_DxO_rawNår man kjører langs franske landeveier, kan man observere skiltet til høyre: Vi deler veien, hold en avstand på 1,5m når du kjører forbi en syklist.

Jeg sykler (og kjører) en del i Frankrike, men har ikke satt meg inn i detaljer i franske trafikkregler. Som syklist opplever jeg en langt bedre tilrettelegging enn i Norge. Når det gjelder trafikkregler er manglende kunnskap på en del områder ikke noe problem, f.eks. om vikeplikt, ut over den allminnelige høyreregelen. Det er i praksis alltid skiltet, og da forholder jeg meg til skiltingen, ikke til generelle trafikkregler. Continue reading Påby 1,5 m minsteavstand ved forbikjøring av syklister

Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syklet en tur blant annet gjennom Dag Hammarskølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvordan forholdene for syklister har blitt og vil bli mellom Sinsen og Økern. Det skal jeg komme tilbake til.

Med ved, til dels i gang- og sykkelveien på nordsiden av Ring 3 fra Sinsenkrysset mot Sinsenveien, var det to skilt som var dumt plassert, det ene av dem direkte farlig for syklister.

Continue reading Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Aldri mer Bjørvika!

Bjørvika er et katastrofeområde for syklister. Til de som har hatt ansvaret for dette, er det først og fremst dette å si: Dere strøk til eksamen. Oppgaven er ikke løst på en akseptabel måte. Dere hadde en gyllen mulighet med blanke ark og mye plass, som dere fullstendig har forspilt. Nå må det gjøres masse reparasjons- og skadebegrensningsarbeid som kommer til å koste mye.

Bjørvika er et grelt eksempel på hvordan det ikke skal planlegges. Man har ikke planlagt med tanke på å legge forholdene til rette for syklister. I København er sykkel med i planleggingen fra start. I Bjørvika har man fulgt den norske modellen men de vanlige besvergelsene om “gode forhold for syklister og fotgjengere”, uten noe konkretisering. Men som vi vet: Slik vage formuleringer er ikke noe verdt, og tidlige erfaringer med Bjørvika-prosjektet viste at dette var noe de ansvarlige ikke tok seriøst. De som har hatt ansvaret for planleggingen av Bjørvika har ikke et øyeblikk i prosessen behandlet syklister seriøst. Det er det vanlige: Når alle andre har fått sitt, da forsøker man å skvise inn litt sykkelfelt som garnityr, om det er plass igjen. Og det er det jo som regel ikke.

Continue reading Aldri mer Bjørvika!

Nordenga bro

Nordenga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få broene som krysser sporområdene på Oslo S hvor det er en form for tilrettelegging for syklister.

Den var ferdig for bilister, men i beste fall halvferdig for syklister da den ble åpnet. Det er et av alt for mange eksempler på at Statens vegvesen viser stor omsorg for bilister, men gir blaffen i syklister.

Gang- og sykkeldelen er en gang- og sykkelvei. Broen ble åpnet da det var åpen dag i Bjørvika i 2011. Jeg uttrykte den gang stor skuffelse over Statens vegvesen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjørvika har bidratt til å rette opp det inntrykket. Tvert imot. Dette skrev jeg om Nordenga bro den gangen: Continue reading Nordenga bro

Merkelig trafikkjus på Senja

Avisen Nordlys har følgende overskrift: “Syklist påkjørt og sendt til sykehus. Så kom boten på 3000 kroner”. Vedkommende hadde syklet over et fotgjengerfelt og blitt påkjørt av en bil. Nå vet jeg at man ikke alltid skal ta pressens gjengivelser for god fisk. Men jeg tar likevel med det som politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor skal ha gitt som grunn for bøtleggingen:

“Politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor er for sin del ikke i tvil om at det er riktig å bøtelegge syklisten, med henvisning til paragrafen om uaktsomhet i Vegtrafikkloven.

Continue reading Merkelig trafikkjus på Senja

Gratulerer med dagen, Dagfinn Høybråten: Ti år med røykfrie serveringssteder

I dag er det ti år siden vi endelig kunne puste relativt fritt på serveringssteder. Fra 1. juni 2004 ble tobakkskadelovens krav om røykfrie lokaler også gjort gjeldende for serveringssteder.

Det var mye bråk og spetakkel. Serveringsbransjen viste en rørende omsorg for røykerne, og trodde at alle gjestene ville forsvinne med røyken. Hvis forretningsideen var å drive røykerom med servering, da fikk man selvsagt et problem da man ikke lenger kunne fortsette med det. Serveringsbransjen klarte ikke å se at stadig færre røykte, at røyking var i ferd med å bli et lavinntekts- og lavstatusfenomen — neppe de som legger igjen mest penger på restauranter. At det var ganske mange som syntes besøk i røykfylte lokaler ikke fristet, at man ikke syntes det var noe trivelig når man måtte ta en dusj og henge klærne lufting etter besøket for å få ut noe av røykstanken.

Som alltid: De som ikke henger med når rammebetingelsene og markedet endres, de dør. Det er kapitalismens brutale lov. Mange dårlig drevne steder som ikke hadde hengt med i utviklingen, gikk dukken — og det var beleilig å skylde på “røykeloven”.

Norge var tidlige med å gjøre serveringssteder røykfrie. Men det var et typisk norsk skippertak, som ikke har blitt fulgt opp videre. Serveringsbransjen har fortsatt rørende omsorg for røykere. De lager røyketelt utenfor som gjør at de som ikke røyker aldri fristes til å gå inn på stedet når man må passere dette. Selv går jeg aldri inn et slikt sted. Det finnes nok av andre steder. Det brukes mye energi og slippes ut mye CO2 for å varme frosne sjeler som sitter ute for å tilfredsstille sin stoffavhengighet.

Nå ønsker Astma- og allergiforbundet og Kreftforeningen røykeforbud også på uteserveringer. Hvis serveringsbransjen hadde vist noen interesse for å legge til rette for ikke-røykere, hadde det neppe blitt noe spørsmål. Det burde være en selvfølge at det er røykfrie bord på utserveringer. Det er ikke noe trivelig å få en røyksky fra nabobordet. Heldigvis vil en del serveringssteder prøve det ut.

For mange av oss er hovedpoenget ikke å nekte folk å røyke. Hvis voksne folk vil ødelegge helsen sin på denne måten, så får de vel gjøre det da. Men det må være fullgode tilbud til alle som vil ha det røykfritt. Det er det ikke så lenge man kan røyke på uteserveringer. Kravet bør i det minste være at man skal ha et røykfritt tilbud som er minst like godt som det man tilbyr røykerne.

Det burde også være en selvfølge at jernbaneperronger, bussholdeplasser m.m. er røykfrie. Det er ikke vanskelig for Jernbaneverket på stasjonsområder å få det til, hvis de er interessert. Det burde være helt unødvendig. Det bare et spørsmål om elementær folkskikk: Selvfølgelig røyker man ikke der folk står tett sammen! Vanskeligere er det ikke.

I tillegg til at røyking ikke skal sjenere andre, er det viktig å fjerne rekrutteringsarenaene for folk begynner å røyke. Derfor var det på høy tid at skolene ble gjort røykfrie. Det burde selvsagt ha vært gjort for minst ti år siden. Men bedre sent enn aldri. Tobakksbransjen er en kynisk drapsbransje. De forsøker kynisk å få flere hektet på deres gift. De prøver å rekruttere unge. Og nå er det særlig i utviklingsland tobakksbransjen satser hardt for å drepe flere.

I dag har bilistene overtatt røykernes rolle, med mye av den samme argumentasjonen. Røykerne mente at det nærmest var en “menneskerett”, eller i alle fall en grunnleggende frihet at de skulle kunne røyke over alt. Røyking var tillatt der det ikke uttrykkelig var forbudt. Bilistene ser det på samme måte som en grunnleggende rettighet at de skal kunne kjøre, og ikke minst parkere over alt. At det er til sjenanse og fare for andre, vil man ikke høre på. Skjønt bil er også nyttig, i motsetning til røyken — det er en vesentlig forskjell.

Men akkurat som det har blitt slik at man kun for lov til å røyke der det uttrykkelig er tillatt, vil det nok også bli slik at parkering bare er tillatt der det er klart merket at parkering er tillatt. Men det vil nok ta noe tid ennå — skal vi gjette på at det vil gå ti år til? Stadig flere områder blir bilfrie, og ingen ønsker bilene tilbake der man har fårt dem bort, f.eks. Rådhusplassen og i Karl Johans gt mellom Egertorget og Jernbanetorget. I sports- og friluftslandet Norge har man for lenge siden bestemt at motorferdsel i utmark ikke er tillatt. Men man vil nok også i Norge forstå at bilen heller ikke har noen sentral plass i byene.

Handelstanden har tatt serveringsbransjens rolle, og klager over at det vil bli død og fordervelse om parkeringsplasser forsvinner. De vet ikke, men har gjentatt dette så mange ganger at mange tar det for en sannehet — litt har de lært av Goebbels. Men akkurat som det viste seg at omsetningen i serveringsbransjen økte da man fikk luftet ut røyken, har det vist seg at omsetningen øker når man fjerner parkering i gatene og heller legger til rette for syklister. Men handelstanden synes å ha læringsproblemer tilsvarende serveringsbransjen.

Stenging av veier

Byrådet, med bystyrets tilslutning har vedtatt å stenge Finnmarksgt mellom Sofienberggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er tilhenger av til dels drastiske tiltak for å redusere biltrafikken i byen. Det bør være et politisk mål å redusere biltrafikken, og man trenger klare markeringer av at bruk av privatbil i byen er uønsket. Jeg er helt enig med Guri Melby at bilistene ikke skal stå øverst på noen prioriteringsliste — slik de i praksis gjør så alt for ofte. Derfor liker jeg at byrådet våger å utfordre så mange bilister. At Carl I Hagen raser og mener det er galskap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøreforbudet ikke respekteres, er ingen stor overraskelse. Det er sikkert mange av de som kjører her, som klager på syklister og sier at de “aldri” følger trafikkreglene. Jeg syklet en tur hit Kristi himmelfartsdag for å se på forholdene. Det var en ettermiddag med generelt lite trafikk. Men det av et stort mangfold av “busser i rute” denne dagen. Det virker dessuten som om en del el-bilister har problemer med å forstå at de ikke er fritatt for alle kjøreforbud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motorkjøretøy. En vei som er stengt for motorkjøretøyer, med unntak for “Buss i rute”, eventuelt unntak for “Buss og taxi” er ikke et kollektivfelt, og ikke tillatt for el-biler.

WIMG_0049_DxO Continue reading Stenging av veier

I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale – Gemona del Friuli – Trieste

Giro_2014_NE21Årets avslutning kan minne om den typiske Tour de France avslutningen: En flat etappe som avsluttes med et antall runder inne i byen, denne gang i Trieste. Sammenlagtstillingen vil i praksis være avgjort. Bare uhell vil kunne føre til endringer her. Kanskje vil det fortsatt være kamp om poengtrøyen, det kommer an på hvilke spurtere som har kommet seg over alle fjellene. Og det vil selvfølgelig være kamp om etappeseieren.

21. og siste etappe går fra Gemona del Friuli til Trieste.

G12_Template_plan_soprVi er fortsatt i området Friuli-Venezia Giulia. Men nå skal vi holde oss i den østlige og mest interessante delen av dette området. Vi starter litt nord for den klassifiserte vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan finne noe å drikke.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale – Gemona del Friuli – Trieste

I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago – Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ventet: Et brudd med ufarlige ryttere fikk gå inn, med rundt 15 minutter på hovedfeltet, hvor de som har ambisjoner om sammenlagtseier satt.

I dag skal rytterne ut i bakketempo. Det kunne være fristende å si at de skal ut på en liten himmelfart. Her kan det fort bli tidsforskjeller, så mye kan endre seg her. Jeg vet ikke nok om hvilke ryttere som er sterkest i denne spesielle disiplinen, så jeg vil ikke spekulere i hvem som er nærmest til å vinne dette.

Vi har kommet fram til  20. etappe og nestsiste etappe, som går fra Maniago til Monte Zoncolan. Mot slutten av et ritt som Giro d’Italia angrer jeg alltid litt på at jeg holder meg to dager foran syklistene, som gjør at jeg i bloggen ikke henger med syklistene helt til mål. Jeg vil si at på denne etappen skal det hele avgjøres.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago – Monte Zoncolan

I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa – Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Giro_2014_NE19Så ble det som ventet dårlig vær og dramatikk, og dessuten en del rot på gårsdagens etappe. Det er ikke bra hvis feilaktige beskjeder får betydning.

Den etappen rytterne skal ut på i dag, 17. etappe, er ganske flat. Den starter ca 650 moh, og mål er 4-500 meter lavere. Så her går det mest nedover. Det er tre fjerdekategoristigninger, men de byr nok ikke på noen utfordringer. Kanskje blir det en massespurt, men etappen er såpass kupert at et brudd uten farlige kandidater bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjemper om sammenlagtseieren vil nok helst at dette skal bli en slags restitusjonsetappe etter gårsdagen, og før det de har i vente. Jeg hadde egentlig tenkt at dette burde være en etappe som kunne passe for Edvald Boasson Hagen. Men nå som han er ute av rittet, er ikke det mer å tenke på. Continue reading I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa – Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)