Tag Archives: Featured

Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Min farfar, som også het Olav Torvund, var et skrivende menneske. Han skrev i sin tid tre romaner, som ikke akkurat har fått noen fremtrendende plass i litteraturhistorien. Den siste ble utgitt i 1949. Men han skrev også mye annet. Han døde i 1969, så hans verker vil fortsatt være vernet i 25 år til.

Han skrev blant annet noen artikler til nynorskleksikonet “Norsk allkunnebok”. Som andre leksika må også Norsk allkunnebok bevege seg inn i en tid med digitalisering og nettpublisering. De kan ikke uten videre gjøre eksisterende artikler tilgjengelig på nett uten rettighetshavers samtykke. (Hva slags avtaler som ble inngått den gangen disse artiklene ble skrevet, vet jeg ikke. Men man tenkte neppe på digitalisering og nettutgivelse.)

En redaksjon som skal gjøre den jobben, har det ikke helt enkelt. Jeg vet ikke når disse artiklene ble skrevet. Men de første ni bindene av “Norsk allkunnebok” har stått i mitt barndomshjem så lenge jeg kan huske — og det begynner å bli en del år. Jeg husker også at det gikk mange år før det tiende og siste bindet kom. Om jeg forsto det rett, hindret pengemangel lenge utgivelsen av dette. Min farfar er nok ikke den eneste av bidragsyterne som ikke lenger er i live.

Continue reading Rettighetsklarering — et praktisk eksempel

Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avsagt sin dom i saken Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør.  Resultatet overrasker ikke.

Først noen juridiske teknikaliteter. Saken i EMD var mellom Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther og Den norske stat. Se og Hør var ikke lenger part i saken. Høyesterett dømmer i siste instans. Dommer fra Høyesterett kan ikke ankes, heller ikke til EMD (men mediene fremstiller dette ofte misvisende). Tvisten med Se og Hør ble endelig avgjort ved Høyesteretts dom.

Når endelig dom er avsagt i vårt rettssystem, kan man reise sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvis staten ikke i tilstrekkelig grad har beskyttet en persons menneskerettigheter, f.eks. ved at lovgivning eller rettspraksis er i strid med EMK, kan staten bli dømt. Staten kan også bli dømt til å erstatte det tap en part har lidt ved et eventuelt menneskerettsbrudd.

Continue reading Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør

Jon Bing til minne

Jon_KleivstuaJeg fikk i dag den triste meldingen at min gode venn og kollega Jon Bing døde i går, 69 år gammel.

Jeg møtte Jon første gang for drøyt 30 år siden, høsten 1981. Jeg ble da ansatt som vit.ass. på det som den gang het Institutt for privatretts avdeling for edb-spørsmål. Jeg kjente til ham fra før, og hadde lest en del av hans science fiction. Jeg møtte en vennlig, imøtekommende, raus og entusiastisk person.

Alle som har hatt Jon som underviser, vil huske ham som en engasjert, entusiastisk og inspirerende lærer. Selv snakket han gjerne om entusiasme som pedagogisk metode, og han praktiserte det selv.

Continue reading Jon Bing til minne

Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Vi er fortsatt i Oslo, ikke på et eller annet konfliktfylt sted i Midt-Østen. Jerusalem bro krysser Akerselven mellom Lilleborg og Bjølsen valsemølle.

Det er ikke en bro jeg tenker mye på, og enda sjeldnere sykler på. Men jeg ble minnet om den da jeg igjen leste Handlingsplan for sykkel 2010-2014. Dette er et av prosjektene som er nevnt som del av en “grønn rute”, og det er et av de prosjektene som faktisk er gjennomført. Den ble åpnet i august 2011.

[mappress mapid=”54″]

Det er en fin bro. Arkitektene ser ut til å like den. “Våre veger” kaller den en perle av en bru (skjønt de siterer vel bare daværende samferdselsbyråd Jøran Kallmyr). Det er en staselig gang- og sykkelbro, skriver Akerselvvandring. Teknisk Ukeblad har laget en billedserie fra broen. Den skal ha kostet 18 millioner, noe som slett ikke er så galt for et slikt prosjekt.

Men er det noen som sykler der?

Continue reading Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Tilbake til universitetet

WIMG_1146_DxODet har vært morsomt å være advokat, og det har vært godt å gjøre noe annet enn det jeg hadde gjort i mange år. Men jeg fikk sist sommer en ganske kraftig påminnelse om at når man må innrømme, om enn noe motvillig, at man begynner å nærme seg 60, da er det ikke tiden for å forlate en fast og trygg jobb, for å bli selvstendig næringsdrivende.

Etter å ha tenkt litt, ble min konklusjon at jeg ville vende tilbake til universitetet. Når jeg først i realiteten hadde bestemt meg, flyttet jeg mentalt ganske raskt til universitetet. Jeg liker å se og bevege meg fremover. Hvilke prosjekter skal jeg nå gå i gang med? Da var det liten grunn til å drøye det lenger enn nødvendig. Heldigvis ble jeg møtt med velvilje både på Det juridiske fakultet og hos Bing Hodneland. Derfor vender jeg allerede nå tilbake til Universitetet.

Rådgivningsvirksomhet, tvisteløsning, kurs m.m.

Den danske tegneren Robert Storm Pettersen, kjent som Storm P, lar i en av sine tegninger en av sine gamle gubber si omtrent dette. “En akademiker, det er en som må lese seg til det andre vet”. Jeg synes det er meget godt sagt, og jeg vet noen akademikere som kan passe til den beskrivelsen. Jeg ønsker ikke å være en av dem.

Continue reading Tilbake til universitetet

Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?

WIMG_0223_DxOBilledhuggeren Gustav Vigeland døde i 1943. Da nyttårsfyrverkeriet gikk til værs rundt midnatt nyttårsaften 2013, var det gått 70 etter utløpet av Gustav Vigelands dødsår. Vernetiden var dermed løpt ut og hans verk falt i det fri.

Men Oslo kommune, som eier de fleste av hans skulpturer, og Vigelandsmuseet liker ikke tanken på at de ikke lenger skal ha kontrollen over og inntekter fra Gustav Vigelands kunst. I et forsøk på igjen å feste grepet om kunsten og dermed få en slags forlengelse av vernet, har man gått i gang med å registrere en rekke varemerker.

Det er ikke en slem og grådig USA-eid mediegigant som forsøker seg på denne type rettslige krumspring for å sikre sine rettigheter et slags evig liv. Det er Oslo kommune! Som innbygger i Oslo synes jeg det er forstemmende at kommunen opptrer på en slik måte. Partiet Venstre har flere ganger kommet med kritiske uttalelser om opphavsretten som de ønsker å liberalisere, herunder å korte ned vernetiden (synspunkter jeg i stor grad er uenig i, men det er en annen sak). Det er en etat som ledes av venstrebyråd Hallstein Bjercke, som forsøker seg på dette. Egentlig burde ikke dette vært et juridisk spørsmål. Kulturetaten i Oslo kommune burde innse at de nå er i ferd med å dumme seg grundig ut, og skrinlegge hele prosjektet. Det man nå forsøker seg på er dårlig kulturpolitikk.

Continue reading Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?

Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri!

WIMG_0223_DxOOpphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Derfor er 1. januar den dagen i året en rekke verk “faller i det fri”. Fra og med i dag er verk skapt av opphavsmenn som døde i 1943 fri.

Her er noen, hvis verker vi fra i dag kan fremstille eksemplar av og gjøre tilgjengelig for allmennheten uten å spørre noen om lov, og uten å betale til opphavsmannens arvinger.

Gustav Vigeland. Derfor kan jeg fra og med i dag bruke bilder av f.eks. “Sinnataggen”, uten å spørre noen om lov og uten å betale for å bruke dette verket. [Noen har på Twitter påpekt at fotografen har rettigheter til bildet. Vi kan ikke fritt utnytte andres bilder. Men vi kan ta våre egne bilder, slik jeg har gjort, og utnytte disse som man vil.] Nylig kunne vi lese at Vigleland-museet er redd for misbruk, hva de nå måtte mene med det. De modererer seg litt i Dagsavisen dagen etter.

Ja, de må regne med at det nå vil bli flere Sinnataggen-suvenirer enn hva det har vært før. Det er en konsekvens av at verkene blir fri, og det må museet akseptere. Fra i dag har ingen enerett til Vigelands verker. Derfor blir det feil når Vigelands-museet i følge Østlandssendingen mener det “øker faren for ulovlig utnyttelse til kommersielle formål”. Poenget er at det ikke lenger vil være ulovlig å utnytte verkene, ei heller til kommersielle formål. Man kan fra i dag helt lovlig lage plakater og postkort med Vigelands verk. Hvem som helst kan gjøre det, vi behøver ikke spørre noen om lov og ingen kan kreve vederlag.

Continue reading Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri!

Ny bok: Opphavsrett for begynnere

OmslagDette er reklame og hemningsløst selvskryt. Men nå foreligger endelig min bok “Opphavsrett for begynnere”. Det er en bok for alle som interesserer seg for eller kommer i berøring med opphavsrett, men som ikke ønsker å fordype seg i alle juridiske detaljer. Kjøp den her, eller der du pleier å kjøpe bøker.

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket står det i åndsverkloven. Dette kan man si er opphavsretten i et nøtteskall. Men hva betyr det for deg som eier, bruker eller forvalter et verk? Og hva er egentlig et åndsverk?

OPPHAVSRETT FOR BEGYNNERE er en engasjert, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende opphavsrett, skrevet for deg som møter opphavsrett i praksis.

Innledningsvis gjennomgås litt av opphavsrettens historie og utvikling, og hvorfor vi har opphavsrett. Men målet med boken er å gjennomgå opphavsretten slik den er. De som bare er opptatt av å diskutere hvorfor vi har opphavsrett, og for lengst har konkludert med at vi ikke trenger opphavsrett, de vil sikkert bli skuffet.

Noen temaer som gjennomgås er:

 • Hva er vernet av opphavsretten?
 • Hvem har opphavsrett?
 • Hvor langt rekker opphavsmannens enerett, og hvordan kan allmenheten utnytte opphavsrettslig vernede verk?
 • Overdragelse av opphavsrett.
 • Nærstående rettigheter
 • Opphavsrettens varighet
 • Internasjonalt vern.

Jeg har også tatt med egne avsnitt om

 • Bruk av opphavsrettslig vernet materiale i undervisning
 • Opphavsrett og forskningsetikk

Jeg er ubeskjeden nok til å påstå at jeg er god til å formidle et ganske vanskelig stoff på en måte som gjør det forståelig, enten det skjer i bokform eller i foredrag.

Litt mer reklame:

Jeg og mine kolleger i Bing Hodneland holder gjerne kurs i opphavsrettslige emner for de som måtte være interessert. Det kan være alt fra et lunsjforedrag til kurs over en til to dager.

Kursene blir tilpasset den enkelte kunde og ulike bransjer etter ønske og behov.

Vi kan nevne noen mulige temaer:

 • Generell innføring i opphavsrett.
 • Sitatrett og/eller bruk av bilder. Dette er særlig aktuelt for forlags- og mediebransjen.
 • Dataprogrammer. Her kombineres opphavsrett med vår ekspertise innen IT-kontrakter. Det kan også inkludere f.eks. lisensavtaler og bruk av fri programvare.
 • Opphavsrett innen forskning og undervisning.
 • Ansattes opphavsrett. I all kreativ og kunnskapsbasert virksomhet kan man møte spørsmålet om de ansattes opphavsrett. Dette blir også et stadig mer aktuelt tema for tillitsvalgte i fagforeninger som organiserer ansatte i ulike former for kunnskapsvirksomhet og kreative yrker.
 • Musikk

Når dette skrives er jeg snart på vei tilbake til Universitetet. Hvis noen ønsker at jeg skal holde kurs, må de derfor kontakte meg direkte på olav at torvund.net.

Hvis du vil ha en form for light-versjon av en innføring, kan du høre på denne podcasten med en innføring i opphavsrett, alternativt her om du vil ha den på iTunes.

Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag morges kjørte føreren av en varebil på en syklist.  Som så alt for ofte i slike saker får vi bare ufullstendige og mangelfulle opplysninger i media. Men i følge NRK Østlandssendingen kom varebilen ut fra en sidegate til Trondheimsveien.  Hvis bildet gjengir stedet korrekt, synes denne sidegaten å ha vært Conradis gate.

Conradis gate er skiltet som gatetun. Trafikkreglene § 7 nr 4 er helt klar: Den som kommer ut fra gatetun har vikelikt for annen trafikk. Men operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt bryr seg åpenbart ikke om vikeplikt, i alle fall ikke i de tilfellene hvor det er en bilist som har vikeplikt for en syklist. Han frikjenner raskt bilisten, og hevder at det er syklisten som har opptrådt klanderverdig. Det er altså syklisten som skal klandres for å ha kolliidert med en blist som ikke overholdt sin vikeplikt. Bilister som ikke overholder vikeplikt er en av de viktigste årsakene til ulykker mellom sykkel og bil som medfører alvorlig skade.

Dette føyer seg inn i et mønster. Politiet er svært så raske med å frikjenne bilister, også i tilfeller hvor de bryter vikeplikt for syklister.

Oslopolitiet bekrefter nok en gang at de er bilistenes venn og en av syklistenes verste fiender.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven

Innledning. Blindern – Berg

Vi fortsetter å utforske området mellom Kirkeveiringen og Store ringvei. Denne gangen skal vi sykle i området mellom Blindern og Akerselven. Målet er å finne veier hvor det er lite trafikk. Disse rutene er ikke valgt ut med tanke på å komme fortest mulig fra A til B på sykkel. Noen av disse veiene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det mange fine sykkelveier, selv om det bare er noen få, korte strekninger som er tilrettelagt for sykkel.

Mellom Blindern og Akerselven er Ullevål sykehus en ganske bastant barriere. Enten må man sykle langs Kirkeveiringen, eller så må man sykle nord for sykehuset. På grunn av dette blir Sagene en slags trafikal øy som vi her kommer til å holde oss nord for. Men veien over Sagene er beskrevet i ruten Frogner – Sinsen.

Den første ruten er fra Blindern via eventyrveiene vest for Sognsveien til Berg.

Første strekning er Problemveien, som til tross for navnet er uproblematisk å sykle. Jeg pleier å ta med geocacher langs turveiene, og her kan man finne PPJ #93 yr.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven