Tag Archives: Featured

Oslovalget 2023. KrF: Det var en gang et sykkelparti …

Jeg liker ikke sammenblandingen av politikk og religion. Derfor har KrF aldri vært et aktuelt parti for meg, selv om jeg har vært enig med dem i enkeltsaker. KrF har vært ganske usynlige i Oslopolitikken. I de to siste periodene har de hatt én representant i bystyret. I perioder fram til 2011 hadde de et medlem i byrådet. Jeg har ikke gått tilbake i voteringsprotokoller for å se hva KrF har stemt for og mot.

På riksplan var Knut Arild Hareide en god sykkelpolitiker, helt fram til han ble samferdselsminiser. Da ble han tydeligvis smittet av det viruset som sitter i veggene i Samferdselsdepartementet, og muterte til å bli FrP-politiker. Kommunevalgprogrammet for Oslo i perioden 2023-2027 finner vi her.

Continue reading Oslovalget 2023. KrF: Det var en gang et sykkelparti …

Oslovalget 2023. Sentrum: Partiet for frustrerte KrF-velgere

Selv om partileder Geir Lippestad har en bakgrunn fra Arbeiderpartiet, blant annet som nestleder i Nordstrand Arbeiderparti som byråd i perioden 2015-2017, så fremstår partiet Sentrum likevel som et parti for frustrerte KrF-velgere, de som ikke ville være med da KrF valgte å gå i regjeringssamarbeid med FrP og Høyre. De har ingen reprsentasjon i noen styrende organer, så vi kan ikke se på hva de har gjort så langt. I alle fall jeg vet heller ikke hva slags byråd de vil komme til å støtte om de skulle få en representant i Oslo bystyre. Det blir neppe noe problem, for jeg tviler på at de kommer til å få noen representanter i bystyret.

Under overskriften “Transport” står det i deres valgprogram:

“Veitrafikken står for over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, og er dermed den sektoren med størst utslipp i hovedstaden. For Partiet Sentrum er det viktigste universell utforming av kollektivtransporten og å fortsette utbygging av gang- og sykkelveier.”

Continue reading Oslovalget 2023. Sentrum: Partiet for frustrerte KrF-velgere

Oslovalget 2023. Rødt: God politikk på dette området, men en historie som ikke tiltaler meg

Jeg har vel blitt for gammel. Jeg har fulgt historien fra SUF til AKP(ml) til Rød Valgallianse og til Rødt. Selv om Rødt helst vil ha oss til å glemme historien, kan de ikke løpe fra den. Disse sporene skremmer i alle fall meg fra seriøst å vurdere å stemme Rødt. Men de har fått en størrelse som gjør at de er et parti å regne med, selv om det gjenstår å se hvor mye Bjørnar Moxnes’ solbrilletyveri og klønete håndtering av den saken vil skade partiet. Bjørnar Moxnes var en særdeles dyktig partibygger og har mye av æren for Rødts suksess. Det gjenstår å se om partiet er sterkt nok til å holde posisjonen med ny ledelse. I Oslopolitikken har Rødt opptrådt som et venstrepopulistisk parti, som i alle fall ikke jeg har særlig sans for. Men vi får se hva som står i programmet foran valget i Oslo.

I innledningen til kapittelet om samferdsel, står det:

“Oslo trenger framtidsrettede løsninger som tar hensyn til fellesskapet. Vi må velge kollektivtrafikk fremfor privatbilisme, gående framfor motorvei og syklende framfor parkeringsplasser. Der hensynet til myke trafikanter kommer i konflikt med privatbiler, må gående og syklister prioriteres.”

Continue reading Oslovalget 2023. Rødt: God politikk på dette området, men en historie som ikke tiltaler meg

Oslovalget 2023. Venstre. Venstres største problem er Høyre

Venstre er et parti som har troverdighet når det gjelder byutvikling og miljø, som er de sakene jeg er opptatt av i denne gjennomgangen av partiene. Jeg har noen ganger stemt Venstre, men det er noen valg siden sist. Jeg liker ikke dagens blokkpolitikk, hvor partiene i stor grad dyrker historiske motsetninger som er lite relevante i dag. Man skaper fiendebilder for å fremheve seg selv. Jeg synes at Oslo Venstre har en lei tendens til å komme med til dels usaklig og uriktig kritikk av MDG, for å fremheve seg selv. Det liker jeg dårlig.

Blokkpolitikken gjør at partiene nær sentrum søker til ytterkantene for å lage allianser, fremfor å møtes over historiske skiller i sentrum. I stedet for allianser dominert av de gråsvarte fossilpartene Høyre og Arbeiderpartiet (og da tenker jeg Arbeiderpartiet nasjonalt, Oslo kan være noe annet), ønsker jeg en grønn allianse hvor tyndepunktet er Venstre, MDG og SV. Men den politiske situasjonen synes ikke å være moden for noe slikt.

Venstres problem er Høyre og FrP. I 2017 gikk Venstre inn i regjeringen, hvor de ble allierte med FrP. I Oslo gikk ikke partiet inn i byrådet før FrP gikk ut i 2011. Så vidt jeg kan se har Venstre ikke sittet i byråd i Oslo sammen med FrP. Om det var FrP som ikke ville sitte i byråd med Venstre, eller Venstre som ikke ville sitte i byråd med FrP, husker jeg ikke. Jeg syntes at særlig Guri Melby gjorde en god jobb som bymiljøbyråd. Men Venstre var juniorpartner i et byråd dominert av Høyre, og det ble poltitikken preget av. Ved årets valg vil en stemme til Venstre være en stemme til et Høyreledet og Høyredominert byråd. Hvilke andre partier et slikt byråd eventuelt vil måtte støtte seg på, er uklart. Det er mange som kjemper om stemmene på ytre høyre fløy i Oslo, og heldigvis ligger ikke noen av dem an til å bli særlig store.

Continue reading Oslovalget 2023. Venstre. Venstres største problem er Høyre

Oslovalget 2023. Høyre: Et omkampparti som er mot at vedtatte sykkelplaner gjennomføres

Politikere og politiske partier skal dømmes ut fra hva de gjør, ikke ut fra hva de sier og lover i en valgkamp. Høyre later om de har skiftet farge til turkis, om omtaler seg selv som blågrønt. Men politikken og logoen er fortsatt blå. Politikk er å prioritere, og det som betyr noe er hvordan man faktisk prioriterer når ulike interesser står mot hverandre. I bymiljøpolitikk betyr det i praksis å prioritere mellom gående og syklende på den ene siden, og bilister på den andre. Arealene i byen blir ikke større. Skal man gi mer for å legge bedre til rette for gående og syklende, må arealet tas fra noen. I praksis må det tas fra de som har fått/tatt altfor mye av våre fellesarealer: Bilistene.

I praksis svikter Høyre i slike saker, og velger bilistenes parti. Høyre har blitt et omkampparti som gjerne er med på å vedta planer, så lenge de ikke gjennomføres. Vi så det meget tydelig i spørsmålet om sykkelfelt i Gyldenløves gate. Å legge til rette for sykling i Gyldenløves gate ble foreslått av det byrådet som Høyre ledet og vedtatt av bystyret medHøyre som en del av flertallet. Men da det endelig var kommet så langt at det skulle gjennomføres, da valgte Høyre bilistenes side og kjempet for parkering av privatbiler og mot sykkeltilrettelegging. Det hjelper ikke at Anne Lindboe sykler rundt og forteller at det skal bli så fint å sykle i Oslo med et Høyrebyråd. Jeg tror ganske enkelt ikke på at Høyre kommer til å gjennomføre dette når de må prioritere mot gateparkering.

Continue reading Oslovalget 2023. Høyre: Et omkampparti som er mot at vedtatte sykkelplaner gjennomføres

Oslovalget 2023. FrP: Et sykkelfiendtligh parti i indre oppløsning

FrP har gått fra å være et stort, og dermed viktig parti i Oslo, til å bli et lite og stadig mer betydningsløst parti. Skal man studere dårlig partikultur, bør FrP være et meget godt egnet studieobjekt. Ingen partier har ekskludert så mange medlemmer som FrP. Politisk uenighet har ofte blitt “løst” ved at partiledelsen og flertallet har ekskludert de som var uenige med dem.

Partiet “Norgesdemokratene” har blitt en slags politisk søppelkasse for ekskluderte FrP-politikere. Skjønt den ekskluderte, tidligere fylkeslederen for Oslo FrP, Tone Ims Larssen, har meldt overgang til Nei til bompengerpartet “Folkets parti”. I Oslo har vi hatt den litt komiske situasjonen at mens nåværende listetopp for FrP, den ekskluderte Lars Petter Solås var sykemeldt, rykket ekskluderte Tone Ims Larssen inn som første vara til bystyret. De som skal drive valgkamp for FrP i Oslo, som skal overbevise folk om at de bør stemme på et parti som har den ekskluderte Lars Petter Solås som førstekandidat, vil få en vanskelig valgkamp.

Continue reading Oslovalget 2023. FrP: Et sykkelfiendtligh parti i indre oppløsning

Oslovalget 2023: Bompengepartiet 1: “Folkets parti”

Bompengepartiet kom inn med et blaff, og det sluknet for. Det ble bråk og splittelse. Den ene fraksjonen har skiftet navn til “Folkets parti”, men de har ikke blitt noe mer folkelige for det. Deres mål er å ødelegge Oslo ved å oversvømme Oslo med biler. De er også blant de faktaresistente koko-partiene på ytre høyre fløy, som slenger om seg med absurde og helt uholdbare påstander om byen.

På Twitter, eller hva vi nå skal kalle det muskifiserte ex-mediet, skriver de:

“Gratis parkering til alle som trenger deg i Oslo er vårt mål!”

Continue reading Oslovalget 2023: Bompengepartiet 1: “Folkets parti”

Oslovalget 2023. Bompengepartiet 2: Partivandrer Danny Choudarys venner

Partiene mot bompenger var forrige kommunevalgs blaff, og som så mange blaff sluknet det fort. Det ble indre strid og splittelse. Partiet mot bompenger er en av fraksjonene som dannet sitt eget parti etter splittelsen. Partiet fortjener ikke omtale annet enn som et av “de andre”. Men tar jeg med det ene bompengepartiet, så får jeg ta med det andre også.

Partieier Danny Chaudhry startet sin karriere i Venstre, før han gikk inn i SP og så FrP, føt han ble valgt inn i Oslo bystyre for bompengepartiet. Nå har han stiftet sitt eget parti. Han er bedrageridømt for å ha mottatt 762 000 i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han fikk lønn fra sin egen kjøreskolen. Dette er sitert etter Vårt Oslo omtale av tiltalen. Jeg trodde at uførepensjon og uføretrygd var det samme, men det betyr ikke noe i denne sammenhengen.

Jeg finner ikke noe program for det partiet. Men det er mot bompenger, for gratis parkering og for å kjempe for våre rettigheter, som de eksemplifiserer med allemannsretten. Det mest overraskende er at de klarer å stille en liste med 41 navn. Jeg tror ikke at noen av dem kommer til å komme inn i bystyret.

Her er det ikke noe å finne for folk som er for en god byutvikling med en by som ikke er ødelagt av biler. Siden det er to bompengepartier å velge mellom, kan vi håpe at de som kunne tenke seg å støtte disse, blir forvirret slik at stemmene fordeles mellom to mikropartier.

Oslovalget 2023

Oslovalget 2023. Industri og næringspartiet (INP): Klimafornektende sykkelfiender som vil ødelegge byen med biler

INP posisjonerer seg til å bli dette valgets “bompengeparti”. I og med at vi har fireårs valgperioder, treffer det ikke godt å snakke om “døgnfluer” ved valg. De fronter misnøyesaker, får oppmerksomhet og får sikkert en del stemmer, før de også forsvinner ved neste valg. Når jeg ikke bare inkluderer dem blant “andre” er det fordi meningsmålinger tyder på at de kan få en viss oppslutning i valget. Arbeiderpartiet har et skikt av ganske reaksjonære velger som drømmer seg tilbake til da det fantes industri og en arbeider var en arbeider, og hvor man slapp å forholde seg til det store og skumle landet Utlandet. Frykten for å tape noen av disse velgerne til INP, gjør at jeg ikke vil bli overrasket om det kommer en del populistiske utspill fra arbeiderpartipolitikere, i håp om å kunne demme opp for noen av disse lekkasjene.

Det er ikke lett å etablere et parti. Noen fronter enkelte politiske saker, og får følgere — i dette tilfellet var det følgere på Facebook. Så danner man parti. Da opplever gjerne partigründeren at andre også vil ha noe å si, og de er kanskje ikke enige med partigründeren. Da kommer fort problemene. Vi har sett det i bompengepartiet, hvor fraksjonene av det gamle bompengepartet stiller hver sin liste ved årets kommunevalg. Vi har allerede sett tendensen: Fylkesleder i INP i Oslo, Inger Thorbjørnsen, beskrev partileder i INP Owe Ingemann Waltherzøe som en diktator, og at han baksnakker andre i partiet og presser dem ut. Da dette kom ut, forsøkte hun panisk å få tannkremen tilbake på tuben. Hun var rasende på Vårt Oslo, som først omtalte saken. Dette var internt, og var ikke meningen at det skulle komme ut. Så startet hun å ro.

Anders Lange var “ærlig nok” til å kalle sitt parti Anders Langes parti, så der var det i alle fall ingen tvil om hvem som eide partiet og var sjefen. Carl I Hagen arvet partiet, og gjorde en god jobb som partieier. Han gjorde som han ville, uten å bry seg om bagateller som partiprogram, osv. Folk som var uenige ble ekskludert, en praksis partiet fortsatte etter at han gikk av som leder. Jeg tror ikke det er noen partier i Norge som har ekskludert så mange som FrP. Nå har FrP en som er eksludert som toppkandidat i Oslo. Når det er vanskelig å etablere et nytt parti, er det ikke minst fordi det er vanskelig å etablere en partikultur hvor det er et fungerende partidemokrati, og hvor man aksepterer at folk er uenige. Det er dessuten ganske lett å samle folk om noe de er uenige i og motstandere av. Når de også må finne fram til enighet, blir det mye vanskeligere. Det gjenstår å se om INP klarer det. Jeg tviler, og det vi har sett til nå lover ikke godt for partiets fremtid (hvilket vil være bra for landets og byens fremtid).

Continue reading Oslovalget 2023. Industri og næringspartiet (INP): Klimafornektende sykkelfiender som vil ødelegge byen med biler

Oslovalget 2023. De andre

Da jeg gikk gjennom valglistene for kommunevalget 2023 ble jeg overrasket over hvor mange partier som stiller til valg i Oslo. Det er 21 partier/grupper som stiller lister ved årets kommunevalg. En del av dem hadde jeg aldri hørt om før jeg begynte å lese meg opp på partiene som en forberedelse til dette. Gruppen “andre” omfatter alt fra gammelkommunistene i NKP til rasisene, fascistene og nazistene i “Norgesdemokratene” og “Alliansen”. Det er neppe noen av dem som kommer til å bli representert i Oslo bystyre, så det er liten grunn til å bruke mye plass på dem. NRK hadde nylig en sak om norn sv ildsjelene i partier de færreste har hørt om.

En gang var partisplittelser en yndet hobby på venstresiden. Nå har høyresiden overtatt på det området. Det vi kan håpe på er at de vil ta stemmer fra hverandre, og stemmer fra FrP.

Jeg tar disse partiene alfabetisk, hvilket desverre betyr at nazipartiet “Alliansen – Alternativ for Norge” kommer først. Det er partiet som er til for at Hans Jørgen Lysglimt Johansen skal få oppmerksomhet og kunne nyte seg selv. Det er bare å si: Styr unna.

Continue reading Oslovalget 2023. De andre