Tag Archives: Handel

Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid tilbake fikk Oslo Handelstands forenings (OHF) spindoktorer en del medieoppslag om en “undersøkelse” som var blitt foretatt, som viste at bilister handlet mye, syklister nesten ingen ting. Stikk i strid med hva de fleste andre undersøkelser om dette viser.

Jeg, og mange med meg, reagerte på denne såkalte undersøkelsen. Skal man kunne ta dette noe i nærheten av seriøst, er det en forutsetning at vi kan se hele undersøkelsen, med en beskrivelse av hvordan den har vært gjennomført, og så vurdere denne. Jeg har sett mange dårlige konsulentrapporter, og ser ingen grunn til å legge vekt på det som noen påstår fremkommer av et slikt bestillingsverk, så lenge man ikke gir mulighet til å gå kritisk gjennom den.

OHF vil ikke offentliggjøre rapporten. Det er bare noen utvalgte “godbiter” som OHFs spindoktorer har delt ut til velvillige, og dessverre ganske ukritiske media.

Bilister, syklister og handel i Oslo

Oslo Handelstands Forening har fått laget en rapport om hvordan de som handler i byen reiser. Bilende kunder har betydning, sa Gunnar Larsen på ROM-konferansen. Jeg tror ikke noen har sagt at de ikke har betydning, spørsmålet er hvor stor betydning de har.  OHF har så langt jeg har klart å finne ut, ikke offentliggjort rapporten. Når man bare kan holde seg til presseomtale, får man vite lite om metode og i det hele tatt kvaliteten på denne rapporten. Jeg har lest ganske mange elendige rapporter fra konsulentselskaper, så her må rapporten ut må nett!

Jeg blir også skeptisk når jeg ser en undersøkelse som så fint bekrefter det som oppdragsgiver har sagt i lang tid, basert på synsing og ikke kunnskap, og undersøkelsen viser helt andre resultater enn andre undersøkelser. Det har nylig blitt foretatt to uavhengige litteraturstudier av undersøkelser om dette, en av Transportøkonomisk Institutt, og en av Statens Vegvesen. Jeg tviler også på at folk som sykler bare sto for 0,3% av omsetningen. En ganske ny dansk undersøkelse viste at syklister og fotgjengere stor for 50% av handelen i større byer, og 25% i mindre byer. Den gir vel en indikasjon på utviklingen når sykkelforholdene blir bedre.

NRK Østlandssendingen skriver dette om hvordan det har vært gjennomført: Continue reading Bilister, syklister og handel i Oslo

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Handelsstanden har hatt kullsviertro på bilens velsignelse, og spår død og fordervelse når noen foreslår å begrense bilbruk og parkering. Transportøkonomisk institutt gikk for ikke så lenge siden gjennom tilgjengelig forskning om dette. Det samme har nå Statens vegvesen gjort, og konklusjonene er den samme: Bilfrie gater og bilfrie bysentra er en fordel for handelen, i alle fall når det gjelder større byer.

I mindre byer, hvor en mye større andel av trafikken til byen skjer med bil, blir ikke effekten den samme. Og man kan vel legge til, uten at jeg vet om det er forskningsmessig belegg for det, at sentrum i mindre byer er mindre interessante og har mindre å stå i mot med når det dukker opp kjøpesentre.

Osloby har tatt tak i den siste rapporten, den fra Statens vegvesen.: “Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskylde Statens vegvesen for å ville begrense biltrafikk så mye som mulig. Men de konkluderer som TØI har gjort før dem.

Continue reading Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Virke om bilfri by

Samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen, skriver i Aftenposten 23. september om “Bilfritt sentrum – til hvilken pris?”.

“Utslipp fra transportsektoren må reduseres, men utslippene fra bilbruk i sentrum er som en dråpe i havet å regne”

skriver Harald J Andersen, og viser med det at han har misforstått ganske mye. I den globale sammenheng betyr nok utslipp av klimagasser fra biler i Oslo sentrum lite. Men for den lokale forurensningen betyr det mye. Dessuten er den globale effekten summen av det man gjør lokalt. Hvis alle skal tenke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjøre noe, skjer det ingen ting.

Likevel: I bysentra representerer bilene først og fremst et plassproblem, ikke et utslippsproblem. Vi kan ikke fortsette å bruke store og verdifulle arealer til en så lite plasseffektiv transport som privatbil, og vi kan ikke bruke fellesarealer i byen til å parkere disse bilene. Derfor er også Oslos ambisjoner om å bli verdens ledende elbilby (her er det ikke mange konkurrenter), et blindspor. Elbiler tar like mye plass som fossilbiler.

Continue reading Virke om bilfri by

Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Handelsstand og gårdeierne, i alle fall de som er representert gjennom gårdeierorganisasjonen “Byfolk”, (som altså ikke representerer byfolk), er fordomsfulle syklisthatere. Det som særlig er tragisk, er at noen faktisk synes å ta de folkene alvorlig — det gjelder f.eks. for Oslo Høyre, som legger seg på rygg og logrer straks det kommer noen grynt fra noen av disse.

Jeg starter med å gå tilbake til oktober 2012. Da kunne vi lese følgende kommentarer i Osloby, om planene for Torggata, servert fra Glenn Eikebråten i “Byfolk”, med tilslutning fra Oslo Handelstand:

“Gårdeierne, representert ved Glenn Eikebråten i interesseorganisasjonen Byfolk, er imidlertid ikke fornøyd med løsningen kommunen har valgt.

– Det kunne jo ikke bli verre enn det er i Torggata nå. Men det kunne blitt så mye bedre, sier han.

Byfolk mener Torggata burde gjøres om til en ren gågate, og de vil sende syklistene ned Calmeyers gate.

– Torggata er en veldig god gangtrasé. Det går så mange mennesker den veien fra Grünerløkka til sentrum at jeg synes Torggata hadde fortjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

– Nå kommer det en sykkeltrasé midt i gaten. Vi er redd den blir en autostrada for transportsyklister i full fart, sier han, og får støtte fra Oslo Handelsstands Forening.

Continue reading Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere