Tag Archives: Hovedsykkelveinettet

RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby

Oslo kommune har vedtatt en sykkelstrategi, og har med det begravd den gamle hovedsykkelveiplanen. De snart 40 år som har gått siden hovedsykkelveiplanen først ble vedtatt, har ettertrykkelig vist at den var uegnet som virkemiddel, siden planen aldri ble gjennomført. Jeg har lenge ment at hovedsykkelveiplanen burde begraves, og at den var blitt en tvangstanke for uvillige og handlingslammede politikere. Den var blitt en forbannelse og et hinder for sykkeltilrettelegging.

Men det var ikke noe galt med hovedsykkelveiplanen, selv om den etter dagens standard er ganske utdatert. Hvis den hadde blitt gjennomført som forutsatt da den ble vedtatt, da kan det godt hende at Oslo hadde vært i samme liga som København og Amsterdam. De byene var heller ikke sykkelbyer på 1970-tallet. I Amsterdam rakk man å rive mange hus for å gi plass til en bymotorvei, før galskapen ble stanset. Les historien i The Guardian. Her er man i ferd med å rive Amsterdam for å gi plass til motorvei gjennom byen Amsterdam_bymotorvei Continue reading RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby

Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valgkampen er i gang, og sykkel ser ut til å bli et viktig tema i valgkampen. Arbeiderpartiet har sagt at de vil vinne Oslo ved å fri til syklistene.  Det er bra om sykkel blir viktig i valgkampen, og dermed flyttes høyere opp på den politiske agendaen. Det var på tide! “Har du abdisert, Stian?” spør Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen og kritiserer byrådsleder Stian Berger Røsland for at hovedsykkelveinettet ikke har blitt bygget. Og byrådsleder Stian Berger Røsland svarer med at “Retorikk gir ingen sykkelvei”. For egen del vil jeg si at begge har rett. Stian Berger Røsland er så usynlig på dette område at man kan godt si at han har abdisert. Skal noe bli gjennomført, kreves politisk lederskap fra toppnivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “sykkelsatsing”, så er det retorikk.

Når Arbeiderpartiet vil satse så mye på sykkel, bør det i alle ikke være noe problem å få vedtatt en ny og mer offensiv sykkelstrategi i Oslo. Så kan eventuelt Feilstegspartiet sitte og furte for seg selv i eksoståken, og se om de kan finne en offerrolle også i den saken.

Hovedsykkelveinettet kunne selvsagt ha vært fullført for lenge siden. Grunnen til at det ikke har blitt gjennomført er manglende politisk vilje og manglende politisk lederskap. I dag er det Stian Berger Røsland som viderefører Høyres manglende evne og vilje til å satse på sykkel, og som ikke viser det lederskap som skal til for å gi syklister gode forhold i Oslo. Men Raymond Johansen har vært samferdselsbyråd i Oslo, og han ga heller ikke byens syklister stor å glede seg over. Han viste heller ikke særlig vilje til å bedre forholdene for syklister sist han hadde muligheten.

Continue reading Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovinbyen er betegnelsen på den neste store utbyggingsområdet for boliger i Oslo. Her skal det etter planen bli mellom 27.000 og 30.000 boliger. Det bor i Norge 2,2 i snitt personer pr husstand, litt færre i Oslo, som tilsier 50.000 – 65.000 innbyggere. Det tilsvarer en relativt stor by etter norsk målestokk. Drammen hadde til tilsammenligning 65 473 innbyggere ved siste årskifte.

Det området som en innenfor den rødebrune streken på kartet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det prosjektet. Det er sentrumsnært, nærmest en utvidelse av sentrum. Og det bygges rundt kollektivknutepunkter. Men noe viktig mangler av det man venter å finne i planer for nye boligområder i 2014: Hvordan sykler man dit?

Continue reading Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo sykkelveinett, i den grad man kan si at noe slikt eksisterer, har mange mangler. Kvaliteten på det som finnes er stort sett for dårlig, og det henger ikke sammen. Det enkle krav man må stille til et sykkelveinett er at man skal kunne komme seg trygt og greit fra A til B på sykkelvei, uten at man stadig må ut på strekninger uten tilrettelegging, uten store omveier, og uten at man må drive nitidig planlegging før hver sykkeltur. Et par hundre meter sykkelfelt her, og et par hundre meter et annet sted, uten at det henger sammen, det gir ingen sykkelby.

I tillegg til alt annet som må gjøres, må man gjøre noe med alle “missing links”, som kan få det som faktisk finnes til å henge sammen. En slik manglende lenke er Åkebergveien. Dagsavisen skrev i går om at Bymiljøetaten “har gitt blaffen i” bystyrets vedtak om å anlegge sykkelfelt i Åkebergveien. Jeg har hørt om dette før, men har ikke tatt meg tid til å undersøke dette. Derfor er jeg glad for at Dagsavisen tar det opp.

Continue reading Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruseløkkveien er et åpenbart valgt som sykkeltrasé mellom sentrum og Frognerstranden. Men byrådet og bystyret saboterer med vedtak som skal gjøre det så vanskelig som mulig å realisere Oslo som en god by å sykle i.

[mappress mapid=”74″]

Continue reading Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Dette sto på trykk i Aftenposten 22. mai 2013. Jeg finner det ikke på nettet, bare i digitalarkivet for papirutgaven. Vanligvis legger jeg slike kommentarer ut i bloggen etter at de har stått på trykk. Det glemte jeg tydeligvis den gangen. Jeg legger det ut nå, fordi jeg har har behov for å kunne vise til denne saken.]

Bystyret har vedtatt å omregulere Ruseløkkveien mellom Dronning Mauds gt og Haakon VIIs gt fra sykkelvei til gågate. Den erstattes ikke av annen sykkelvei. Den regulerte sykkelveien har aldri blitt bygget, heter det i saksfremlegget. Det er ikke sant. Det var en gang en sykkelvei her, adskilt fra kjørefelt og fortau. Men Oslo kommune lot den forfalle, siden forsvinne og nå fjerner de reguleringen også. Politikernes egne forsømmelser blir en begrunnelse for å fjerne en sykkelvei.

Continue reading Hovedsykkelveiplanens forbannelse

40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister

Bildet på toppen viser meg som sykler mellom bilene på Majorstuen. Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse). Det er et av de mange steder i Oslo hvor biler er prioritert og sykling bare er for de som våger å trosse trafikken.

1960-tallet var biloptimismens tiår. Privatbilismen var sluppet fri ved at importrestriksjonene ble opphevet i 1960. Nå var bilen symbolet på fremskrittet og på det moderne. Bilbyen var et byplanleggernes “Soria Moria” som lokket i det fjerne. I en artikkel på nrk.no om Store planer for 60-tallets Oslo, oppsummerer arkitekt Peter Butenschøn det slik:

“Man regnet med flere biler og mer trafikk fordi folk ikke bodde der jobben eller butikken var. Derfor dro byplankontoret på studietur til USA i 1965 for å lære om vei. De kom hjem med planer om å lage en 16-felts motorvei tvers gjennom byen.”

Continue reading 40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt planer om å bygge et hovedsykkelveinett siden 1977.  Det var dette året jeg flyttet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hovedsykkelveinettet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fortsatt ikke mer enn halvparten ferdig. Man blir ikke imponert over oslopolitikernes handlekraft og gjennomføringsevne. I løpet av den tiden hovedsykkelveinettet ikke har blitt bygget ut, har det blitt gjennomført en lang rekke andre store samferdselsprosjekter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvarlige har åpenbart ikke villet når det gjelder hovedsykkelveinettet.

Continue reading Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bogstadveien kan bli ferdig til 17. mai har vi lest. Da er virkelig bil- og parkeringshelvetet løs i den gaten. Jeg skal komme tilbake til Bogstadveien senere. Men som svar på kritikk fordi det ikke er tilrettelagt for sykkel, har du, Guri Melby, sagt at trikk og sykkel ikke er en god kombinasjon. Det har du rett i, selv om det selvsagt burde vært lagt til rette for f.eks. handlende på sykkel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alterantiv som er tilrettelagt for sykkel. Det er noe som Oslo kommune påstår er en hovedsykkelvei. Kommunen er til og med frekk nok til å markere den som “ferdig” på sitt kart over status på hovedsykkelveinettet. Det kan bare bety at de ansvarlige i Oslo kommune ikke vet hvordan det faktisk er, eller at ambisjonsnivået er så skammelig lavt at man kan si at det ikke finnes noen ambisjoner i det hele tatt. Din forgjenger i byrådsstolen, Ola Elvestuen, uttalte seg noen ganger som om han trodde det eksisterte en sykkelvei i dette området. Jeg håper du vet bedre, Guri Melby.

Når Bogstaveien igjen åpnes for bilkø, bør selvfølgelig også hovedsykkelveien være klar. Den burde egentlig ha vært klar lenge før dere begynte å tenke på å gjøre noe med Bogstadveien. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kanskje litt asfalt og noen skilt.

Continue reading Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Fjern løynene fra sykkelkartet!

“Sykkelveinettet blir ytterligere forsinket” kan vi lese i Osloby. Det begynner å bli en vane. Den såkalte hovedsykkelveiplanen har vært en dårlig vits siden den først ble vedtatt i 1977. Oslo kommune venter på Godot. Det er en evig rekke av utsettelser med tilhørende resirkulering av dårlige unnskyldninger. Men forklaringen er ganske enkel: Det har i alle år manglet, og mangler fortsatt politisk vilje til å gjøre det som er nødvendig for å etablere et hovedsykkelveinett. Så lenge viljen mangler vil det aldri bli ferdig. Det er ikke mer vanskelig enn det.

Viljen manifesterer seg ikke i løfter, planer og fagre ord. Den viser seg i vilje til å prioritere sykkel der dette kommer i konkurranse med annet, f.eks. i konkurranse med tilrettelegging for bilister. Så lenge man i praksis ikke prioriterer syklister i slike situasjoner, finnes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Melby lover at nå skal det bli fortgang. Men det har alle hennes forgjengere også lovet, uten at vi så noe til den fortgangen. Jeg kan ikke se at det er noen større grunn til å tro på Guri Melby enn det var til å tro på hennes forgjengere. Hun har en tung jobb om hun skal klare å gjenoppbygge den tillit hennes forgjengere så grundig har revet ned. Den tilliten kan bare bygges opp med handling som viser resultater i terrenget. Flere løfter som ikke holdes eller flere planer som ikke gjennomføres blir bare en bekreftelse på at syklister er en gruppe som politikerne ikke bryr seg særlig mye om.

Continue reading Fjern løynene fra sykkelkartet!