Tag Archives: Hovedsykkelveinettet

Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHovedsykkelveinettet i Oslo er en føljetong av løfter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få andre saker som gir Oslopolitikere fra alle partier så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løgner, egen impotens og manglende gjennomføringsevne.

Dette er et forsøk på å få oversikt over når hovedsykkelveinettet skulle ha vært ferdig i følge våre politikere. Jeg er ikke bare ute etter politiske vedtak, men også løfter som politikere og ansvarlige etater har gitt i ulike sammenhenger. Jeg har ikke oversikt over alle brutte løfter på dette området. Så jeg vil gjerne ha innspill for å få oversikten så komplett som mulig.

Continue reading Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

I 35 år har Oslos politikere lovet et hovedsykkelveinett. I løpet av disse 35 årene har man bare klart å bygge 110 av de planlagte 180 km. Planen har gjennom dette vist seg som et ubrukelig instrument. Samtidig har den blitt en sovepute for ikke å legge til rette for sykkel i gater som ikke inngår i dette særdeles grovmaskede nettet. Det er på tide å vrake hele planen og finne mer effektive grep for å legge til rette for sykkel. Syklister er en like selvfølgelig del av trafikken som fotgjengere. Ingen veiprosjekter bør gjennomføres uten at det legges til rette for sykkel, uten at man ser hen til en gammel plan for et “hovedsykkelveinett”.

I 35 år har Oslo snakket om å bygge ut et hovedsykkelveinett og i like mange år har Oslos politikere og planleggere holdt syklistene for narr. På 35 år har man ikke klart å gjennomføre det som i utgangspunktet er en 80-tallsplan (det skulle vært ferdig i 1985).

Regjeringen har nettopp fått en voldsom kritikk for blant annet manglende gjennomføringsevne. Man kan vel ikke si at Oslo heller har vist særlig gjennomføringsevne. Det er selvsagt langt mer alvorlig når terrorberedskapen svikter fundamentalt og at mange liv kanskje kunne ha vært reddet, enn at fremkommeligheten for syklister i Oslo er dårlig. Men det fundamentale problemet er det samme: Politikere som lover i hytt og pine, treffer vedtak som ikke følges opp og gjennomføres — som noen ganger neppe har vært ment å skulle gjennomføres. Det styggeste eksempelet fra Oslos sykkelpolitikk må vel være da daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre lovet at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Ingen ting tyder på at han gjorde noe som helst for å oppfylle det løftet.

Oslo venter på Godot. Det er på tide å innse at at planen om et “hovedsykkelveinett” har vært totalt forfeilet som strategi for å gjøre Oslo til en sykkelby — om det har vært det politikerne virkelig har ønsket. Av det som skulle bli 180 km sykkelvei — et veldig lite ambisiøst mål — har man i løpet av 35 år klart å bygge ca 110 km. Vi er ikke særlig imponert.

Continue reading Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

[section_title title=For sent]

For sent

Siden 1977 har våre politikere lovet at det skulle bygges hovedsykkelveinett i alle norske byer. Det skulle være ferdig i 1985, sa man i 1977. Nå skriver vi 2011, og jeg vet ikke om noen norske byer ennå har noe som med en viss rimelighet kan kalles et hovedsykkelveinett. I Oslo har vi det i alle fall ikke. Men man andre steder har handlet og utviklet sykkelvennlige byer, har norske politikere stort sett bare pratet.

Byrådsleder Stian Berger Røsland har erkjent at Oslo har vært for dårlig når det gjelder tilrettelegging for sykkel. Det er ikke vanskelig å være enig med ham i det. Han har sagt at det bør være mulig å ferdigstille hovedsykkelveinettet innen 2012. Vi får nok ikke det. Til det går det fortsatt alt for sakte.

Likevel: Det er et og annet som kan tyde på at noe er i ferd med å skje, og Osloavdelingen til Syklistenes landsforening synes å være rimelig optimistiske. Det er lov å håpe, selv om det er vanskelig å tro. Skulle det nåværende byrådet klare å gjennomføre det meste av det mange før dem har lovet, så fortjener de ros for det. Personene kan ikke holdes ansvarlig for deres forgjengeres unnlatelsessynder. Men de partier de representerer bærer et tungt ansvar, derfor må de vise at det virkelig har skjedd en kursendring. På den annen side har ikke andre partier så mye å vise til heller.

Continue reading Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

Jeg har gjerne sagt at siden jeg flyttet til Oslo i 1977 har vi blitt lovet sykkelveinett om fem år. Den eneste endringen av betydning er at det etter hvert har blitt strukket ut fra 5 til 15 år. Men dette har vært basert på min hukommelse, uten at jeg har gravd meg så dypt ned i gamle planer at jeg har fått dette bekreftet. Man kan være utsatt for det som på fin kalles en erindringsforkyvning, så derfor har jeg til nå latt være å hevde dette offentlig.

Ove Bengt Berg Nordseter tar opp dette i Dagens Næringsliv 11. juni 2010, hvor han redegjør for dette basert på sitt arbeid med sin masteroppgave om iverksetting av vedtatt politikk. Han skriver bl.a:

“I 1977 ble det gjennom statens vegplan II (nå nasjonale transportplaner) vedtatt at det innen 1985 skulle være et sammenhengende sykkelvegnett i 72 norske byer og tettsteder.”

Continue reading Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje