Tag Archives: Jon Bing

Minneseminar for Jon Bing — bilder

Jon Bing vil­le ha fyllt 70 år  30. april 2014. Dess­ver­re døde Jon 14. janu­ar i år, så det ble en dag han ikke fikk opp­le­ve selv. Her er det jeg skrev etter Jons død. Det var plan­lagt et fest­skrift som skul­le over­rek­kes på semi­nar den­ne dagen. Det ble i ste­det et minne­skrift og semi­na­ret ble et minne­se­mi­nar. De som ikke alt har sik­ret seg boken, kan bestil­le den fra bingboken.net. Det er også laget en nett­side for å hed­re min­net om den­ne ekt­ra­or­niæ­re per­sonen, jonbing.net. Her er noen av mine bil­der fra minne­se­mi­na­ret for Jon Bing.

Minne­bo­ken er klar til avhen­ting før semi­nar­start.WIMG_7012_DxO Con­ti­nue read­ing Minne­se­mi­nar for Jon Bing — bil­der