Tag Archives: Karakterer

Er en A en A? Om karakterer ved Universiteter og høgskoler

Dagsnytt 18 diskuterer i dag, 18. okotber 2017, det som skal være en rapport fra NOKUT om karaktersprik ved univeristeter og høgskoler. Jeg finner ikke selve rapporten, bare et frokostmøte hvor temaet har vært behandlet.

Man kan sette karakterer ut fra to grunnleggende ulike prinsipper. Vi kan ha en ideelt sett objektiv standard som resultatene måles etter. Med denne type bedømmelse skal kriteriene være mer eller mindre de samme over tid. Slik er ikke virkeligheten, og slik kan den heller ikke være. Karakterer er skjønn, og det vil endre seg over tid. Fagene endrer seg, så man kan ikke alltid sammenligne en ti år gammel prestasjon med en prestasjon i dag. Kriterene vil også variere mellom ulike kulturer, som f.eks. lærested til lærested.

Om vi sammeligner med idrettsprestasjoner, så kan man måle hvor fort noen har løpt 10.000 meter, notere verdensrekorder, osv.

Continue reading Er en A en A? Om karakterer ved Universiteter og høgskoler

Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Aksel Braanen Sterri, vil ha blind saksbehandling ved klage på eksamenssensur, og mener at dagens ordning truer rettssikkerheten. Det er Aftenposten som har saken, men bare på papir. NRK Østlandssendingen refererer den på nett.

I dag får klagesensorer vite resultatet fra ordinær sensur, og studenten kan begrunne sin klage. Man får også vite navnet på forrige sensor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braanen Sterri. Dagens klageordning er strengt tatt ikke klageordning, men ny sensur.

Continue reading Blind klage på eksamenssensur?

Universitetenes bokstavkarakterer – en arbeidsulykke

[Dette er en gammel kommentar som jeg henter fram som en kommentar til Aftenpostens artikkel “Norge for snille med karakterene” 27. mai 2010. Jeg vet dessverre ikke når denne kommentaren opprinnelig ble skrevet. Filen jeg har hentet dette fra er fra september 2006, men det er nok et tidspunkt da jeg endret publiseringssystem og dermed endret filene, ikke da den ble skrevet. Jeg kommenterte dette i en annen artikkel i Universitas i 2002, så antageligvis er denne kommentaren fra den samme tiden. Den gjengis uten endringer.]

Innføring av bokstavkarakterer ved universitetene var dårlig forberedt, var basert på en misforståelse og har en rekke uheldige konsekvenser. Og en ulykke kommer som kjent ikke alene – nå skal vi utsettes for Gauss også.

Begrunnelsen for at våre politikere bestemte at universiteter og høyskoler skulle innføre en ny karakterskala, var at det er en europeisk karakterskala. Bokstavkarakterer skal være et ledd i harmonisering av høyere utdanning i Europa. Men dette er basert på en misforståelse. Det finnes ingen europeisk karakterskala, og det foreligger ingen planer om å innføre dette – med mindre det eksisterer hemmelige dokumenter som sier noe annet enn de dokumentene som er offentlig tilgjengelig. Så når våre politikere har vedtatt dette i den tro at det er et ledd i en europeisk harmonisering, så skyldes dette at noen byråkrater ikke har lest de grunnleggende dokumenter godt nok.

Continue reading Universitetenes bokstavkarakterer – en arbeidsulykke