Tag Archives: MDG

Oslovalget 2019: Miljøpartiet de grønne, MDG. De har vist at de leverer

Jeg har allerede flagget at jeg har stemt MDG ved dette kommunevalget, som jeg også gjorde ved forrige kommunevalg. Så det bør ikke overraske at jeg liker partiets sykkelpolitikk. Jeg er ikke alene om å ønske at MDG fortsatt skal prege oslopolitikken. På den siste meningsmålingen som er offentliggjort for Oslo, er MDG byens tredjestørste parti, med 15,2% oppslutning. FrP ligger på ynkelige 2,9%, og er til og med mindre enn Senterpartiet.

Om jeg kort skal sammenfatte hvorfor jeg har landet på at MDG er det beste alternativet, så er det enkelt: De har levert. De har satt sitt preg på byrådet, og endelig har det blitt litt fart i sykkelsatsingen i Oslo. MDG har nok fått en vel stor del av æren, noen vil si skylden for den politikken som føres. Men til forskjell fra det forrige byrådet, så ser det nå ut til at byrådet står helhjertet bak sykkelpolitikken. Jeg hadde inntrykk av at Guri Melby måtte kjempe mer med motstand i eget byråd i forrige periode. Jeg vil ganske enkelt at Oslo skal holde stø kurs, og at MDG fortsatt skal prege politikken.

Jeg støtter MDG fordi miljø- og klima er den viktigste saken i vår tid. Den burde ha vært det i vår nære fortid, og den vil i enda større grad måtte være det i den relativt nære fremtiden. Det handler ganske enkelt om å overleve. Jeg har ikke satt meg grundig inn i MDGs politikk på andre områder, som også er viktige.

Continue reading Oslovalget 2019: Miljøpartiet de grønne, MDG. De har vist at de leverer

Derfor stemmer jeg Miljøpartet de Grønne @oslopartiet.

Ved siste kommuevalg og ved siste stortingsvalg stemte jeg på MDG. Det kommer jeg også til å gjøre ved høstens valg.

Jeg er en utro velger og har vært tilbakeholden med å flagge hvilke politiske partier jeg stemmer på. Jeg har aldri klart å identifisere meg med noe parti, og har aldri vært medlem av noe politisk parti.  Politisk hører jeg hjemme i et slags sentrum, som en borgerlig liberaler.

Om min hukommelse stemmer, sa Anine Kierulf en gang at hun likte frihetstanken på høyresiden, og solidaritetstanken på venstresiden. Jeg kan slutte meg til det. Og jeg kan legge til at høyresiden ganske konsekvent havner på feil side i miljøpolitikken og i utenrikspolitikken.

Jeg har sett for mange autoritære trekk på venstresiden, aller verst i Rødt og dets ymse forløpere. Jeg synes at persondyrkelsen i gamle AKP var en intellektuell selvkastrering som jeg ikke kunne støtte. Ekstra ille var det at de hadde Stalin blant sine helter. Men den nærmest religiøse persondyrkelsen var i seg selv ille nok, uansett hvilke politiske avguder de dyrket.

Det gamle skillet mellom høyre og venstre, eller rødt og blått om vi holder oss til en fargeskala, har mistet sin betydning. Det viktige skillet i dag går mellom grønt på den ene siden, og grått/svart på den andre. Høyre, FrP og Arbedierpartiet har til nå stått samlet i den gråsvarte alliansen. Ved å bli med i H/FrP-regjeringen, har også Venstre og KrF flyttet inn der. Disse er mest opptatt av at vi skal ha det komfortabelt når vi styrer mot undergangen, ikke at vi skal hindre undergangen. For Arbeiderpartiet gjelder det på riksplan. I Oslo har de blitt ganske grønne.

Continue reading Derfor stemmer jeg Miljøpartet de Grønne @oslopartiet.

Valg 2017. Miljøpartiet de grønne (MDG). Miljøets konsekvente forsvarere

Det er sesong for valgflesk med kort holdbarhetsdato. De politiske partiene overbyr hverandre, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjennomføre alt de ikke gjorde sist de hadde sjansen. Jeg tar her for med partienes syn på sykkel, og i noen grad på jernbane. Og dermed blir det generelt deres prioriteringer innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at politikk er mye mer enn sykkel, tog og annen samferdselspolitikk. Selv om jeg her vektlegger disse temaene, betyr ikke det nødvendigvis at det avgjør hvilket parti som får min stemme i september. Jeg er en utro velger som aldri har vært medlem av noe parti, og bestemmer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg. Derfor kan vi ikke bare se på programmer og valgløfter. Jeg vil også se på hva partiene har ment og gjort når det gjelder disse spørsmålene, også når de ikke har vært i valgkampmodus. Det har, så langt jeg har klart å følge med, har det vært tre saker i Stortinget de senere perioder som det er verdt å se på i denne sammenhengen.

I forrige periode fremmet flere politikere fra KrF med Knut Arild Hareide i spissen, et forslag for å bedre forhold for syklister i trafikken. Forslaget fikk ikke flertall.

I inneværende periode fremmet flere politikere fra Venstre, med Abid Raja i spissen, et forslag som også skulle bedre forholdene for syklister. Også det ble nedstemt. Jeg har omtalt disse to forslagene her.

I tillegg har vi selvsagt Najonal transportplan (NTP). Når vi skal vurdere behandling i Stortinget, må vi ta med at Rødt ikke er representert på Stortinget i inneværende periode, og at SV og MDG ikke er representert i Transportkomiteen.

Det er stortingsvalg. Mye av sykkelsatsingen, eventuelt mangel på sådan, skjer lokalt. I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det også opp til at sykkelsatsing skal skje lokalt, og at statens bidrag først og fremst vil være belønningsordninger gjennom bymiljøavtaler mm.

Mange partier har kjørt seg fast i sin elbilretorikk, og innser ikke at privatbilismens grunnidé, hver person sin bil, ikke er bærekraftig, uansett energibærer. Mange har også en for med besynderlig tro på at bilene skal bli så mye bedre om de blir selvkjørende, uten at jeg har sett noen forklaring på hvorfor.

Formuleringer om å "øke sykkelandel med/til x%" har jeg liten sans for. Det kan være en målestokk på om man har lykkes. Men det politikerne eventuelt kan bidra med er konkrete tiltak som kan bringe oss i riktig retning.

Det jeg ønsker å se på riksplan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye veianlegg (riksveier) skal det legges til rette for sykling.
  • Det skal legges til rette for sykling mellom byer og tettsteder, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal legges til rette for sykling langs nasjonale turistveier.
  • En større satsing på jernbane, med moderne hovedforbindelser mellom de større byene.
  • Tilrettelegging for å kunne ta med sykkel på toget.

Så langt om det generelle, og over til partiene.

MDG har vist stor vilje til å satse på sykkel som del av byrådet i Oslo. Her er MDGs program, og min vurdering av MDG Oslo ved kommunevalget 2015.

Continue reading Valg 2017. Miljøpartiet de grønne (MDG). Miljøets konsekvente forsvarere

Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

MDG_logoVi står foran et valg som er spennende på mange plan. På nasjonalt plan er trender og styrkeforholdet mellom partier og blokker interessant. Det er forskjell på lokalvalg og stortingsvalg. Men lokalvalgene, og da særlig fylkestingsvalgene, gir en langt bedre “meningsmåling” om rikspolitikk, enn de målingene som tas opp ved å spørre et utvalg.

I de større byene er det spennende hvilken av blokkene som får flertall. Som Osloborger er jeg selvsagt mest opptatt av resultatet i Oslo. Men det er spennende å se hva slags resultat alt ordførerrotet i Bergen vil føre til, osv.

Miljøpartiet de grønne (MDG) ser ut til å gå mot et brakvalg, om vi skal tro meningsmålingene. Men meningsmålinger er meningsmålinger, og valg er valg. Særlig for ulike “protestpartier” vil det kunne være slik at de er lett å si til en meningsmåler at man vil stemme på det partiet. Men når man står der og skal velge hvilken stemmeseddel man skal legge i valgurnen, stemmer man kanskje ikke på dem likevel. Og noen lar være å stemme i det hele tatt.

Continue reading Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet den beste sykkelpolitikken. Jeg er grunnleggende skeptisk til ensak-partier, selv om jeg ser at miljø er en så stor sak at det blir litt feil å kalle MDG et ensak-parti. Mitt problem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i andre saker. Og jeg synes at de har svart dårlig for seg så langt i valgkampen.

Continue reading Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel