Tag Archives: Miljøgate

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

“Nå blir lastebilenes snarvei til miljøgate” kan to blide byråder, Guri Melby og Bård Folke Fredriksen fortelle i Osloby.

(Jeg hadde ikke noe bilde fra Veitvet eller Veitvetveien i mitt arkiv. Derfor måtte jeg bruke et bilde av senteret, fra Wikimedia Commons, som er tatt av Chell Hill og lisensiert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som sykler er ordet “Miljøgate” noe som får alarmen til å gå og alle varsellamper til å blinke. “Miljøgate” pleier å bety tilrettelegging for gjennomkjøring med bil, noen trær, gjerne noen ekstra påkostede parkeringsplasser og null tilrettelegging for sykkel.

Continue reading Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egentlig optimist av natur, og skulle gjerne ha skrevet: Selvfølgelig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og rette opp slike feil som dette. Men jeg er redd det heller blir siden enn før. Først må kanskje alle fossilene i Statens vegvesen dø ut — eller i det minste pensjoneres, og dermed uskadeliggjøres. Selv begynner jeg å nærme meg 60 år, og har mistet troen på at Oslo kommer til å bli en OK by å sykle i, i løpet av de aktive sykkelårene jeg har igjen.

Dette prosjektet har vært håndtert fundamentalt galt fra dag 1. Å sette Statens vegvesen til å rette opp dette, vil være som gi den nå fratrådte politimester Geir Gudmundsen ansvaret for å rydde opp ved politiet i Bergen, etter Monika-saken m.m.

Vi trenger ikke mer sminke på grisen. Feilene må rettes opp, og det må gjøres ordentlig. Jeg ser bare én vei ut av dette: Det må utlyses en internasjonal konkurranse om sykkelvei gjennom Bjørvika. Oppdraget må gå ut på å lage en høykvalitets sykkelvei. En høykvalitet sykkelvei er en sykkelvei, ikke et sykkelfelt. Det er en sykkelvei, ikke en gang- og sykkelvei. Den er fysisk adskilt fra kjørefeltet slik at bilister ikke kommer inn i sykkelveien. Og den skal være minst fem meter bred, og prioritert gjennm kryss. Dette er syklistenes E18, og det skal selvsagt være en firefeltsvei for syklister, som gjør at raskere syklister kan sykle forbi de som sykler langsommere, uten at det blir konflikter. Alt annet enn dette er for dårlig.

Continue reading Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Shared space

En del planleggere og politikere har forelsket seg i konseptet “shared space” i byplanleggingen. Tanken er at om man fjerner all oppmerking som skiller ulike trafikkanter, så vil trafikkantene tilpasse seg hverandre i en slags harmonisk samhandling.

Det finnes alt for mye shared space i Norge. Enhver landevei uten fortau eller annen tilrettelegging for gående, og uten tilrettelegging for syklister, er “shared space”. Det er ikke mye harmonisk samhandling å se på slike veier. Det er vel slike steder det er farligst å ferdes for myke trafikkanter.

Continue reading Shared space

Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mellom Fredensborgveien og krysset Ullevålsveien / Akersgt. Det var her jeg første gang støtte på Oslopolitikernes newspeak “miljøgate”. Det var her vi lærte at “miljøgate” på oslopolitikersk betyr vei med gjennomkjøring, noen trær, pyntede (og dermed ekstra dyre) parkeringsplasser og null tilrettelegging for syklister. Det var etter å ha sett hva resultatet ble i denne “miljøgaten” at mitt “overvåkingssystem” ble programmert til å gi alarm hver gang ordet “miljøgate”, eller ordene “miljøkvalitet” dukker opp i forbindelse med veiprosjekter i Oslo.

For å bedre forholdene i Thor Olsens gt og begrense gjennomkjøringen, foreslo Vegvesenet, som da var fagetat, i 1995 å stenge gaten for gjennomkjøring. Men bystyreflertallet gikk mot fagetaten og ville ikke stenge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tapte flertallet i Oslo til H + FrP. Om denne saken ble avgjort før eller etter dette valget, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjorde flertallet den gangen. 19-20 år etter bør det uansett være på tide å rette opp den feilen.

Continue reading Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

“Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

«Miljøgaten» blir forkjørsvei uten fartshumper kan vi lese i dagens utgave av Osloby (Aftenposten). Denne gangen gjelder det Sognsveien. Noen av oss har for lenge siden innsett at Sognsveien er nok et svik mot syklister og nok et knefall for bilister.

Vi har lært det: Når ordet “miljøgate” dukker opp i plandokumenter i Oslo bør alle alarmer gå. “Miljøgate” er blitt en del av oslopolitikernes og planleggernes “newspeak” for å selge inn sykkelfiendtlige løsninger. Miljøgate i Oslo er pyntede gater tilrettelagt for bil, uten noen tilrettelegging for miljøvennlig transport som sykkel.

Continue reading “Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

“Starter bygging av miljøgate og rundkjøring på Bjørkelangen” melder Statens VegvesenTwitter. Etter at Oslo kommune kalte Thor Olsens gt og et tilsvarende prosjekt i Arendalsgt Sagene for “miljøgater”, har jeg blitt dypt skeptisk til betegnelsen “miljøgate”. Å kalle en gate “miljøgate” hvor man har plantet to trær, pyntet parkeringsplasser med brosten, men ellers latt gjennomgangstrafikken gå som før uten noen tanke på bl.a. syklister, er en ren bløff. Ja, Stian Berger Røsland, det er en bløff. Fagetaten mente at Thor Olsens gt burde stenges, et råd som burde ha vært fulgt, men bilglade politkerne overstyrte dette og ville ha fortatt gjennomkjøring for bil.

I alle fall i Oslo har politikerne tømt betegnelsen “miljøgate” for ethvert innhold. Det er bløff og tom politisk retorikk som ytterligere bidrar til å undergrave tilliten til Oslo-politikerne. En gate med gjennomgangstrafikk av biler er ikke og kan aldri bli en “miljøgate”!

Continue reading Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tidligere skrevet om “miljøgaten” i Thor Olsens gt. Jeg sendte også følgende forespørsel til Samferdselsetaten den 17. april:

“Jeg har sett at man har arbeidet i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resultatet, og det er ganske enkelt ikke til å tro: Man kaller det ”miljøgate”, og det man har er kjørefelt, parkering og litt bredere fortau. Absolutt null tilrettelegging for syklister. Det finnes i dag ingen sykkelforbindelse mellom Grünerløkka m.m. og denne delen av sentrum.

Mitt spørsmål er, som jeg krever svar på: Hva er begrunnelsen for at man ikke har lagt til rette for sykkel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på slike planleggingsskandaler i Oslo, og skal vi noen gang kunne ta Samferdselsetaten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på svaret, vil jeg gi en liten honnør for at de faktisk svarer, da det slett ikke er en selvfølge at man fåpr svar på slike henvendelser (selv om de har plikt til å svare). Oslo kommune skriver følgende: Continue reading Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.

Man har i vinter arbeidet med å gjøre Thor Olsens gate om til “miljøgate”. Vi som tross alt er optimister har selvfølgelig trodd at dette blant annet betyr tilrettelegging for sykkel. Jeg var i Frankrike, et land det er godt å sykle i, da det begynte å dukke opp kommentarer på nettet som ga grunn til bekymring. Da jeg retweetet en kommentar om at “miljøgaten” var en bløff, spurte byrådsleder Stian Berger Røsland om jeg virkelig mente at det var en bløff. Nå har jeg vært og sett på resultatet, og det var verre enn jeg fryktet. Jeg tror ikke mange vil oppfatte at bilene på bildet nedenfor kommer ut fra en “miljøgate”. Det er en bløff .

Continue reading Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.