Tag Archives: Ola Elvestuen

Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Mange av oss hadde og har store forventninger til Venstres Ola Elvestuen som byråd for samferdsel i Oslo. Vi ventet selvfølgelig ikke resultater med en gang. Det tar tid å få synlige resultater. Men nå kommer de sakene hvor vi venter å se en kursendring.

I byrådserklæringen til det nåværende byrådet står det på s 13-13 at man skal sørge for bedre vintervedlikehold. Det er dessverre bare å konstatere at her strøk Venstre og Ola Elvestuen på den første prøven. Da snøen falt i Oslo var ryddingen av sykkelfelt akkurat like dårlig som under det forrige byrådet. Det vil si at sykkelfeltene ikke ble ryddet for snø. Det er liten hjelp i å se bedre vintervedlikehold i byrådserklæringen så lenge vi ikke ser noe til det i gatene.

Continue reading Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elvestuen fra Venstre blir som ventet ny byråd for miljø og samferdsel. Nå venter vi at du skal levere, Ola Elvestuen. Så mye verre enn det har vært, kan det vanskelig bli. Alt vil være bedre enn en FrP-byråd på den plassen. Men vi venter mye mer enn bare å ikke være fullt så dårlig. Vi venter en markert kursendring og synlige resultater. Venstre har gått høyt ut på områdene miljø og samferdsel, og dermed blir fallhøyden tilsvarende stor. Vi håper dere holder dere oppe.

Ting tar tid. Det aksepterer vi. Ingen tror at Oslo blir en sykkelby i løpet av noen uker med en venstrebyråd som ansvarlig for samferdsel. Men vi venter et taktskifte med langt større satsing på kollektivtransport og sykkel, på bekostning av privatbil.

Du er nå i den heldige situasjon at du kan gjennomføre allerede fattede vedtak, og sole deg litt i glansen fra disse resultatene. Men det er faktisk veldig bra om du i en ikke alt for fjern fremtid kan gjøre det. Oslo mangler ikke planer og vedtak. Oslo har vedtatt å bygge et hovedsykkelveinett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Problemet har ikke vært planene eller vedtakene, problemet har vært at de aldri har blitt gjennomført. Under et sykkelarrangement før stortingsvalget 2009 sa du, Ola Elvestuen, omtrent dette om situasjonen i Oslo: Problemet med Peter N Myhre som byråd var ikke at han gjorde så mye galt. Problemet var at han ikke gjorde noen ting. Kanskje formulerte du deg litt mindre spisst, men det var uansett essensen i det du sa.

Continue reading Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere