Tag Archives: Opptakskrav

La utdanningsinstitusjonene selv bestemme opptakskrav

Da studieplassene på “Restetorget” ble lagt ut, brøt Samordnet opptak sammen. Unge Høyre var raskt ute med å foreslå at utdanningsinstitusjonene selv må få bestemme opptakskravene. De to sakene har ikke noe direkte med hverandre å gjøre. Man kan godt ha samordnet opptak selv om opptakskravene kan variere. Slik er det allerede. Også opptak til studier som har særlige opptakskrav håndteres av Samordnet opptak, i alle fall så lenge det ikke er opptaksprøver m.m. Hvordan søknadsbehandlingen bør administreres, har jeg ikke noen mening om.

Alle utdanningsinstitusjoner er interessert i å få studenter. En del av finansieringen er knyttet til antallet avlagte eksamener. Man ønsker ikke å sage av den grenen man sitter på. Det er derfor ingen som er interessert i å sette urealistiske eller unødvendige opptakskrav.

Utdanningsinstitusjonene vet best hvilke faglige forutsetninger man må ha for å kunne gjennomføre. Følgende eksempel er referert etter hukommelsen, med alle de feilkilder det innebærer. Men likevel:

Continue reading La utdanningsinstitusjonene selv bestemme opptakskrav