Tag Archives: Oslovalget 2023

Oslovalget 2023. FrP: Et sykkelfiendtligh parti i indre oppløsning

FrP har gått fra å være et stort, og dermed viktig parti i Oslo, til å bli et lite og stadig mer betydningsløst parti. Skal man studere dårlig partikultur, bør FrP være et meget godt egnet studieobjekt. Ingen partier har ekskludert så mange medlemmer som FrP. Politisk uenighet har ofte blitt “løst” ved at partiledelsen og flertallet har ekskludert de som var uenige med dem.

Partiet “Norgesdemokratene” har blitt en slags politisk søppelkasse for ekskluderte FrP-politikere. Skjønt den ekskluderte, tidligere fylkeslederen for Oslo FrP, Tone Ims Larssen, har meldt overgang til Nei til bompengerpartet “Folkets parti”. I Oslo har vi hatt den litt komiske situasjonen at mens nåværende listetopp for FrP, den ekskluderte Lars Petter Solås var sykemeldt, rykket ekskluderte Tone Ims Larssen inn som første vara til bystyret. De som skal drive valgkamp for FrP i Oslo, som skal overbevise folk om at de bør stemme på et parti som har den ekskluderte Lars Petter Solås som førstekandidat, vil få en vanskelig valgkamp.

Continue reading Oslovalget 2023. FrP: Et sykkelfiendtligh parti i indre oppløsning

Oslovalget 2023: Bompengepartiet 1: “Folkets parti”

Bompengepartiet kom inn med et blaff, og det sluknet for. Det ble bråk og splittelse. Den ene fraksjonen har skiftet navn til “Folkets parti”, men de har ikke blitt noe mer folkelige for det. Deres mål er å ødelegge Oslo ved å oversvømme Oslo med biler. De er også blant de faktaresistente koko-partiene på ytre høyre fløy, som slenger om seg med absurde og helt uholdbare påstander om byen.

På Twitter, eller hva vi nå skal kalle det muskifiserte ex-mediet, skriver de:

“Gratis parkering til alle som trenger deg i Oslo er vårt mål!”

Continue reading Oslovalget 2023: Bompengepartiet 1: “Folkets parti”

Oslovalget 2023. Bompengepartiet 2: Partivandrer Danny Choudarys venner

Partiene mot bompenger var forrige kommunevalgs blaff, og som så mange blaff sluknet det fort. Det ble indre strid og splittelse. Partiet mot bompenger er en av fraksjonene som dannet sitt eget parti etter splittelsen. Partiet fortjener ikke omtale annet enn som et av “de andre”. Men tar jeg med det ene bompengepartiet, så får jeg ta med det andre også.

Partieier Danny Chaudhry startet sin karriere i Venstre, før han gikk inn i SP og så FrP, føt han ble valgt inn i Oslo bystyre for bompengepartiet. Nå har han stiftet sitt eget parti. Han er bedrageridømt for å ha mottatt 762 000 i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han fikk lønn fra sin egen kjøreskolen. Dette er sitert etter Vårt Oslo omtale av tiltalen. Jeg trodde at uførepensjon og uføretrygd var det samme, men det betyr ikke noe i denne sammenhengen.

Jeg finner ikke noe program for det partiet. Men det er mot bompenger, for gratis parkering og for å kjempe for våre rettigheter, som de eksemplifiserer med allemannsretten. Det mest overraskende er at de klarer å stille en liste med 41 navn. Jeg tror ikke at noen av dem kommer til å komme inn i bystyret.

Her er det ikke noe å finne for folk som er for en god byutvikling med en by som ikke er ødelagt av biler. Siden det er to bompengepartier å velge mellom, kan vi håpe at de som kunne tenke seg å støtte disse, blir forvirret slik at stemmene fordeles mellom to mikropartier.

Oslovalget 2023

Oslovalget 2023. De andre

Da jeg gikk gjennom valglistene for kommunevalget 2023 ble jeg overrasket over hvor mange partier som stiller til valg i Oslo. Det er 21 partier/grupper som stiller lister ved årets kommunevalg. En del av dem hadde jeg aldri hørt om før jeg begynte å lese meg opp på partiene som en forberedelse til dette. Gruppen “andre” omfatter alt fra gammelkommunistene i NKP til rasisene, fascistene og nazistene i “Norgesdemokratene” og “Alliansen”. Det er neppe noen av dem som kommer til å bli representert i Oslo bystyre, så det er liten grunn til å bruke mye plass på dem. NRK hadde nylig en sak om norn sv ildsjelene i partier de færreste har hørt om.

En gang var partisplittelser en yndet hobby på venstresiden. Nå har høyresiden overtatt på det området. Det vi kan håpe på er at de vil ta stemmer fra hverandre, og stemmer fra FrP.

Jeg tar disse partiene alfabetisk, hvilket desverre betyr at nazipartiet “Alliansen – Alternativ for Norge” kommer først. Det er partiet som er til for at Hans Jørgen Lysglimt Johansen skal få oppmerksomhet og kunne nyte seg selv. Det er bare å si: Styr unna.

Continue reading Oslovalget 2023. De andre