Tag Archives: Paris

Les vins du Tour de France 2011: 21. etappe — champagne comme toujours, eller hva med en kopp te?

På en måte lyk­tes Movis­tar nes­ten med sin plan om å kjø­re så hardt at Mark Caven­dish uten­for tids­gren­sen. Mark Caven­dish var to minut­ter for sent ute og Movis­tars Jose Joaquin Roajs var godt innen­for. Skjønt det ble ikke kjørt så vel­dig hardt, i alle fall ikke vel­dig fort. Arran­gø­ren set­ter opp tre tids­skje­ma­er for hver etap­pe. For gårs­da­gens etap­pe var det bereg­net ut fra gjen­nom­snitts­fart på 38, 36 og 34 km/t. Andy Schleck bruk­te nes­ten 14 minut­ter mer enn det lang­soms­te av dis­se skje­ma­ene. Og det var ikke Movis­tar som sat­te tem­po­et. Jeg had­de inn­trykk av at det var mye vind, som gjor­de at far­ten var rela­tivt lav.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 21. etap­pe — champag­ne com­me tou­jours, eller hva med en kopp te?

På sykkel i Paris

Vi var to dager i Paris før påske. Den­ne gan­gen sat­set vi på syk­kel. Det ga mersmak.

For noen år siden, jeg hus­ker ikke helt når, les­te jeg en avis­kom­men­tar om syk­lis­ter i Oslo. Det var den sed­van­li­ge mob­bin­gen av folk med man­ge gir, dår­lig tid, osv (jeg tror det var før “kon­dom­dress” var kom­met inn i syk­kel­mob­ber­nes voka­bu­lar). En set­ning var, om min hukom­mel­se er noen­lun­de rett: “Man ser ikke noen som syk­ler slik i byer som Paris.” Jeg hus­ker at jeg tenk­te “det er sik­kert rik­tig, for man ser ingen som syk­ler i Paris”. Jeg vil­le ikke ha bevegt meg ut i Paris-tra­fik­ken på sykkel.

Con­ti­nue read­ing På syk­kel i Paris

Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champagne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 20. etap­pe: Long­jumeau > Paris Champs-Élysé­es. Grand fina­le — Champag­ne!