Tag Archives: Parkering

Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynsegoder av betydning som ikke skattlegges er parkering betalt av arbeidsgiver. Gratis mat i kantinen skattlegges, aviser skattlegges, telefon skattlegges (med mulighet for noen skattefrie minimum, som ikke er store), betalt kollektivtransport skattlegges og firmabiler blir selvfølgelig beskattet. Men parkeringsplass betalt av arbeidsgiver, det er skattefritt. Det er et frynsegode som kan ha virkelig stor verdi. Jeg vet ikke hva man må betale for leie av en parkeringsplass sentralt i våre store byer, ut over at vi betalte 2.200 kr pr måned for den garasjen vi leide på Frogner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et forsiktig anslag. Det vil si en fordel verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redusere bilbruken og få folk til heller å bruke kollektivtransport og sykkel. Da er det meningsløst å gi en skattefordel som stimulerer til handlinger som går i stikk motsatt retning. Hvis man skal bruke skattesystemet aktivt på dette området, så må det være for å stimulere til bruk av kollektivtransport og sykkel. Man kan gjerne tilstrebe nøytralitet i skattesystemet, men det kan i alle fall ikke være slik at det oppfordre til handlinger man ønsker å begrense.

Continue reading Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fleste tiltak for å gjøre Oslo til en trafikkmessig bedre by hindres av et problem: Parkering. Bilistene har okkupert omtrent alt tilgjengelig gateområde og en del andre områder for å hensette sine blikkbokser. Det er omtrent bare der parkering vil hindre biltrafikk har man restriksjoner (som i Dalsbergstien). For de som bestemmer i Oslo er folk viktigere jo større blikkboks de har, så at parkering hindrer syklister, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og andre norske byer, bli mer menneskevennlige nytter det ikke med noen vage løfter om sykkelfelt og satsing på kollektivtransport. Man må ta tak i hovedproblemet: Biltrafikken må reduseres. Trafikkarealer må omdipsoneres fra biltrafikk og (bil)parkering til andre formål. Oslo lider under en samferdselsbyråd som mener det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere biltrafikk, selv om Oslo drukner i biler og eksos. Da skjer det heller ikke noe.

Continue reading Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbeides med sykkelfelt i Ullevålsveien. Her bygges sykkelfelt, har vi kunnet lese. Men når arbeidet begynner å nærme seg slutten kan vi lure på om det virkelig var sykkelfelt man ville bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opptatt av å bygge parkeringslommer enn av å lage sykkelfelt. Da begynner man også å skjønne hvorfor det har tatt så lang tid. Det er heller ikke særlig overraskende at det sittende byrådet er mer opptatt av parkeringsplasser enn av å legge forholdene til rette for syklister.

Continue reading Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilister har en lei tendens til å tro at det “ikke er så farlig” om man “bare” stenger sykkelvei og/eller fortau når de tar seg til rette på offentlig grunn, og alle “skal bare …” , og mange kan åpenbart ikke trafikkreglene, kan vi lese i Romerikets blad 4. juni 2009:

“– Det er tydeligvis mange som ikke vet det. Men det er all stans forbudt i sykkelfeltet. Det blir håndhevet av både Skedsmo Parkering og politiet, forteller politioverbetjenten [Stein Brynildsen]. “

Og han fortsetter:

“Brynildsen mener feilparkeringene skaper farlige situasjoner i trafikken, spesielt for syklistene som må ut i veibanen for å kjøre rundt bilene som står parkert.”

Continue reading Sykkelproblem: Feilparkerte biler