Tag Archives: Parkering

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fleste tiltak for å gjøre Oslo til en trafikkmessig bedre by hindres av et problem: Parkering. Bilistene har okkupert omtrent alt tilgjengelig gateområde og en del andre områder for å hensette sine blikkbokser. Det er omtrent bare der parkering vil hindre biltrafikk har man restriksjoner (som i Dalsbergstien). For de som bestemmer i Oslo er folk viktigere jo større blikkboks de har, så at parkering hindrer syklister, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og andre norske byer, bli mer menneskevennlige nytter det ikke med noen vage løfter om sykkelfelt og satsing på kollektivtransport. Man må ta tak i hovedproblemet: Biltrafikken må reduseres. Trafikkarealer må omdipsoneres fra biltrafikk og (bil)parkering til andre formål. Oslo lider under en samferdselsbyråd som mener det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere biltrafikk, selv om Oslo drukner i biler og eksos. Da skjer det heller ikke noe.

Continue reading Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbeides med sykkelfelt i Ullevålsveien. Her bygges sykkelfelt, har vi kunnet lese. Men når arbeidet begynner å nærme seg slutten kan vi lure på om det virkelig var sykkelfelt man ville bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opptatt av å bygge parkeringslommer enn av å lage sykkelfelt. Da begynner man også å skjønne hvorfor det har tatt så lang tid. Det er heller ikke særlig overraskende at det sittende byrådet er mer opptatt av parkeringsplasser enn av å legge forholdene til rette for syklister.

Continue reading Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilister har en lei tendens til å tro at det “ikke er så farlig” om man “bare” stenger sykkelvei og/eller fortau når de tar seg til rette på offentlig grunn, og alle “skal bare …” , og mange kan åpenbart ikke trafikkreglene, kan vi lese i Romerikets blad 4. juni 2009:

“– Det er tydeligvis mange som ikke vet det. Men det er all stans forbudt i sykkelfeltet. Det blir håndhevet av både Skedsmo Parkering og politiet, forteller politioverbetjenten [Stein Brynildsen]. “

Og han fortsetter:

“Brynildsen mener feilparkeringene skaper farlige situasjoner i trafikken, spesielt for syklistene som må ut i veibanen for å kjøre rundt bilene som står parkert.”

Continue reading Sykkelproblem: Feilparkerte biler