Tag Archives: Politiet

Hvor mye ressurser skal politi og påtalemyndigheten bruke på å verne egoet til hårsåre representanter for seg selv?

“Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat” kan vi lese i Rett24. På en av plakatene sto det at statsadvokat Geir Evanger var «etterlyst» og «siktet for innførsel av meget betydelig mengde hasj og MDMA». Plakaten var utstyrt med et bilde av Evanger, politiets logo, samt en QR-kode. QR-koden ledet til en artikkel om den såkalte Sult-saken, der 50 kilo cannabis og 20 kilo MDMA ble innført fra Nederland til Norge. Tre tiltalte personer ble der frikjent på grunnlag av politiprovokasjon. Her har NRK en samleside med artikler om den såkalte “Sult-saken”.

Jeg kjenner denne “sult-saken” kun gjennom omtale i media. Geir Evanger var en av aktorene i denne saken, men jeg vet ikke hva slags rolle han eventuelt ellers hadde i denne saken. Det var klart en ulovlig politiprovokasjon, som førte til at de tiltalte ble frifunnet. Det er faktisk ikke ofte at noen blir frikjent i Norge fordi bevis er innhentet ved hjelp av ulovlige politimetoder. Heller ikke for politiet er det slik at målet helliger middelet. Men som de fleste tilfeller hvor representanter for politi og påtalemyndighet gjør noe ulovlig, så slipper de unna uten noen reaksjon. Speisalenheten for henleggelse av politisaker kom til at det ikke var uforsvarlig av politiet.

Continue reading Hvor mye ressurser skal politi og påtalemyndigheten bruke på å verne egoet til hårsåre representanter for seg selv?

Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kommer fra en utkjørsel krysser en gang- og sykkelvei og kjører på en person på sykkel. Det virkelig skandaløse er at politiet enten ikke kan grunnleggende vikepliktsregler, eller at de i sin sykelfiendtlighet gir f… i trafikkreglene når det ikke passer deres brennende ønske om å beskytte bilistene. Hendelsesforløpet beskrives slik, med politiet som kilde:

“Bilen har ifølge politiet kommet ut i fra en eiendom, og kollidert med syklisten på sykkelveien.”

Politiet er åpenbart enten uvitende om trafikkreglene § 7 nr 4, som lyder:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Continue reading Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

En skitur i Bogstadveien. Føret var trått, men resultatet ble godt

Demonstranter som gikk på ski i Bogstadveien er frifunnet i Oslo tingrett. Jeg har gjort dommen tilgjengelig her (anonymisert).

En gruppe personer, ca 20, gjennomførte 7. mars 2020 en demonstrasjon om klimaproblemene og politikernes håndtering av disse. Gruppen tilhørte Extinction Rebellion. Det skulle være en avslappet og humørfylt demonstrasjon. Noen av demonstrantene skulle gå på ski i gatene med plakater – blant annet for å rette oppmerksomheten mot snøfattige vintre som følge av klimaendringer. Demonstrasjonen var varslet til politiet.

De holdt en appell på Universitetsplassen, det var der jeg observerte demonstrantene denne lørdagen, og tok blant annet det bildet jeg har brukt i denne saken. Gruppen bestemte seg for å fortsette turen opp Wergelandsveien og videre opp Hegdehaugsveien og Bogstadveien til Majorstuekrysset. De sendte en SMS til politiet og varlet om at de fortsatte.

Continue reading En skitur i Bogstadveien. Føret var trått, men resultatet ble godt

Polititjenestemenn i uniformerte fritidsoppdrag på kjøpsenter

Nordre Aker Budstikke kunne 13. desember melde at politiet for første gang bisto med julehandelen ved Storo-senteret.

“Flere politibetjenter fra Oslo-politiets trafikkavsnitt var søndag på plass utenfor Storo storsenter.”

Videre i samme sak:

“Politiets operasjonssentral opplyste søndag ettermiddag at politibetjentene ikke er en del av den operative tjenesten. De kjente ikke til tilstedeværelsen og hadde ikke mer informasjon i saken.”

Jeg må ta det vanlige forbehold at jeg ikke kjenner saken annet enn fra denne medieomtalen. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må være i strid med politiloven § 22 annet ledd, som lyder:

“Embets- og tjenestemenn med politimyndighet må ikke ha annen lønnet stilling, drive privat erverv eller inneha offentlig bevilling for virksomhet uten samtykke fra politimesteren eller vedkommende politisjef. Samtykke må ikke gis der det kan oppstå tvil om hvilken egenskap politimannen opptrer i, eller om hans uavhengighet i tjenestlige saker. Samtykke må heller ikke gis der biervervet kan redusere politimannens evne eller mulighet til å utføre tjenesten forsvarlig. Departementet gir samtykke til politimestrene og øvrige sjefer i politiet. Samtykke kan når som helst tas tilbake.”

Continue reading Polititjenestemenn i uniformerte fritidsoppdrag på kjøpsenter

Fuck politiet. Om kameler, SIAN og Arina. Politiet og ytringsfrihet

“Halvparten av voldtektssakene ligger minst en måned uten etterforskning”, var en av nyhetene jeg våknet til i dag (som har blitt til i går innen dette publiseres). Vi har også nylig sett at politiet har brukt store ressurser på å beskytte ekstremistene i SIAN. De hevder at de beskytter ytringsfriheten. Vi kunnet nylig lese at 16 år gamle Arina har blitt utsatt for truseler etter to SIAN-kritiske kronikker. Jeg skulle gjerne ha visst hva politiet gjør for å beskytte Arinas ytringsfrihet. Hennes ytringsfrihet er minst like viktig som SIANs ytringsfrihet.

I Kristiansand har rapperen som kaller seg Kamelen blitt dømt for blant annet å ha sagt “fuck politiet” under en konsert. Jeg vet ikke om det er slik at politiet ikke forsvarer ytringsfriheten i Kristiansand, eller om det bare er slik at de ikke vil forsvare ytringsfriheten til rappere og andre som politiet misliker. Dommen fra Kristiansand tingrett, TKISA-2020-87534, er tilgjengelig fra Lovdata. Enn så lenge er dommen tilgjengelig på deres gratissider.

I Kristiansand brukte politiet store ressurser på å verne ytringsfriheten til nynazister, rasistene i SIAN osv. Men ytringer rettet mot politiet, det vil man ha seg frabdt i sørlandsbyen.

Continue reading Fuck politiet. Om kameler, SIAN og Arina. Politiet og ytringsfrihet

Kan politiet nekte folk å filme eller fotografere deres handlinger?

Utgangspunktet for denne kommentaren er en sak omtalt i Dagbladet, hvor en person har fått et forelegg på 8 000 kr etter å ha filmet at politiet anholdt en gutt. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom denne avisomtalen, med den risiko og de feilkilder det innebærer å basere seg på medieomtale.

Det er også grunn til å minne om at mobilkameraer antageligvis er noe av det som i dag har betydd mest for f.eks. fargedes rettigheter, som filmingen av arrestasjonen og drapet på George Floyd i USA. Også i Norge har det vært fremsatt påstander om at politiet opptrer diskriminerende overfor mørkhudede ungdommer. Det blir stort sett benektet fra politiets side. Vi kan tror hva vi vil om det. Jeg har ikke grunnlag for å påstå at det faktisk er slik, men jeg har en mistanke om at det stemmer. Derfor er det ønskelig med dokumentasjon, og det overrasker ikke at politiet ikke ønsker at kritikkverdig opptreden dokumenteres.

I saker av denne typen pleier jeg å starte med ytringsfriheten og Grl § 100. Dennes tredje ledd lyder:

“Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.”

Continue reading Kan politiet nekte folk å filme eller fotografere deres handlinger?

Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Så har det skjedd igjen. En syklist er kritisk skadd etter kollisjon med bil. Ifølge Romerikets blad arbeider politet

” så langt ut fra en teori om at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt.”

I Dagbladet kan vi lese følgende:

“De har kommet i fart, og krasjet nærmest front mot front, muligens i forbindelse med at bilen skulle svinge, sier Granerud.”

Det er sparsomt med opplysninger, og mediene pleier å glemme slike saker fort. Så vi får neppe vite så mye om hva som har skjedd, med mindre det blir en sak for domstolene.

På rutinemessig måte unnskylder politiet bilisten, og sier følgende til Romerikets blad:

“Det er ingen mistanke om at dette er gjort med vilje. Her snakker vi om et uhell. Vi har tatt blodprøve – noe som er normalt i en sånn type sak – av en kvinnelig sjåfør i 70-årene. Nå gjenstår det å avhøre siktede, sier Sveen til Romerikes Blad rundt klokka 18.20 lørdag kveld.”

Continue reading Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Fuck the Police

Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, som kaller seg Kamelen, ropte “Fuck the Police” fra scenen under en konsert i Kristiansand. For dette har politimesteren i Agder belønnet ham med et forelegg på 12 000 kr. Heldigvis er forelegget ikke vedtatt, så det kommer til å bli minst én omgang i retten.

Hjemmelen for forelegget er straffeloven § 156 annet ledd, som lyder:

“Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.”

Politiet dukket visstnok opp på konserten på grunn av noen ordensforstyrrelser, uten at jeg vet noe mer om disse.

Jeg satte “Fuck the Police” som overskrift på denne kommentaren. Det kan jeg trygt gjøre. Uansett om noen politifolk skulle føle seg forulempet av dette, så er det ikke under utførelsen av deres tjeneste, så bestemmelsen omfatter ikke denne type kommentarer. Kamelen kan gjerne lage en sang som han kan kalle “Fuck the Police”, uten at politiet kan reagere mot det.

Continue reading Fuck the Police

Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

Den 12. november kommer ankesaken mot “Mosseveimannen”, han som ble bøtlagt for å følge trafikkreglene, opp for Borgarting lagmannsrett. Som kjent ble “Mosseveimannen” frikjent i Oslo tingrett. Saken burde aldri vært reist. Borgerting lagmannsrett burde ha avvist anken, og det vil være en skandale om han skulle bli dømt i lagmannsretten.

Trafikkreglene har jeg redegjort for i kommentarer før og etter tingrettens avgjørelse: Frifinnelse i sak om sykling i kollektivfelt #kollektivfelt #mosseveimannen #sykkelbot. Denne gangen skal jeg ta opp et mer prinsipielt strafferettslig spørsmål, om krav til lovhjemmel for å idømme straff. Det er et spørsmål som burde ha fått politijuristene til å arkivere politibetjentens anmeldelse der den hører hjemme: I papirkurven. Å straffe “Mosseveimannen” for å sykle i henhold til trafikkreglene vil være grunnlovstridig og i strid med menneskerettighetene.

Grunnloven § 96, første ledd, lyder:

“Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.”

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art 7 nr 1, lyder:

“Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. Heller ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som gjaldt på den tid da den straffbare handling ble begått.”

Hvis noen skal straffes, herunder bøtlegges, kreves det lovhjemmel. Det er ikke tilstrekkelig at det finnes en eller annen lovhjemmel som man kanskje kan hekte det på. Det kreves klar lovhjemmel. Lovbestemmelsen skal angi på en klar måte at den aktuelle handlingen er straffbar. Uansett hvor straffverdig retten måtte mene at handlingen måtte være, så skal den frikjenne hvis det ikke finnes en tilstrekkelig klar lovhjemmel.

Continue reading Hvorfor politiet ikke bør vinne ankesaken mot “Mosseveimannen”

To kortkommentarer: @presserom løgner om Bjørvika, @Politietoslo skal holde seg til trafikkreglene, ikke dikte opp sine egne.

Dette er to korte kommentarer til begvienheter i uken som gikk. Den første er en kommentar til Aftenpostens utmerkede sak om Bjørvika. Men som vanlig dekker Statens vegvesen seg bak løgner, og Aftenposten gjør en utilstrekkelig jobb med å sjekke kilder og opplysninger, slik at løgnene og bortforklaringene blir stående uimotsagt. Jeg kommenterte den i Aftenposten, hvor den ble stående som en kortkommentar. Men man får så liten plass i Aftenposten, så mange poenger blir borte. Her er den opprinnelige kommentaren, som jeg måtte kutte ned til under halvparten for å få den på trykk i Aftenposten. Den ble stående blant “Dagens korte debattinnlegg”, hvor kommentaren fikk stå sammen med Peter N Myhres hisorieforfalsknining om sykkelsatsing i Oslo.

Den andre var en kommentar til en notis i Asker og Bærum budstikke, hvor politiet fortsetter med å gi blaffen i trafikkreglene, og heller dikte opp sine egne, ut fra prinsippet om at bilister som bryter trafikkreglene skal unnskyldes og frikjennes, og skylden skal skyves over på folk som sykler lovlig. Slike politifolk som denne Per-Ivar Iversen er en skam for etaten. Skjønt, dessverre er han representativ for den sykkelfiendtlige biletaten som politiet er. Det er etaten som er en skam for seg selv. Det er et alvorlig problem og en fare for syklende at vi har et politi som opptrer på den måten. Den nytlsatte politidirektør Benedicte Bjørnland har mye å rydde opp i. (Jeg finner ikke denne kommentaren i Budstikka, men jeg vet den har vært publisert der.)

Continue reading To kortkommentarer: @presserom løgner om Bjørvika, @Politietoslo skal holde seg til trafikkreglene, ikke dikte opp sine egne.