Tag Archives: Samferdselsdepartementet

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Dette er en alt for lang historie — i alle fall om vi holder oss til hvor lang tid det har tatt å få noen historie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda lenger ved at den av ulike grunner har blitt liggende hos meg uten å bli ferdigstilt og publisert.

Jeg har tidligere påpekt problemet med at det ikke finnes noe skilt i Norge som markerer opphør av sykkelfelt m.m.Før jeg skrev om det på denne bloggen, tok jeg det opp i et brev til Vegdirektoratet 23. august 2010. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Dette er et av mange forhold som gjør trafikkreglene for sykler veldig uklare. Jeg har pekt på at det er umulig å si sikkert om det f.eks. er sykkelfelt utenfor Ullevålsveien 15. Det har vært hevdet at skiltet med “Parkering forbudt” som er satt opp på husveggen skulle bety at det ikke er sykkelfelt, fordi dette skiltet betyr at det er lov å stanse. Og da kan det ikke være sykkelfelt hvor det er all stans forbudt. Men det er tøv. Det kan være lov å stanse utenfor sykkelfeltet. I Monolittveien, bak Frognerparken, er det ganske vanlig at biler parkerer i veien, utenfor sykkelfeltet.

Continue reading Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag sendte Samferdselsdepartementet ut endringer i “forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. “Miljøvennlege køyretøy får enda betre parkeringsforhold” heter det i den departementale eufemisme om saken.

Hovedinnholdet i forslaget er at el-biler og hydrogenbiler skal kunne parkere på tvers i parkeringsfelt hvis hjulene står innenfor og overheng utenfor feltet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at disse bilene kan parkere slik at de stikker inntil 40 cm ut i det allerede alt for trange området som syklister ofte er henvist til å bruke. Plutselige innsnevringer av denne art kan skape farlige situasjoner for syklister.

Continue reading Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

Samferdselsministerens økseskaft

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) stilte 4. november 2010 skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om behov for skilting når sykkelvei opphører. Spørsmålet lyder:

“Usammenhengende og uoversiktlige sykkelveier er en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker. I dag har vi skilt som brukes når sykkelvei/sykkelfelt begynner, men ikke tilsvarende skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avsluttes. Vil statsråden ta initiativ til bedre skilting?”

Håkon Hauglis begrunnelse og samferdselsministerens svar finner man i sin helhet her, på Stortingets nettsider. Dessverre kom samferdselsministeren med et ganske intetsigende svar, som får meg til å tenke på det gamle eventyret “God dag mann, økseskaft”. Hun innleder slik:

Continue reading Samferdselsministerens økseskaft