Tag Archives: Sykkelglede

Hvorfor sykler vi?

Fairhurst_LifeCycleJeg kan egentlig ikke svare på vegne av andre enn meg selv. Så kanskje burde det vært “hvorfor sykler jeg?”. Men litt vet vi om hvorfor folk generelt sykler.

Bildet til venstre og nedenfor er laget av Mark Fairhurst, og er gjengitt med tillatelse.

Mitt enkle svar er: Jeg sykler fordi jeg liker å sykle. Å sykle gir en herlig opplevelse av frihet og uavhengighet.

Jeg er ikke alene om å oppleve det slik . Marcus Almgren skrev dette på Twitter:

“Jeg byttet fra buss til sykkel og gikk fra frustrert kvegdyr til fri mann. Oppdaget en ny verden.”Fairhurst_Heaven

Erlend Sundvor, også på Twitter:

“Nettopp. Ingen andre transportmidler gir samme frihetsfølelsen som sykkel.”

Ikke i noen av de undersøkelser jeg har sett, har man stilt spørsmålene slik at denne siden ved sykling kommer godt fram. SINTEFs “Sykkelundersøkelse 2011 Osloområdet” svarte 19% at en av de viktigste grunnene til at de sykler er at det er gøy. Det er ikke det ordet jeg ville ha valgt for å beskrive min opplevelse. Men sykkelgleden er viktig. Continue reading Hvorfor sykler vi?