Tag Archives: sykkelhjelm

En dom om påkjørsel av syklist

Oslo tingrett avsa 11. september 2018 en dom etter en påkjørsel av en syklist i krysset Pilestredet x Sporveisgt i Oslo, 18-034023MED-OTIR/07. Den kopien av dommen som jeg har fått, er ikke anonymisert. Jeg har derfor så langt ikke valgt å legge den ut, selv om den er merket med “ingen bregrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse”. Dommer, også straffedommer, er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Men tiltaltes navn og adresse, som er oppgitt i dommen, har etter min vurdering ingen offentlig interesse.

Dommen har fått mye medieomtale, og det er derfor ingen grunn til å legge skjul på at syklisten i dette tilfellet var Sunniva Gylver, prest i Fagerborg kirke. Jeg foretrekker å lese en dom før jeg kommenterer den, og vil ikke bare basere meg på medieomtale. Hvilket gjør at det ofte tar litt tid før jeg skriver slike kommentarer. Jeg har ofte uttalt meg kritisk om dommer som gjelder kollisjoner mellom syklist og bilist, eventuelt påkjørsler av syklister. Retten har en tendens til å identifisere seg med tiltalte, som i Borgarting lagmannsretts dom om bilist som kjørte på og drepte en syklist i Holmenkollen. Det er mange likhetspunkter mellom disse to sakene.

Continue reading En dom om påkjørsel av syklist

Mer sykkeltull fra politiet – denne gangen i Skaun

Politiet er en sykkelfiendtlig etat. De kjører stort sett rundt i bil og ser verden fra bilisten perspektiv, unntatt når de inntar “Onkel politi” rollen og beveger seg noen meter til fots. Denne gangen er det i Børsa i Skaun, i Sør-Trøndelag hvor den lokale lensmannen er ute og stopper “råsyklistene”.

Legg merke til bildet: De to “Onkel politiene” står på sine egne ben. Men politibilen er ikke langt unna, tilsynelatende tvilsomt parkert i veikanten. Man ser også åtte andre biler, men ingen sykler. Likevel er det syklistene som er problemet, om vi skal tro politiførstebetjent Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor. De skriver om en farlig skolevei, men det faller visst ingen av dem inn at det er bilene som gjør skoleveien farlig. Men det er slik de tenker i politiet: Bilene har førsteprioritet. All annen trafikk skal tilpasses bilen. Om syklister havner i skvis mellom biltrafikken og fotgjengere, så utpeker politiet syklistene som syndebukker.

Continue reading Mer sykkeltull fra politiet – denne gangen i Skaun

Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bruker nesten alltid hjelm når jeg sykler. Det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg er motstander av påbud om bruk av hjelm. Flere dør av ikke å sykle (inaktivitet) enn av ikke å bruke sykkelhjelm når de sykler. Noen kjører kampanjer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tanke om at jeg ved å bruke hjelm skal skremme andre fra å sykle. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skeptisk til de som argumenterer mot kampanjer for bruk av hjelm. Dette må jeg tenke gjennom på nytt.

I Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm skriver Erik Sandblom bl.a. om hvordan bilbransjen nå støtter kampanjer for bruk av sykkelhjelm og for å gjøre bruk av sykkelhjelm obligatorisk. Han overskrift refererer til at det er konstruert en hjelm som et slags pannebånd, som vil redusere hodeskader i bilulykker med 44%, men som bilbransjen ikke ønsker. Men jeg skal ikke kommentere det ytterligere.

Continue reading Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Stupid campaigns against bike-helmets

In a Twitter-comment to a discussiuon on bike-helmet laws, i wrote:

“More people dies from inactivity than from not using helmets. But the helmet saved my head.”

It sums up my opinion on bike-helmet laws: Use of helmets should not be compulsory, but I recommend the use of helmet. I am using helmet most of the time when I am riding my bike.

To my surpirse I got rather insulting replies from Amsterdamized and Copenhagenize, organisations that support cycling.  As a reply to my tweet, Amsterdamized wrote:

“sorry, no it didn’t. Physics make that impossible. Research.”

They are refering to “research”, but they are still able to make a definitive conclusion about my accident, without any knowledge of what happened. One cannot take people who are referring to “research” seriously when they can make unsubstatiated statements like this. My reply was:

“The helmet was damaged, the head inside was not. Enough for me.”

Copenhagenize added insult by writing:

“Did you see the face of jesus in the clouds, too? “

Continue reading Stupid campaigns against bike-helmets