Tag Archives: Sykkelulykker

Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjedde det en ulykke på Hamar. “Syklist påkjørt i Vangsvegen” lyder overskriften i Hamar Dagblad. Jeg forsøker å skaffe meg et bilde av de sykkelulykker jeg leser om. Dessverre gjør mangelfull og ofte misvisende informasjon fra politiet det vanskelig å se hva som skjedde. Så også her. Pressen bygger stort sett på politiopplysninger, dessverre uten evne eller vilje til å stille kritiske spørsmål. I denne saken kan vi lese følgende:

“Operasjonsleder Geir Rygh ved Hedmark politidistrikt opplyser overfor Hamar Dagblad at ulykken fant sted i området utenfor Peppes.”

Det fortsetter:

“Bilen kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsvegen, mens syklisten kom kjørende ut Torggata. Sistnevnte skal ifølge vitner ha holdt høy hastighet. Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

Continue reading Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxO“Her får han bot for å sykle på rød lys” er overskriften på NRK Østlandssendingens reportasje fra en trafikkontroll rettet mot syklister. Det er surt å betale 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke sykle på rødt lys. I sykkellandet Danmark får man 1000 kr i bot for å sykle på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å sykle på fortauet. I Danmark har man ikke valgt “løsningen” med å skyve syklistenes problemer over på fotgjengerne. Man har lagt til rette for syklister i stedet.

Bymiljøetaten skal samtidig ha aksjon mot parkering i sykkelfelt. Slike aksjoner burde pågå hele året. Gebyr for å parkere der det er “all stans forbudt”, som i et sykkelfelt, burde være høyere enn å overtre “parkering forbudt”.

Men om politiet ikke bare skal forsterke inntrykket av dem selv som en sykkelfiendtlig etat, må de også iverksette aksjoner mot bilister som er hensynsløse overfor syklister: Bilister som ikke overholder vikeplikt, som har for liten avstand ved passering, ikke respekterer sykkelbokser, osv. Jeg har aldri hørt om at politiet noen gang har gjennomført slike kontroller. Det er typisk at det er avbildet en politimann på motorsykkel på bildet i reportasjen. Politiet ser trafikken fra bilisters og motorsyklisters perspektiv. Alle i politiet burde sendes ut på i alle fall ukentlige sykkelturer i byen, i sivil.

Continue reading Kontroller mot sykling på rødt lys

Mer sykkeltull fra politiet – denne gangen i Skaun

Politiet er en sykkelfiendtlig etat. De kjører stort sett rundt i bil og ser verden fra bilisten perspektiv, unntatt når de inntar “Onkel politi” rollen og beveger seg noen meter til fots. Denne gangen er det i Børsa i Skaun, i Sør-Trøndelag hvor den lokale lensmannen er ute og stopper “råsyklistene”.

Legg merke til bildet: De to “Onkel politiene” står på sine egne ben. Men politibilen er ikke langt unna, tilsynelatende tvilsomt parkert i veikanten. Man ser også åtte andre biler, men ingen sykler. Likevel er det syklistene som er problemet, om vi skal tro politiførstebetjent Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor. De skriver om en farlig skolevei, men det faller visst ingen av dem inn at det er bilene som gjør skoleveien farlig. Men det er slik de tenker i politiet: Bilene har førsteprioritet. All annen trafikk skal tilpasses bilen. Om syklister havner i skvis mellom biltrafikken og fotgjengere, så utpeker politiet syklistene som syndebukker.

Continue reading Mer sykkeltull fra politiet – denne gangen i Skaun

Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avisen Nordlys skrev om en trafikkulykke med overskriften “Syklist krasjet med buss i stor fart”. Overskriften sier at det var bussen som holdt stor fart. Men det skyldes nok bare at journalister og/eller desken i avisen Nordlys ikke kan norsk. De mener selvfølgelig at det var syklisten som hadde stor fart. Som vanlig er det en politikilde, denne gangen operasjonsleder Reidar Antonsen ved Troms politidistrikt, som sier dette.

Vi se dessverre ofte at politiet gir misvisende og/eller ufullstendige opplysninger om slike ulykker. De er svært raske til å skyve skylden over på syklisten og unnskylde den stakars bilisten som ikke har gjort annet enn å ikke overholde sin vikeplikt, og dermed kom til å kjøre på en syklist som han hadde vikeplikt for. Men fordi syklisten kom i stor fart, bilisten hadde solen i øynene, eller lignende grunner, vil politiet frikjenne blisten. Jeg har kommentert dette noen ganger før, bl.a i “Syklisten kom i høy hastighet” og “Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?”.

I den aktuelle saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsiten skal ha hatt, eller grunnlaget for å hevde at han hadde det. Vi får heller ikke vite noe om fartsgrensen på stedet eller om hvem som hadde vikeplikt. Nå skal det sies at bildet i artikkelen kan tyde på at bussen kom fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt (forutsatt at syklisten ikke kom på en forkjørsvei). Men teksten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt følgende e-post til post.troms@politiet.no, med att: operasjonsleder Reidar Antonsen:

“Jeg viser til oppslag i Nordlys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et problem og et bidrag til hetsen mot syklister at medier, med politiet som kilde, gir mangelfulle og ofte misvisende opplysninger om sykkelulykker. Politiet fremstiller saken alt for ofte slik at det ser ut som om syklisten har skylden, også uten at det ikke er grunnlag for det.

I dette oppslaget står det at syklisten kom i stor fart, og du er angitt som kilde. Hva slags grunnlag har du for å si dette, og hvor stor var farten? Det er så alt for mange eksempler på at politiet, uten noe grunnlag, hevder slikt, og dermed skyver ansvar over på syklisten. Det klareste, og verste eksemplet jeg kjenner, i alle fall mer detaljert, er dette: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Politet opplyser at syklisten kom i stor fart. I senere rettssak, hvor bilføreren ble dømt for uaktsomt drap fordi han ikke overholdt vikeplikt, ble det fastslått at syklisten hadde en hastighet på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine første uttalelser sa politiet som du gjør her: Syklisten kom i stor fart.

Har du målinger fra sykkelcomputer, gps, radar eller noe annet som sier noe om farten? Vitner er notorisk upålitelige når det gjelder å anslå syklisters hastighet. Hvis ikke du har holdepunkter bør du vel ikke uttale deg om dette? Hva var fartsgrensen på stedet? Og det utrolige er at det ikke står noe om hvem som hadde vikeplikt. På bildet i avisen kan det se ut som om bussen har kommet fra høyre, slik at syklisten hadde vikeplikt. Det viktig informasjon, men det sies det ikke noe om.

Derfor har jeg disse spørsmålene

Hva er grunnlaget for å påstå at syklisten hadde stor fart, og eventuelt hvor stor fart hadde han?

Hva var fartsgrensen på stedet?

Hvem hadde vikeplikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de eventuelt svarer.

 

 

Er det farlig å sykle?

“Tråsykkel farligere enn motorsykkel” skriver NRK Østafjells. Grunnlaget for denne konklusjonen er at hittil i år har 54 skylister blitt behandlet ved traumeavdelingen ved Ullevål sykehus, men det i samme tidsrom bare er behadlet 23 motorsyklister. Dette er alle personer som har blitt fløyet inn med alvorlige skader etter ulykker. Tallene på skadde var i følge samme artikkel 102 syklister og 49 motorsyklister i 2011.

Det medfører en viss risiko å sykle. Ingen, i alle fall nesten ingen, benekter det. Men gir artikkelen et korrekt bilde, eller er det bare unødige skremsler?

Continue reading Er det farlig å sykle?

Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et innlegg i går spurte jeg hvor mange drepte og skadde bryåkratene i Vegdirektoratet har på samvittigheten. Utgangspunktet var et NRK-oppslag om 23 drepte syklister og fotgjengere i forbindelse med vegarbeid, og at mange av disse kunne vært unngått. Saken var basert på rapporten “Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid”, utarbeidet av Vegvesenet.

Særlig reagerte jeg på en uttalelse til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vanskelig å sikre fordi man ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelveier. Noe av dette var i følge en twitterkommentar fra Vegvesenets presseavdeling, vanskelig å svelge.

Continue reading Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gulating lagmannsrett har frikjent en kvinne for å ha kjørt på en syklist og påført ham alvorlig hjerneskade, melder Stavanger Aftenblad. Jeg må ta det forbehold at jeg foreløpig kun kjenner saken gjennom avisomtalen. Jeg skulle gjerne hatt selve dommen, men den er etter det jeg kan se ikke på nettet. <edit> Jeg har lagt ut dommen her, men har ikke oppdatert innlegget etter at jeg fikk dommen </edit> Så jeg må ta det forbehold at saken er relativt korrekt gjengitt på kritiske punkter.

Ikke enhver trafikkulykke ender med straffansvar, heldigvis. Selv om man f.eks. ikke har overholdt sine vikeplikt, som i dette tilfellet, er ikke nødvendigvis uaktsomheten så grov at den pådrar straff. En ulykke kan være nettopp en ulykke, og selv om en har et juridisk (erstatnings)ansvar er straff i de fleste tilfeller ikke aktuelt. Jeg er ikke av de som mener at alle trafikkulykker med alvorlig personskade skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syklisten har fått erstatning fra bilførerens forsikringsselskap, selv om avisartikkelen ikke sier noe om dette. Men jeg reagerer på denne frifinnelsen.

Continue reading Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Næringsliv 7. april i år uttaler avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet følgende, i en sak som har fått overskriften “Syklistene har ofte skylden”:

“Syklister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn bilister.”

Overskriften er et sitat fra leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen Jens Kleppe. Jeg har tidligere kommentert at jeg ikke tror på politiets uttalelser om syklister. Men jeg trodde faktisk at Guro Ranes hadde et visst faktagrunnlag for sine uttalelser, uten at jeg sjekket dette. Det finnes tross alt en del undersøkelser om trafikkulykker og trafikkadferd, gjerne laget av eller for Vegdirektoratet. Men til Dagsavisen i dag (bare i papirutgaven) sier hun følgende:

“Uttalelsen ble gitt på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer. Fra kontoret mitt har jeg for eksempel utsikt til et lysregulert gangfelt. Jeg har observert at mens bilistene stanser på rødt, gjør ikke alle syklister det samme.”

Dette er helt utrolig. En avdelingsdirektør i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon uttaler seg om trafikk bl.a. på bakgrunn av det hun ser fra sitt kontorvindu. Dette er tvers igjennom useriøst. Folk fra Vegdirektoratet kan ikke bare komme med ufundert synsing i media.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen bør snarest, og på en meget tydelig måte gjøre det klart at dette ikke er noe som Vegdirektoratet stiller seg bak, verken uttalelsen innhold eller at man kan uttale seg på slikt grunnlag. Ellers kan vi ikke bare avskrive Guro Ranes, men hele Vegdirektoratet som useriøst.

Jeg kan opplyse Guro Ranes om at jeg nesten daglig ser bilister som kjører på rødt lys og stanser eller parkerer i sykkelfelt, og jeg vil tro at svært mange bilister bryter fartsgrenser omtrent hver gang de kjører bil. Noen statistikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer” si at bilister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn syklister. Min synsing er like god eller like dårlig som hennes.

Jeg innrømmer gjerne at jeg som syklist forholder meg noe mer fleksibelt til trafikkregler enn jeg gjør når jeg kjører bil. Hovedgrunnen til det er at trafikkreglene og trafikkreguleringen er utformet for bilister, ikke syklister. Jeg sykler ofte mot enveiskjøringer fordi det er langt sikrere enn alternativene. Jeg prioriterer min sikkerhet som syklist fremfor å følge sykkelfiendtlige trafikkregler. Det hender nok også at jeg sykler over et fotgjengerfelt på rødt lys hvis det ikke er fotgjengere der og det hender jeg svinger til høyre på rødt lys. For å være lovlydig hender det jeg svinger opp på fortauet, for røde lys for fotgjengerfelt gjelder ikke der. Man kan også svinge til høyre på fortauet, uavhengig av farge på lyset. Så det hender jeg kutter et hjørne av på fortauet, og svinger ut i veien etter å ha passert krysset. Det er en lovlig, men egentlig mer risikabel manøver enn å holde seg i kjørebanen hvis det er klart. Og uansett har syklister stort sett mye lavere fart enn biler, har bedre oversikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjennomgikk jeg foreliggende noen studier av trafikkulykker. Bare i et tilfelle var sykling på rødt lys en del av årsaken — det var en syklist som krysset et fotgjengerfelt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som svingte til venstre (hadde syklisten “rød mann” i krysset er det tvilsomt at bilen hadde grønt lys, men det sier den korte ulykkesrapporten ikke noe om).

Jeg har som sagt sluttet å tro på politiet. De fremstår gang på gang som en sykkelfiendtlig etat som synser uten faktagrunnlag. Men inntil i dag trodde jeg faktisk at Vegdirektoratet var mer seriøse. Det viste seg å være feil.

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

“Syklistene har ofte skylden” kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kilden er leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen, Jens Kleppe, og avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen  Guro Ranes. Det vises også til en dybdestudie av dødsulykker i Norge. I årene 2005-2009, som studien det vises til omfatter, ble 42 syklister drept i trafikken. Til sammenlikning ble det drept 782 bilister, 157 motorsyklister og 22 mopedister.

Dette er typiske situasjoner, i følge Jens Kleppe:

“Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.”

Dette er en udokumentert påstand fra Jens Kleppe. Jeg tror ikke på politiet i slike saker. Politiet er en sykkelfientlig etat, og politiet i Bergen har fremstått som noen av de verste. Politiet feilinformerer og er raske til å unnskylde bilister og kommer med påstander om høy fart. Pressen har også ofte en negativ vinkling i forhold til syklister, selv om jeg denne gangen ikke vil inkludere Dagens Næringsliv i dette dårlige presseselskapet. Men høy fart behøver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Kleppe mener med “uoversiktlige utkjørsler”, men det gjelder da at de som komme ut fra en utkjørsel har vikeplikt?

Continue reading Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangspunktet for å reise dette spørsmålet er medieomtale av to sykkelulykker. Den ene var en dødsulykke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangspunkt i omtale i NRK Østlandssendingen. Den andre en ulykke i Tønsberg 23. august 2010, hvor syklisten ut fra omtalen i Tønsbergs Blad bare fikk lettere skader. Jeg holder meg her til omtale i Tønsbergs Blad samme dag, 23.08.2010.

Felles for de to ulykkene er at bilisten skulle svinge til venstre, og kolliderte med møtende syklist da bilisten krysset syklistens kjørefelt. I begge tilfeller viser media til politikilder. NRK Østlandssendingen viser til innsatsleder Tore Barstad ved Oslo politikammer. Tønsbergs Blad viser til operasjonsleder ved Vestfold politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud.

Man kan selvfølgelig ikke være sikker på at disse politikildene er korrekt gjengitt, men jeg legger likevel det til grunn.

I Oslo-saken ble bilføreren senere dømt for uaktsomt drap, og en del detaljer om ulykken kom fra i rettssaken. Jeg har omtalt denne i  “Syklisten kom i høy hastighet …”.

Begge sakene har det til felles at hovedårsaken til ulykken var at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. I Oslosaken ble dette fastslått i straffesaken. I Tønsbergsaken fremgår dette av beskrivelsen av hendelsesforløpet. Dette er en av de mest vanlige årsaker til kollisjoner mellom bilister og syklister. Men her kommer det første alvorlige spørsmålet: I omtalene av begge saker underslås dette helt vesentlige faktum.

Continue reading Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?