Tag Archives: Sykkelulykker

Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én dødsulykke med sykkel i Oslo. I likhet med så mange andre sykkelulykker skyldtes denne at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. Syklisten syklet nedover Tvetenveien fra Haugerud i retning Trosterud. Bilen kom oppover og svingte til venstre inn på bensinstasjonen i Tvetenveien 185, foran syklisten som altså kom nedover. I vedleggsdelen til ulykkesrapport for Oslo er ulykken beskrevet slik:

“Enhet A kjørte Tvetenvn retn sør. A skulle svinge til venstre inn nordlige innkj til Esso i Tvetenvn 185. Enhet B(Sykkel) syklet Tvetenvn i motsatt retn og kjørte i A`s høyre side foran og veltet. Fører av B omkom.”

I NRK Østlandssendingens omtale av saken kunne vi blant annet lese følgende:

“Syklisten kom ifølge vitner i høy hastighet ned Tvetenveien da han frontkolliderte med en bilist som svingte inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det dette om hva som forårsaket ulykken:

“- Det kan virke som om bilisten har vært blendet av sola og derfor ikke kunne se syklisten, sier Barstad.”

Aftenposten skrev dette:

“En syklist var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet opplyser at bilisten trolig ikke registrerte syklisten.”

Det var trener i Olympiatoppen, Per Egil Refsnes, som omkom i ulykken. At det var en kjent person i idrettsmiljøet bidro til at saken fikk mer medieomtale enn slike saker vanligvis får. Vi fikk først omtaler av selve ulykken, og litt tid etter kom det mer personrettet omtale. Det ble senere reist straffesak mot bilføreren, som ga en tredje runde med medieomtale.

Det oppsiktsvekkende i omtalen av denne saken er at alle de medier hvor jeg har funnet omtale av selve ulykken på ulykkestidspunket underslår det viktigste: Bilisten overholdt ikke sin vikeplikt overfor syklisten. Mediene viser delvis til uttalelser fra politiet, og man blir sittende med det inntrykk at både politiet og mediene stiller seg på bilistens side i sin saksfremstilling og nærmest unnskylder ham.

Bilisten ble senere tiltalt og dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Continue reading Syklisten kom i høy hastighet …

Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. september 2010 ble rapporten Årsberetning trafikkulykker 2009 (Oslo) offentliggjort. Rapporten er to-delt, med en hovedrapport og en vedleggsrapport. Hovedtendensen er gledelig, med klar nedgang i antall ulykker. Også antall sykkelulykker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til senere: Man antar at det er stor underrapportering av sykkelulykker. 90% rapporteres ikke til politiet. Det er stort sett aleneulykker uten alvorlig skade. Det ville heller ikke falle meg inn å melde til politiet at jeg har falt på sykkel og pådratt meg noen lettere skader.]

Med utgangspunkt i politiets aksjoner mot syklister, hvor man særlig hadde fokus på sykling mot rødt lys og sykling på fortau, har jeg sett nærmere på sykkelulykker og spesielt på ulykker med syklister og fotgjengere. Det var som kjent for å forebygge ulykker at politiet iverksatte sine aksjoner, og da kunne det være interessant å se hvor mange ulykker som sprang ut av slike situasjoner som aksjonene var rettet mot.

Jeg har begrenset meg til Sentrum og de sentrumsnære bydelene Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka, St Hanshaugen og  Sagene. I vedlegget til rapporten er alle ulykker beskrevet, men beskrivelsene er såpass knappe at det ikke alltid er mulig å danne seg et klart bilde av det som har skjedd.

Continue reading Trafikkulykker og syklister i Oslo