Tag Archives: Trygg Trafikk

Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Sonstad er engasjert av Lastebileierforbundet til å messe budskapet at alle vi andre må passe oss for disse monstrene. Det hele er velsignet av Trygg Trafikk. <edit>I første versjonen dette innlegget skrev jeg at det var Are Sende Osen som snakket i videoen. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Sonstad. Det er rettet opp, og jeg beklager overfor Are Sende Osen.</edit>

Selvfølgelig må vi passe oss. Vi er ikke idioter. Vi sykler for å nyte livet. Det er bare fordomsfulle politifolk som tror at syklister har selvmordsønsker. Som alle syklister vet, så skjønner ikke politiet seg på sykkel og vil helst ha syklistene ut av trafikken. Men de holdninger som Sonstad og Lastebileierforbundet formidler er skremmende og fullstendig uakseptable: Førerne av lastebilene ser oss ikke. VI må forstå at DE kjører i blinde, og da må VI passe oss. Blindsone er Lastebileierforbundets og Sonstads mantra i videoen “Velg livet, det er kjedelig å være død”.

Continue reading Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Et slags svar fra Trygg Trafikk

Distriktsleder Ole Rath i Trygg Trafikk kom for litt siden med noen heller lite saklige uttalelser som syklister. Ikke overraskende fikk han mye og vel fortjent kritikk for disse uttalelsene. Når har det kommet et slags svar. Jeg finner svaret fra Ole Rath lite tilfredsstillende. Ole Rath tar en “Gerd Liv Valla” og beklager hvis noen har følt seg forulempet av bruk som “kamikazesyklister” og “kondomdress”, men han beklager ikke sine uttalelser.

Jeg føler meg ikke forulempet av dumme uttalelser om “kamikazesyklister” og “kondomdress”. Derimot reagerer jeg på at organisasjonen Trygg Trafikk ved sine ledere hiver seg på hetsen av syklister, blant annet ved å velge slike stigmatiserende uttrykk.

Continue reading Et slags svar fra Trygg Trafikk

Hvorfor må bilister kjøre som om de har stjålet bilen, Ole Rath?

I sine famøse kommentarer til Fædrelandsvennen sa distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, at syklister ikke skal “sykle som om sykkelen var stjålet”.

Jeg vet ikke hvor fort man må sykle for å sykle som om sykkelen var stjålet og hva som er idéelle “get away” sykler. Men på en gang- og sykkelvei er det neppe mange syklister som sykler særlig mye fortere enn 30 km/t, i alle fall ikke hvis det er en del fotgjengere der. De fleste sykler nok betydelig langsommere. Så den som sykler 20-30 km/t sykler antagelig som om han eller hun har stjålet sykkelen, slik Trygg Trafikk ser på verden.

Folket i bil, blikkboksfolket, kjører mye fortere, antageligvis 3-5 ganger så fort som typiske transportsyklister — i alle fall om de får sjansen. Spesielt hensynfulle overfor andre trafikanter, som syklister, er de ofte ikke. De raser fram i den samme farten.

Så da, Ole Rath, da må de vel ha stjålet bilene alle sammen, siden de har slikt hastverk? Folk som kjører bil har ikke nødvendigvis mindre tid enn de som velger sykkel, så det er ingen grunn til at de skal kunne kjøre noe fortere.

Eller mener en distriktsleder i Trygg Trafikk at folk er viktigere jo mer metall de frakter med seg når de skal forflytte seg? Mener en leder i Trygg Trafikk at det bare er rett og rimelig at folk med store og dyre biler forflytter seg raskt, mens folk som sykler er uviktige og bare har å passe seg?

«Kamikaze-ryttere» kaller distriktsleder Ole Rath folket på sykkel, i alle fall den delen som har kledd seg fornuftig i det som Trygg Trafikks sykkelmobber kaller “kondomdress”. Han har kanskje ikke forflyttet seg på annen måte enn pakket inn i en stor blikkboks, og skjønner vel ikke at hensiktsmessige klær er greit også når man sykler. Han har vel ikke skidress når han går på ski eller badebukse når han bader heller, alt går i den samme grilldressen.

Ordet kamikaze kommer fra japansk. Jeg skal ikke skryte på meg å kunne japansk, men jeg vet i alle fall at kamikazeflyvere [jeg tror ikke det skal være noen bindestrek her] var selvmordsflyvere som styrte sitt fly med hele bombelasten mot målet. Jeg kjenner ingen selvmordsyklister. Men det gjør kanskje Ole Rath?

Jeg har spurt direk­tør Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjonsjef Kris­tin Øyen om Trygg Trafikk stiller seg bak Ole Raths uttalelser og hans desinformasjon om hvilke regler som gjelder for sykling på gang- og sykkelvei. De har ikke svart eller kommentert dette på andre måter. Det er vanskelig å tolke det på annen måte enn at de synes Ole Raths uttalelser er OK, eller at de ikke synes mobbing av syklister og desinformasjon er så viktig at det er grunn for organisasjonen til å bry seg.

Det er ikke slikt som får en syklist til å ha tillit til organisasjonen Trygg Trafikk.

Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?

“Syklister skal ikke sykle som om sykkelen var stjålet”, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder Ole Rath til Fædrelandsvennen, og melder seg inn blant sykkelmobberne. Saken er også gjengitt i Aftenposten.

La det være helt klart: Syklister skal, som alle andre trafikanter, vise hensyn i trafikken. Det finnes hensynsløse syklister, akkurat som det finnes hensynsløse bilister, bussjåfører og skiløpere. Og det er mange fotgjengere som ikke tar hensyn til at det er andre, f.eks. syklister, i trafikken.

Continue reading Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?