Tag Archives: USA

SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flaggstangen naken, eller i alle fall er Wikipedia i svart. Man protesterer mot den foreslåtte Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kortversjonen er at SOPA vil kunne pålegge ISPer i USA å blokkere tilgang til nettsteder utenfor USA, som inneholder noe som krenker rettighetene til USAnske opphavsrettshavere. Videre skal søkemotorer kunne pålegges å fjerne henvisninger til slike nettsteder fra sine søkeindekser. Betalingstjenester kan pålegges å blokkere betaling og tjenester som formidler annonser pålegges ikke å formidle annonser til slike nettsteder.

I utgangspunktet har jeg ikke veldig store problemer med slike regler. Jeg kan ikke se at det på noen alvorlig måte truer vår ytrings- og informasjonsfrihet om det blir vanskeligere å få tilgang til og gjøre bruk av ulovlige tjenester som Pirate Bay. Vi har lenge hatt blokkering av nettsteder som formidler barnepornografi, uten at noen synes å ha reagert mot det. At man blokkerer notoriske opphavsrettskrenkere, steder som selger piratprodukter, osv, har jeg i utgangspunktet ikke noen problemer med.

Continue reading SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA