Tag Archives: Vegvesenet

Vegvesenet svarer ikke

30. oktober sendte et spørsmål til Vegvesenet om planer for sykkelveier i Bjørvika. Jeg sendte dette både til hovedadressen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Vegvesentes nettsider er prosjektleder for Bjørvika ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg sendte også forespørselen til Oslo kommune på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fortsatt har ingen svart. Det jeg skrev var følgende: Continue reading Vegvesenet svarer ikke

Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir oppgitt og deprimert av slike planleggingsskandaler som Dagsrevyen 21 kunne presentere i går, 31.03.2011. Under utbyggingen av veier i Bjørvika har Vegvesenet funnet det for godt å stenge brua med sykkelvei, for å rive den. Man har selvfølgelig ingen alternative traseer. Representanten for vegvesenet, kommunikasjonsrådgiver Rikke Holdnes Brouer har i alle fall lært seg det grunnleggende for kommkunikasjonsrådgivere: Kom med tåkeprat uten innhold. “Nei, det vil jeg absolutt ikke anbefale” er hennes kommentar om å sykle på den veien som står igjen etter at Vegvesenet har rasert sykkelveien. Hvor syklistene skal ta veien, sier hun ikke noe om. Sannheten er vel at Vegvesenet ikke har skjenket syklistene en tanke, og nå turer de fram i bilsporet sitt.

Selvfølgelig har man ikke skiltet eller varslet på annen måte. Vegdirektoratet og vegvesenet er livredde for å sette opp et skilt for mye, i alle fall hvis skiltene kan være nyttige for syklister. Så får å være på den sikre siden skilter man heller 1o ganger for lite. At det kan være farlig for syklister er åpenbart en grei pris å akseptere for Vegvesenet når de på denne måten kan spare noen skilt.

Continue reading Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.

Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos manglende satsing på sykkel, noe jeg også har gjort. Men uansett hvor dårlig man måtte være, så skal man ikke kritiseres for mangler man selv ikke har ansvar for og som man faktisk ikke kan gjøre så mye med.

Sykkelveier må henge sammen. Jeg har mange gange kritisert de oppstykkede sykkelfeltene i Oslo, som stadig avbrytes fordi man mener at biler er viktigere enn sykler. Den kritikken er berettiget og opprettholdes. Det er også berettiget å kritisere Oslos politikere for å komme med tomme løfter som ikke holdes. Og det er all mulig grunn til å kritisere de ansvarlige for ganske konsekvent å utelate sykkel når man planlegger store endringer i kryss, eller bare opprustinger av noen gatestubber. De fortjener også kritikk for manglende vilje, og for ikke å følge opp det som bystyret faktisk har vedatt (ikke noe av det som bystyret vedtok i 2006, som skulle vært ferdig innen utløpet av 2009 er gjennomført i sentrum og sentrumsnære områder.)

Men jeg har også anklaget Oslo kommune for ikke å skilte når sykkelfelt opphører. I “mitt andre sykkelland”, Frankrike, er jeg vant til at det alltid er tydelig skiltet når sykkelvei opphører. Jeg har skrevet at jeg tror de ansvarlige synes det ville være pinlig om man skulle synliggjøre alle bruddene på sykkelfelt ved å skilte dem. Kanskje ville man ha syntes det hadde vært pinlig om det hadde vært mulig. Og det blir sikkert dyrt med så mange skilter.

Men: Det eksisterer faktisk ikke skilter i Norge som varsler slutt på sykkelfelt. Det finnes heller ikke skilt som varsler slutt på sykkelvei, slutt på gangvei eller slutt på kombinert gang- og sykkelvei. Derimot finnes det skilt som varsler slutt på gatetun og slutt på gågate. De finnes nok fordi man da kan varsle sine elskede biler om at nå er det endelig slutt på tullet, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel derfor man også varsler at det er slutt på kollektivfelt. At gang- og sykkelveier blir borte slik at man brått og uventet kastes til ulvene, det er det derimot ingen grunn til å varsle om. De har jo bare betydning for syklister og fotgjengere.

Continue reading Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen