Tag Archives: Venstre

Oslovalget 2019: Venstre, ikke enig med seg selv her heller

I min politiske sjel er jeg en slags borgerlig liberaler, og har i noen valg stemt Venstre. Jeg syntes Guri Melby gjorde en utmerket jobb som byråd for miljø og samferdsel. Hun fikk gjennom mer enn hva Venstres politiske tyngde skulle tilsi. Men det var da det, og ikke nå.

Problemet med Venstre er ikke deres egen politikk, men hvem de har valgt å gå til sengs med. De har ganske enkelt havnet i meget dårlig selskap, så dårlig at det er best å holde avstand. Man må skille mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. Men man kan ikke holde dem helt fra hverandre. Når Venstre har blitt en garantist for å holde FrP i regjering, og nå synes å ville gi ekstra konsesjoner til FrP før kommunevalget for at FrP ikke skal tape for mange stemmer til bompengeaksjonistene, da er det slutt mellom Venstre og meg.

Jeg bor på Frogner. Her har en høyrøstet, sykkelfiendtlig aksjonsgruppe, som mener at bilistenes rett til å parkere i gatene er den viktigste saken i Oslopolitikken, fått mange politikere uten ryggrad til å bli mot sykkel og for gatepakering. I bydelsutvalget har Venstre stemt mot å gjennomføre sykkeltilrettelegging som ble foreslått at deres egen byråd Guri Melby, med tilslutning fra det byrådet hun var en del av. Og som ble vedtatt i bystyret. Slike folk kan man ikke ha tillit til. Da hjelper det lite med fine formuleringer i partiprogrammet. Som jeg har sagt mange ganger: Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier.

Continue reading Oslovalget 2019: Venstre, ikke enig med seg selv her heller

Valg 2017. Venstre — bra program, problemet er FrP

Det er sesong for valgflesk med kort holdbarhetsdato. De politiske partiene overbyr hverandre, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjennomføre alt de ikke gjorde sist de hadde sjansen. Jeg tar her for med partienes syn på sykkel, og i noen grad på jernbane. Og dermed blir det generelt deres prioriteringer innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at politikk er mye mer enn sykkel, tog og annen samferdselspolitikk. Selv om jeg her vektlegger disse temaene, betyr ikke det nødvendigvis at det avgjør hvilket parti som får min stemme i september. Jeg er en utro velger som aldri har vært medlem av noe parti, og bestemmer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg. Derfor kan vi ikke bare se på programmer og valgløfter. Jeg vil også se på hva partiene har ment og gjort når det gjelder disse spørsmålene, også når de ikke har vært i valgkampmodus. Det har, så langt jeg har klart å følge med, har det vært tre saker i Stortinget de senere perioder som det er verdt å se på i denne sammenhengen.

I forrige periode fremmet flere politikere fra KrF med Knut Arild Hareide i spissen, et forslag for å bedre forhold for syklister i trafikken. Forslaget fikk ikke flertall.

I inneværende periode fremmet flere politikere fra Venstre, med Abid Raja i spissen, et forslag som også skulle bedre forholdene for syklister. Også det ble nedstemt. Jeg har omtalt disse to forslagene her.

I tillegg har vi selvsagt Najonal transportplan (NTP). Når vi skal vurdere behandling i Stortinget, må vi ta med at Rødt ikke er representert på Stortinget i inneværende periode, og at SV og MDG ikke er representert i Transportkomiteen.

Det er stortingsvalg. Mye av sykkelsatsingen, eventuelt mangel på sådan, skjer lokalt. I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det også opp til at sykkelsatsing skal skje lokalt, og at statens bidrag først og fremst vil være belønningsordninger gjennom bymiljøavtaler mm.

Mange partier har kjørt seg fast i sin elbilretorikk, og innser ikke at privatbilismens grunnidé, hver person sin bil, ikke er bærekraftig, uansett energibærer. Mange har også en for med besynderlig tro på at bilene skal bli så mye bedre om de blir selvkjørende, uten at jeg har sett noen forklaring på hvorfor.

Formuleringer om å "øke sykkelandel med/til x%" har jeg liten sans for. Det kan være en målestokk på om man har lykkes. Men det politikerne eventuelt kan bidra med er konkrete tiltak som kan bringe oss i riktig retning.

Det jeg ønsker å se på riksplan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye veianlegg (riksveier) skal det legges til rette for sykling.
  • Det skal legges til rette for sykling mellom byer og tettsteder, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal legges til rette for sykling langs nasjonale turistveier.
  • En større satsing på jernbane, med moderne hovedforbindelser mellom de større byene.
  • Tilrettelegging for å kunne ta med sykkel på toget.

Så langt om det generelle, og over til partiene.

Venstres program. Min vurdering av Oslo Venstre ved kommuevalget 2015.

Hovedpunkter:

  • “at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt
  • å gjøre jernbanen raskere og mer moderne”

Continue reading Valg 2017. Venstre — bra program, problemet er FrP

Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Venstres program er tilgjengelig her.

Continue reading Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre