Tag Archives: Vintersykling

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå starter kampen om plassen, skriver Aftenpostens Hilde Lundgaard i ingressen til sin kommentar “Når sykkelen blir hellig ku”. Hun bommer grovt. Det er bilen som har vært en hellig ku alt for lenge., og kampen om plassen startet for lenge siden. Det som utløste diskusjonen og tutingen denne gangen, var at Bymiljøetaten prioriterte syklister ved snørydding. Gateparkerte biler hindrer snørydding i gatene, og gjør det i praksis umulig å rydde sykkelfelt på en god måte. Derfor må man gjorde som man nå testet for første gang: Ved varslet snøfall setter man ut skilt med parkering forbudt, slik at det er mulig å rydde gaten ordentlig. Det ble da vanskeligere for eierne å parkere de hellige kyrne sine, og da startet rautingen.

Hilde Lundgaard skriver:

“Mange syklister eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bruke den. I indre by er kampen om disse stedene som kjent allerede en operasjon som ikke bidrar til sinnets munterhet.”

Continue reading Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Det rød-grønne byrådet har økt bevilgningene til vintervedlikehold av sykkelveier og har lovet bedre drift av sykkeltraseer i Oslo. Det har blitt bedre. Det er mitt inntrykk, og det er det man hører fra andre vintersyklister. Det var en utvikling som startet under det forrige byrådet. Men det gikk sakte, altfor sakte. Det er langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Saken er en illustrasjon til at politikere må slutte å tro at et problem er løst bare man har bevilget penger.  Det tar tid å få på plass et apparat som kan gjennomføre det som pengene er ment å skulle brukes til. Jeg er egentlig skeptisk til at man skiller ut drift og vedlikehold av sykkeltraseer som et særspørsmål ved siden av drift og vedlikehold av veier generelt. Vinterdrift skal inkludere rydding av sykkeltraseer, uten at denne delen av veien skal skilles ut i en egen budsjettpost.

Målet på gjennomføringsevne er resultatene man ser på bakken, ikke hvor mye penger man bruker. Inneværende vinter er tentamen for det sittende byrådet. Vinteren 2016/2017 er eksamen. Da har de ikke lenger noen unnskyldninger for hvorfor man ikke kan starte umiddelbart.

Continue reading Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Oslo saboterer vintersyklistene

Det er planlegging og fremdrift som er utfordrende. Økonomien har vi“, sier byråd Ola Elvestuen til Osloby om Oslos manglende sykkelsatsing. Løgn og forbannet dikt, sier jeg.

Hvis det hadde vært sant, da hadde det ikke vært noe problem å gjennomføre enkle tiltak som bare er et spørsmål om penger. Som vedlikehold av det lille Oslo tross alt har av strekninger som i noen grad er tilrettelagt for sykkel. Men når det bare står på penger, og ikke politikernes manglende evne til å iverksette alle planer som er vedtatt fem ganger, da er det plutselig ikke penger likevel.

Ola Elvestuen har sagt at Oslo prioriterer trafikanter i denne rekkefølge: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og til slutt andre biler. Det er ikke sant det heller. Politikernes ord er ikke mye verdt. Det er gjennom handling de viser sine reelle prioriteringer. Den er helt tydelig: Syklister er prioritert helt til slutt, ofte er de fullstendig glemt. Det er vel nok å minne om Bogstadveien, hvor første etappe av skandalen snart bør være gjennomført.

Continue reading Oslo saboterer vintersyklistene

Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kommune påstår at de rydder hovedsykkelveinettet — i den grad dette finnes — for snø. Vi som sykler synes ikke at Oslo kommune har noe særlig å skryte av. For en tid siden klaget jeg over manglende rydding i Kristian IVs gt langs Slottsparken med kommunens tjeneste for å melde feil. Først svarte kommunen at det var ryddet, men siden ombestemte de seg:

“Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snøen ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Dette var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbedre forholdene”

Det var selvsagt fint at det hjalp å klage. Men samtidig gir et slikt svar grunn til å spørre om hvordan kommunen følger opp. Det er ikke særlig vanskelig å se tilstanden.

Byrådet lovet i sin byrådserklæring at det skulle bli bedre vintervedlikehold i sykkelfelt. Men vi har denne vinteren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skrevet om manglende vintervedlikehold flere ganger, senest her. I sin “Serviceerklæring” sier Bymiljøetaeten fortsatt:

“Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. Her kan du laste ned et kart som viser hovedsykkeltraseene, i pdf. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring”

Det er mulig de kaller det de gjør “å brøyte”, men resultatet er uansett for dårlig. Og at man bruker det lille som finnes av sykkelfelt og sykkelveier som ikke inngår i “hovedsykkelveinettet” til snølagring sier mer enn nok om at syklister ikke er prioritet og dagens byråd har ikke endret dette. Sykkelfeltene er ikke egnet for sykling pga dårlig snørydding.

Bildene i denne lille billedserien ble tatt onsdag 15. februar på vei fra Blindern til Sentrum, langs det som skal være hovedsykkelvei i Blindernveien og Ullevålsveien. At det ligger igjen store snøhauger i sykkelfeltene er fullstendig uakseptabelt. Men også ellers er sykkelfeltene brøytet for dårlig. Smale sykkelfelt blir enda smalere når det ligger igjen snø, og spesielt ille er det når det er parkeringslommer innenfor sykkelfeltet. Om vinteren får vi virkelig se hvor idiotisk denne løsningen er.

 

Fra Blindernveien. Parkerte biler i parkeringslomme innenfor sykkelfelt gjør det vanskelig å å rydde sykkelfeltet. Kommunen gjør åpenbart ingen ekstra innsats for å kompensere for ulempen denne idiotiske trafikkløsningen kommunen har insistert på, påfører syklistene. Continue reading Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kommune er ikke flinke til å rydde sykkelfelt for snø, for å si det forsiktig. Kommunen har opprettet en meldingstjeneste for å melde feil, bl.a. mangelfull brøyting. Jeg har benyttet denne noen ganger, men sikkert ikke så mange ganger som jeg burde ha gjort.

Sist klaget jeg på sykkelfeltene i Kristian IVs gt / Wergelandsveien, som lang tid etter sise snøfall fortsatt var fulle av snø.

Det første svaret var jeg ikke særlig fornøyd med. Det lød: Continue reading Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Vintersykling – en midtveisevaluering

Jeg har tidligere ikke syklet særlig mye om vinteren — i alle fall ikke siden ungdomstiden (som ligger lenger tilbake i tid enn jeg liker å tenke på). Hjemmefra til kontoret tar det ca 20 minutter å gå, og 7 minutter på sykkel. Om vinteren har jeg stort sett foretrukket å gå. På mellomlange distanser har jeg kjørt bil. Og det å dra på sykkeltur bare for turens skyld har ikke fristet om vinteren, skjønt jeg har merket meg at noen gjør det også. Da jeg solgte bilen bestemte jeg meg også for å sykle mer også om vinteren. I tillegg til diverse småturer innebærer det først å fremst å sykle til og fra min ukentlige squash-time på Grorud. Det er ca 12,5 km hver vei. (Hvis noen lurer på hvorfor jeg drar til Grorud for å spille squash, så er forklaringen at jeg bodde i Groruddalen da vi startet å spille for snart 30 år siden, og min sqaush-partner bor der fortsatt. Så vi har holdt fast ved stedet.)

For å forberede meg til vintersesongen kjøpte jeg en egen sykkel for vinterbruk. Jeg benyttet sjansen da alle sportsbutikker skulle tømme lagrene for sykler før skisesongen, og kjøpte den på salg i høst. Jeg valgte en relativt rimelig off-road sykkel uten dempegaffel. Dempegaffelen er i følge ekspertisen særlig utsatt for skader som følge av den evindelige saltingen. Som kjent går hensynet til biltrafikken alltid foran miljø. Så for at bilene skal kunne kjøre litt fortere om vinteren ødelegger man gjerne drikkevann, dreper trær, samt ødelegger folks sko og sykler med salt. Litt må vi da ofre for at bilistene bilistene skal slippe å måtte avpasse farten etter forholdene! For å unngå noe av problemene som følge av salting droppet jeg ganske enkelt dempegaffel.

Continue reading Vintersykling – en midtveisevaluering

Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Jeg syklet en tur til Maridalen i dag (for å gå på ski). Fra meg er det ikke noe sykkelfelt eller sykkelvei før jeg kommer til Geitmyrsveien, omtrent ved Odontologisk fakultet (“Tannlegehøgskolen”). Som vanlig var sykkelfeltet ikke brøytet, eller i alle fall så dårlig brøytet at sykkelfeltene i praksis var ubrukelige.

Det var selfølgelig ikke ordentlig brøytet i Kierskows gate heller. Jeg fortsatte opp Tåsenveien. Denne er merket som sykkeltrasé, men det er en Oslo spesial: Sykkeltrasé ikke tilrettelagt for sykkel. Den øvre del er blindvei, stengt mot  Uelands gate. Greit nok. Men siden bilene ikke kan velge veien for gjennomkjøring er den også generelt elendig brøytet. Fremkommelighet for syklister i det som er merket som sykkeltrasé, slikt bryr ikke Oslo kommune seg om.

Der Tåsenveien møter Uelands gt er det satt opp sperringer for å hindre bilistene fra å velge denne veien. At man likevel må sørge for at det som er merket som sykkeltrasé likevel er fremkommelig for syklister, slikt tenker man ikke på i Oslo. To smale passasjer forbi betongblokker, selvfølgelig fylt med snø. Man lider ikke ikke bare under dårlig brøyting, man må også forsere en brøytekant om man vil sykle i det som er merket som sykkeltrasé.

Continue reading Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten melding om at det gikk greit å ta med et par ski på sykkelen, var det flere som etterlyste bilder. Her kommer en liten billedserie. Men for all del: Dette var slik jeg løste det på min til nå ene sykkel- og skitur. Jeg påstår på ingen måte at dette er noe jeg har noen særlig erfaring med. Kom gjerne med dine egne tips og erfaringer.

Continue reading Ski på sykkel (noen bilder)

Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare forsømmer vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier, men gir fullstendig blaffen i det, er vel ikke noen overraskelse. Overingeniør Joakim Hjertum i Samferdselsetaten sa til Aftenposten før jul at syklistene må finne seg i at snøen fra bilenes kjørefelt brøytes inn i sykkelfeltene mange steder. Man kan omformulere det til at syklistene må finne seg i å bli kastet ut når man trenger plassen for bilenes behov, slik vi også ser hele året foran mange kryss i denne byen. Det bekrefter at Oslo fortsatt bare er på pratestadiet i sin “sykkelsatsing” og fortsatt ikke tar syklister seriøst.

Nå som vinteren er på hell er Oslo virkelige samferdselsprioriteringer ganske synlige. Utenfor hos oss ble snøen ryddet for noen uker siden. Det er en stille boliggate på Frogner. Det er selvfølgelig viktig å rydde den, for der parkerer folk sine biler. Vi som bor her er selvfølgelig glade for at snøen blir ryddet. (Jeg har enn så lenge bil, men også garasjeplass, så det har ikke så stor betydning for meg.) Det har kommet mer snø etter at gaten ble ryddet, derfor var det fortsatt en del snø da bildet ble tatt.

Jeg har gangavstand til kontoret. Det tar ca 20 minutter å gå. Jeg er ingen vintersyklist, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt tilbake til ungdomstiden. Om vinteren  foretrekker jeg å gå når avstandene ikke er større. Jeg går gjerne Henrik Ibsens gt (tidligere Drammensveien) langs Slottsparken. For en måned siden pekte jeg på at om den ikke blir ryddet for snø, så ville vi få store vanndammer om ettermiddagen og is på formiddagen. Brøytekanter utgjør diker på begge sider, som sørger for at smeltevannet ikke renner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situasjonen som beskrevet. Det første bildet er tatt ved 16.30 tiden mandag 14. mars. Her gjør store vanndammer fortauet ufremkommelig. Continue reading Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold