Tag Archives: Wikileaks

Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Føljetongen om Visa og Tellers blokkering av Wikileaks og deres islandske samarbeidspartner Datacell, fortsetter. I et blogginnlegg i går og i Dagens Næringsliv antydet jeg at utestengningen av Wikileaks kanskje var lovstridig. (En kortversjon av DN saken finnes på dagensit.no, men det står mer i papirutgaven.)

I dag er Teller og Visa ute og ror — noe som sikkert kan være vanskelig nok når man har islendinger på den andre siden.

Teller skrev, i følge DN og informasjon på Datacells nettsider, at de var blitt pålagt fra Visa Europa å stenge for å beskytte Visas varemerke. Men det benekter Visa Europa overfor DN. Så kan man lure på hvem av dem man skal tro på.

Continue reading Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Opptrer Teller ulovlig når de blokkerer Wikileaks?

Det har i dag blitt kjent at det norsk-danske selskapet Teller, som håndterer transaksjoner for bl.a. Visa og MasterCard, blokkerer overføringer til Wikileaks , alle fall for så vidt gjelder betalinger gjennom Visa.

I dagens samfunn er vi avhengige av tilgang til infrastrukturer. Retten til fri bevegelse blir illusorisk om man nektes tilgang til transportmidler. Ytringsfriheten blir illusorisk hvis man rent faktisk nektes mulighet til å ytre seg. Det var erkjennelsen av dette som ligger bak vedtakelsen av Grl § 100 sjette ledd, som lyder:

“Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.”

Nektes man tilgang til systemer for å betale eller motta betaling er det umulig å drive virksomhet, og knapt mulig å fungere i dagens samfunn. Continue reading Opptrer Teller ulovlig når de blokkerer Wikileaks?

Har ledelsen i Teller gått i dekning eller gått ned etter Wikileaks-skandalen?

Jeg forsøkte å sende en e-post til ledelsen i Teller hvor jeg ga uttrykk for hva jeg mener om at Teller opptrer som politisk aktør og blokkerer overføringer til en organsiasjon USA ikke liker. Jeg brukte e-postadressene som står på deres nettsider. Men alt kom i retur med melding om at de ikke kunne leveres;

“Meldingen kom ikke frem til noen av eller alle mottakerne.

Emne: Teller som politisk aktør – Wikileaks

Sendt:      20.12.2010 07:35

Kan ikke nå følgende mottaker(e):

‘peter.wiren@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

‘dorthe.glenhøj@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

‘jesper.holme@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

‘jens.nes@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

‘kåre.regnarsson@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

‘haakon.fredriksen@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/mer-om/problems.html#headers

Den siden det vises til i feilmeldingen er bare en side ved UiO som generelt forklarer hva som kan være grunnen til en slik feil.

PS: Noen sier at det kan være et UiO-problem og at de ikke har hatt problemer med å sende på andre måter. Jeg har forsøkt på nytt med adressene

pwire@teller.com
dglen@teller.com
jholm@teller.com
jnes@teller.com
kregn@teller.com
hfred@teller.com

De meldingene har i alle fall ikke kommet i retur.

Teller har blitt politisk aktør mot ytringsfrihet — blokkerer Wikileaks

Vi har hørt om Visa, MasterCard, PayPal og Bank of Americas knefall for USAs forfølgelse av Wikileaks. Nå skriver Dagens Næringsliv at det norsk-danske selskapet Teller har meldt seg inn i skammens selskap og blokkerer overføringer til Wikileaks.

Teller er et datterselskap av den danske-norske selskapet Nets, som ble dannet gjennom en fusjon av Bankenes Betalingssentral (BBS) og det danske Pengeinstituttenes Betalissentral (PBS). Teller håndterer korttransaksjoner for Visa, MasterCard og American Express.

Uansett hva man måtte mene om Wikileaks, så er det uhørt at et selskap som Teller blokkerer overføringer dit eller til andre. Wikileaks har ikke blitt dømt for noe, de har ikke en gang blitt tiltalt for noe. Det sitter folk i USA og graver i gamle spionlover og annet for å finne en krok de kan henge Wikileaks på, så langt uten hell. Det åpenbare svaret fra Teller burde ha vært at de ikke blokkerer noe som helst før de eventuelt får en rettsavgjørelse som sier at de skal gjøre det. Og for å blokkere overføringer fra Norge skal det være en norsk avgjørelse. Hva de måtte finne på i USA er irrelevant.

Det åpenbare svaret fra Teller bør være at de ikke tar stilling til mottakernes virksomhet så lenge det ikke foreligger en rettslig avgjørelser om at virksomheten skal blokkeres. Og det er vel typisk at selskapet ikke skriver noe om dette på sine nettsider over aktuelt.

Jeg skulle gjerne vite hvilke andre personer og organisasjoner som Teller på tilsvarende måte overfører penger til.

Jeg er dypt skuffet over Teller og synes ledelsen opptrer prinsppløst og ynkelig. Hvis dere vil si hva dere mener, så si det til ledelsen. Her er de personer i ledelsen som er nevnt på Tellers nettsider:

Peter Wirén
Chief Executive Officer
Telefon: + 47 22 92 84 50
Mobil: + 47 905 92 650
peter.wiren@teller.com

Dorthe Glenhøj
Vice President Strategy
dorthe.glenhøj@teller.com

Jesper Holme
Vice President Business Analysis
Telefon: + 47 22 92 84 35
Mobil: + 47 90 85 21 96
jesper.holme@teller.com

Jens A. Nes
Vice President Sales
Telefon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Jens A. Nes
Vice President Sales
Telefon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Haakon Fredriksen
Vice President Risk Management
Mobil: + 47 45 04 33 22
haakon.fredriksen@teller.com

Bank of America blokkerer overføringer til Wikileaks

The Kansas City Star melder at Bank of America har stanset overføringer til Wikileaks (som jeg har blitt oppmerksom på via twitter-melding fra Wikileaks). Pressemelding fra banken er referert slik:

“”Bank of America joins in the actions previously announced by MasterCard, PayPal, Visa Europe and others and will not process transactions of any type that we have reason to believe are intended for WikiLeaks,” the bank said in a statement.

“This decision is based upon our reasonable belief that WikiLeaks may be engaged in activities that are, among other things, inconsistent with our internal policies for processing payments.””

De slutter seg dermed til PayPal, MasterCard og Visa som har latt seg utnytte som redskap for reaksjonære krefter i USA.

Det har gått rykter om at neste pakke med “cables” fra WikiLeaks vil gjelde finansinstitusjoner, og Bank of America har vært nevnt som en institusjon som har lite å glede seg til når dette kommer. Om dette har påvirket Bank of Americas beslutning, skal jeg ikke spekulere i. Men det er fristende å si at man får håpe at Bank of America får skikkelig juling.

For egen del har jeg ikke noen form for kontakt med Bank of America, og dermed heller ingen kontakt å bryte. Det er lettere å boikotte en bank enn et globalt kortselskap. Jeg håper mange som støtter frihet flytter sine penger fra Bank of America til andre banker.

Heldigvis her det fortsatt mulig å sende penger til Wikileaks. Her kan du lese hvordan du kan overføre penger til Wikileaks.

Av barn, fulle folk og de som tror ingen lytter

Av barn og fulle folk får vi høre sannheten, sies det. Barn har ikke lært å forstille seg, mens fulle folk har mistet hemningene og glemmer å forstille seg. Vi kan legge til de som tror at ingen lytter, og som derfor tror det ikke er nødvendig å forstille seg. Vi husker Sveriges tidligere næringsminister Bjørn Rosengren som sa at “Norge er den siste sovjetstat”. Fra årets valg i Storbritannia husker vi at George Brown baktalte 66 år gamle Gillian Duffy — da han trodde mikrofonen var slått av. Nå er det ikke mikrofoner politikere og andre frykter, de frykter Wikileaks.

Vi får høre sannheten, sies det. Men er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Vi får nok sånn noenlunde vite hva disse folkene egentlig mener. Men vi er i modus konjunktiv. Utsagnet sier noe om avsenderen, ikke nødvendigvis noe om verden ellers. En ambassadørs vurderinger er ambassadørens vurderinger, ikke nødvendigvis en korrekt beskrivelse av verden.

Vi får vel tro at faktiske opplysninger stort sett er korrekte, som f.eks. opplysningen om at Oslos fylkesmann Hans Røsjorde skal ha tilbudt den amerikanske ambassadøren hjelp ved å ta «diskret kontakt» med plan- og bygingsetaten. Det er sikkert også riktig at vaktene ved atomreaktoren i Halden ikke er bevæpnet. Det er også mye annet interessant som har kommet fram gjennom Wikileaks. The Telegraphs liste over “Wikileaks’ 10 greatest storieser ikke oppdatert med det aller siste, men er en påminnelse om at det er langt mer enn tabloid sladder som har blitt kjent på denne måten.

Men når de kommer med sine vurderinger, da er det nettopp vurderinger. Og da er det ingen grunn til å tro at vurderinger bli bedre bare fordi de er foretatt av en usansk diplomant.

Jeg er veldig glad for at sikkerheten ved atomreaktoren “ikke er etter amerikansk standard”, for vi vet at det er bevæpende vakter over alt. Dette oppsummerer på mange måter USAs holdning til verden: Den skal enten være etter “amerikansk standard” (som betyr usansk standard, for Amerika er mye mer enn USA), eller så er det får dårlig. Evne til å forstå at man andre steder tenker og innretter seg på andre måter enn i USA er ikke noen fremtredende usansk egenskap.

At representanter for en administrasjon som delte verden inn i “de som er med oss og fiender”, som aksepterer tortur i sin hellige saks tjeneste, som bevisst  bryter menneskerettighetene, som har løyet overfor hele verden og satt i gang kriger med de samme løgnene som påskudd, kritiserer oss for ikke bare å logre, det er det all grunn til å være fornøyd med.

Selvfølgelig er det interessant å få et usminket bilde av hva de mener.  De kan nok ha et poeng når de sier at nordmenn er selvgode moralister med lav arbeidsmoral. Og Gro Harlem Brundtlands utsagn om at “det er typisk norsk å være god” må være noe av det dummeste en norsk politisk leder har sagt offentlig. Men vi trenger vel ikke utenlandske diplomater for å se dette.

Av barn og fulle folk får vi vite sannheten om hva barn og fulle folk mener. Fra Wiklileaks kan vi få vite sannheten om hva en del diplomater og politikere egentlig mener. Men usanske ambassadører og Wikileaks bringer oss ikke nærmere et svar på spørsmålet om hvilken virkelighet som er den virkelige.

Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

I dag deles i prinsippet Nobels fredspris ut til Liu Xiaobo. Liu Xiaobo sitter fengslet i Kina. Han får ikke være til stede for å motta prisen og ingen andre kommer til å ta den imot på hans vegne. Derfor deles prisen bare i prinsippet ut.

I vesten synes vi det er forferdelig at han som bare vil ha ytringsfrihet og demokrati sperres inne på denne måten. I Kina betraktes han som kriminell. Mens utdelingen skjer sitter grunnleggerene av Wikileaks, Julian Assange, fengslet i England. Han er fengslet for påståtte seksuelle overgrep. Men USA vil også ha ham utlevert, og det er ikke på grunn av de påståtte overgrepene.

USA har ambisjoner om å ta ledelsen i kampen for informasjonsfrihet og et fritt internett.USAs utenriksminister, Hillary Clinton sa bl.a. dette i en tale i Washington: Continue reading Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?

Inger Marie Sunde, nå førsteamanuensis ved Politihøyskolen, er ikke i tvil om at de som deltar i aksjonene mot Mastercard, PayPal og andre institusjoner som har stukket kjepper i hjulene for Wikileaks bryter norsk lov. “Dette kommer under lovgivningen om skadeverk”, sier hun til ITavisen.

Jeg får her legge til at jeg ble kontaktet av ITavisen om dette spørsmålet, og sendte dem videre til Inger Marie Sunde fordi datakriminalitet og strafferett ikke er noe jeg arbeider særlig mye med. Når jeg ikke ville uttale meg til avisen er det kanskje litt ufint i ettertid å kommentere på denne måten. Men det får våge seg. Continue reading Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?