Tag Archives: YouTube

Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I disse koronatider har Universitetet i Oslo bestemt at alle forelesninger skal være digitale. Jeg synes ikke det blir god undervisning av å forelese foran et fast kamera i et tomt audiotorium. Forelesninger tatt opp på den måten blir ikke gode undervisningsvideoer — enten det er studenter i auditoriet eller ikke.

Jeg har derfor valgt å produsere undervisningsvideoer med sikte på at disse skal kunne fungere alene, ikke som en repetisjon for studenter som har fulgt forelesninger, eller for å tette hull for de som har vært fraværende. Det er i bokstavelig forstand hjemmelagde videoer, og jeg er ikke noen profesjonell videoprodusent.

Jeg bruker alltid en lang rekke eksempler i min undervisning, og i en videoforelesning fungerer det best med noen video- og lydklipp. Jeg er selvfølgelig godt kjent med at særregelen om fremføring i undervisning i åvl § 43 ikke gjelder for det som gjøres tilgjenelig på nettet. Så de klippene jeg bruker er klippet ned slik at de skal ligge godt innenfor rammen av lovlige sitater. Likevel opplever jeg at YouTube blokkerer videoer når jeg laster dem opp.

Continue reading Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

YouTube og undervisning

I dag (27.04.2010) melder NRK at det er mye “Ulovlig bruk av YouTube” i skolen. I artikkelen sier dag daglig leder i Sagene Data, Stian Krog, at det “er ingen tvil at mange lærere ikke kan reglene som gjelder for framvisning og bruk av Youtube”. Det kan sikkert være rett. Men det sies ikke noe om hva slags regler som gjelder, og jeg er ikke overbevist om at det å være daglig leder i et datafirma og ha lærerbakgrunn er det som gir best grunnlag for å mene noe om dette.

Når man presenterer en video fra YouTube eller annet materiale direkte fra nettet skjer det en fremføring. Opphavsmannen har i utgangspunktet enerett til å fremføre sitt verk for allmennheten, hvilket vil si at andre må ha opphavsmannens samtykke for å fremføre verket for allmennheten. Allmennheten betyr her utenfor det private området.

Fra skolehold og Kommunenes sentralforbund har det vært hevdet at det som skjer i et klasserom på grunnskolen ikke er for allmennheten. Det er en høyst diskutabel påstand. Selv mener jeg at dette er uholdbart og min kollega Ole Andreas Rognstad synes å mene det samme. Men det er altså delte meninger på dette punktet.

Continue reading YouTube og undervisning