Videos

Politiet i Oslo er en sykkelfiendtlig biletat. Anmelder syklist for lovlig sykling.

“Politiet har anmeldt syklist for sykling i kollektivfelt. Mener han var til hinder for annen trafikk” kan vi lese i Aftenposten. Det fortsetter:

“Politiet mener syklisten var til hinder for trafikken bak ham og har anmeldt ham for sykling i kollektivfelt. Syklisten mener at han ikke har gjort noe feil og vil fortsette å sykle der. “

Vi kan starte med trafikkreglene § 5 nr 2:

2. Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.”

Nå er det ikke noe nytt at politet ser bort fra trafikkregler når de for en gangs skyld virker til fordel for syklende, og ikke for bilister.  Hvis de ved en påkjørsel eller kollisjon kan skyve ansvaret over på syklisten, så gjør de det. Det styggeste eksempelet jag kjenner til, var det politiet i Asker og Bærum, nå infusjonert i Oslo, som sto for. En bilist rygget fra sin private utjørsel ut i forkjørsvei, hvor det kom en syklist i sykkelfeltet og kolliderte med bilen. Trippelt vikepliktbrukdd fra bilisten. Likevel presterte bilpolitiet å si at syklisten kunne lastes like mye som bilisten. I et annet tilfelle rygget en person ut av garasjen ut en vei, og kolliderte med en syklist. Ikke noe å klandre bilisten, sa politiet om bilisten som rygget i blinde ut i trafikkert vei, og åpenbart brøt vikeplikten.

Continue reading Politiet i Oslo er en sykkelfiendtlig biletat. Anmelder syklist for lovlig sykling.