Introduksjon til jusstudiet

Jeg har alltid vært opptatt av begynnerstudentene, og er ikke veldig godt fornøyd med hvordan vi møter nye studenter og leder dem inn i studiet. Strenge opptakskrav gjør at vi får dyktige studenter. Men de aller fleste kan lite eller ingen ting om jusen.

Vi kan ikke sitte i våre elfenbenstårn og betrakte studenter som forsøker å klatre opp og tilegne seg det de skal lære i løpet av studiet. Vi må gå ut og møte studentene der de er, “ta dem i hånden” og lede dem inn i jusstudiet.

Jeg har for tiden ikke begynnerundervisning for ferske studenter. Men jeg har skrevet boken Innledning til jusstudiet, som er en slik introduksjon til å begynne på et nytt studium generelt, og jusstudiet spesielt, litt om jus som fag, hvordan man kan studere effektiv og elementær juridisk metode.

Jeg har begynt på en videoforelesningsserie om dette. Men det tar mye tid å lage slike, og tiden har til nå ikke strukket til for å gjøre den ferdig. Jeg har ambisjoner om å fullføre denne, men jeg vet ikke riktig når det kan bli.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.