Opphavsrett og lignende rettigheter

Jeg har fagansvar for og har det meste av undervisningen i faget Opphavsrett og lignende rettigheter RINF 1200. Det er et fag som i sin tid ble utviklet for det tverrfakultære studieprogrammet Digitale Medier, som dessverre ikke lenger finnes. Det er typisk at slike studier legges ned når det virkelig begynner å bli etterpørsel etter den kunnskap man kunne få i dette programmet. UiO er dessverre lite flinke til å drive tverrfaglige og tverrfakultære aktiviteter og studieprogrammer.

Hvis man kombinerer de to fagene Opphavsrett og ligendne rettigheter med Ytringsfrihet og medieregulering, har man et godt grunnlag i det som kan kalles Medierett.

Faget er laget for studenter som ikke har juridisk bakgrunn og som ikke har tenkt å bli jurister. Det henvender seg blant annet til mediefolk, musikere og andre i musikkbransjen, kulturlivet i videre forstand, og andre som har behov for kunnskaper om opphavsrett.

Faget undervises vanligvis i høstsemesteret. Koronanedstengningen gjorde at all undervisning høsten 2020 ble gjennomført digitalt. Jeg laget en serie på i alt 25 videoforelesninger, som jeg har valgt å gjøre tilgjengelig for alle.

Som en hjelp til studentene har jeg skrevet gjennomganger av en del av de oppgavene som har vært gitt til eksamen. Dette er studentveiledninger, ikke sensorveiledninger.

 

Kommentarer til en del tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1200. Jeg får noen ganger spørsmål om det finnes veiledninger til felre oppgaver enn dette. Svaret er nei, det finnes ikke.

Alle tidligere eksamensoppgaver

Jeg kommenterer ofte aktuelle opphavsrettssaker som dukker opp i media, og jeg bruker dem ofte i min undervisning. Jeg synes det er viktig å få fram at opphavsrett mm ikke er noe vi leker med i elfenbenstårnet. Det er noe som angår den verden vi alle er en del av. Tradisjonell tidsskriftsdebatt er altfor langsom. Jeg foretrekker derfor stort sett å kommentere sakene på min blogg. Det er dessuten slik at kunnskapsnivået om dette, som så mange andre juridiske spørsmål, er sørgelig lavt i norske medier. Hvis de hadde slurvet like mye i sin omtale av sport som de gjør i sin omtale av rettsspørsmål, hadde det blitt ramaskrik. Gjennom sin slurvete journalistiskk har mediene sørget for å holde publikum i uvitenhet, slik at mediene kan slå seg til ro med at folk ikke reagerer, og da er det ikke så farlig. Det er derfor ofte nødvendig å kommentere som et forsøk på å korrigere misvisende omtale i mediene.

Bloggkommentarer om opphavsrett finner du her.

Jeg er hva jeg vil kalle en halvivrig, men ikke spesielt god amatørfotograf. Men rettigheter til bilder, særlig fotografier, interesserer meg.

Jeg har kommentert retten til bruk av andres bilder blant annet under stikkordet Sitatrett, som også omfatter andre former for sitat. Jeg har også i flere kommentarer vært innom spørsmålet om rett til eget bilde.

Det som er direkte skrevet for studenter på RINF 1200, finner du her.

Jeg har for tiden fagansvar for de to fagene

 

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.