RINF 1200 – eksamen Høst 2020 spørsmål 5

 

Innhold

Spørsmål 5

Kan Åse Holm nekte Caroline Vold å bruke bildene av henne i den forelesningen som gjøres tilgjengelig på YouTube?

Det er nærliggende her å starte med åvl § 104 og retten til eget bilde. Jeg tar bare med den innledende setningen:

“Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når …”

Her er det to kumulative vilkår, altså to vilkår som begge må være oppfylt:

Det må være et fotografi, og det må avbilde en person. Vi kan enkelt konstatere at det ikke er et fotografi, og at bildene avbilder en person. Men begge vilkår må være oppfylt, det er ikke tilstrekkelig at et vilkår er oppfylt, slik det er i dette tilfellet.

I § 105 siste ledd, står det:

“Om vern for den avbildede gjelder bestemmelsene i § 104 selv om portrettet ikke er fotografisk.”

Men § 105 gjelder etter overskriften bestilte portretter. Man kunne sikkert ha diskutert hva som skal til for at et bilde som avbilder en person er et portrett. Det går jeg ikke inn på, og det er heller ingen grunn til å diskutere det i oppgaven. Vi har ikke sett bildene.

Det som derimot synes ganske klart, er at at det ikke dreier seg om bilder som er bestilt. Åse Holm har vært modell for Peder Ås, men hun har ikke bestilt bildene.

Peder Ås har gitt samtykke til at Caroline Vold kan bruke bildene. Peder Ås har opphavsrett til bildene, og regelen om “rett til eget bilde” gjelder ikke for denne type bilder.

Konkluson:

Åse Holm kan ikke nekte Caroline Vold å bruke bildene av henne i den forelesningen som gjøres tilgjengelig på YouTube.

 

Innhold

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.