Ytringsfrihet og medieregulering RINF 1100

Et annet fag jeg har ansvaret for og underviser i, er Ytringsfrihet og medieregulering RINF 1100. Det er også et fag som ble utviklet for studieprogrammet Digitale medier. Hvis man kombinerer de to fagene Opphavsrett og ligendne rettigheter med Ytringsfrihet og medieregulering, har man et godt grunnlag i det som kan kalles Medierett.

Vi manglet en lærebok i dette faget. Etter å ha undervist i dette i 15 år, var det bare en ting å gjøre: Jeg måtte skrive boken selv.

Det er besluttet at forelesninger og en stor del av kursundervisningen skal være digital også i vårsemesteret 2021. Mine ambisjoner er å lage en serie videoforelesninger for dette faget, tilsvarende de forelesninger jeg har laget for Opphavsrett og lignende rettigheter RINF 1200. Men når dette skrives, er de ikke klare.

Jeg har kommentert en del tidligere eksamensoppgaver, som en veiledning til studenter. Det har dessverre ikke blitt så mange slike kommentarer som jeg hadde ønsket. Det tar tid å skrive slikt, og tiden strekker ikke alltid til.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-

Ytringsfrihet er et spørsmål som veldig ofte dukker opp i den offentlige debatten, og jeg kommenterer en del ytringsfrihetsspørmsål.

Bloggkommentarer om ytringsfrihet.

Kommentarer som mer spesifikt gjelder faget RINF 1100 er her.

Jeg har for tiden fagansvar for de to fagene

 

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.