Ettergjøring av historiske personers særpreg – en sluttreplikk

Det overrasker meg at min kommentar i Rett24 om KI-etterligning av Knut Hamsuns stemme (som også er publisert på min blogg) har ført til så mye debatt. Etter at jeg skrev min kommentar, har det kommet følgende innlegg fra andre i E24. Her andres i kronologisk orden.

Vi skal ikke henge oss opp i teknologien. Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell mellom at en dyktig imitator etterligner en annens stemme, eller at etterligningen skjer ved hjelp av teknologi.

Smak og behag

Skuespilleren Angelina Jolie fikk for en del år siden brystkreft og fjernet et bryst. Etter å ha fått vite at hun var genetisk disponert for brystkreft, fjernet hun også det andre brystet. Den svenske kunstneren Johan Andersson malte et bilde slik han forestilte seg Angelina Jolie toppløs etter at hun hadde fjernet brystene. Bildet skapte mye debatt. Vi kan mene at det var usmakelig, men etter min vurdering ville det ha vært lovlig etter norsk rett. Hadde det gjort noen forskjell om bildet hadde vært laget med kunstig intelligens? Jeg mener nei.

Vi må skille mellom etterligning av nålevende personer og avdøde personer. Bestemmelsen om retten til eget bilde gir vern i 15 år etter utløpet av avdødes dødsår. Det gjelder en omtrent tilsvarende frist for vern av noens ære. Det har gått mer enn 70 år siden Knut Hamsun døde. Vi må klare å være så prinsipielle at vi ikke lar det være avgjørende om vi liker det de som vil etterligne står for eller ikke.

Ytringsfrihetskommisjonen

Videre må vi se på i hvilken situasjon etterligningen skjer. At en komiker etterligner en kjent person som underholdning, er noe annet enn når kjente personer misbrukes til reklameformål. Men det som presenteres må ikke utgis for noe annet enn det det er. Hvis noen vil utgi «Sult» som lydbok med en syntetisk fremstilt etterligning av Knut Hamsuns stemme, da kan de ikke utgi dette som om det faktisk er Knut Hamsun som leser.

Ytringsfrihetskommisjonen, som forberedte revisjonen av Grunnloven § 100 i 2004, anerkjente at vi hadde fått et ulovfestet vern for person gjennom dommen Rt-1952-1217 To mistenkelige personer, men sa samtidig at det ikke bør utvikles videre. Ytringsfrihet har en pris. En del av denne prisen er at vi må tåle ytringer vi ikke liker.