Les vins du Tour de France 2011

Før fjor­årets utga­ve av Tour de Fran­ce bestem­te jeg meg for å føl­ge etap­pe­ne og fin­ne ut mer om hva slags vin og annet godt drik­ke som ble pro­du­sert langs touren. Det jeg fant del­te jeg med and­re på net­tet — i alle fall på det ver­ba­le pla­net — i en serie blogg­inn­legg kalt Les vins du Tour de Fran­ce. Vinen måt­te hver enkelt skaf­fe seg selv.

Seri­en ga mer­smak i mer enn en forstand.Da man gjor­de etap­pe­ne i Giro d’I­ta­lia 2011 kjent i okto­ber 2010 ble det også litt for fris­ten­de å benyt­te den mulig­he­ten til å blir bed­re kjent med ita­li­ensk vin. Det resul­ter­te i I Vini del Giro d’I­ta­lia 2011. Det var også en mor­som og inter­es­sant reise.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011