Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Konklusjoner]

Konklusjoner

Det største problemet med hele forslaget er etter min mening at man ikke har gått inn på spørsmålet om hvilke type tjenester som vil være ulovlige. Det er prinsipielt betenkelig om man skal kunne påby å blokkere tilgangen til et nettsted hvis man ikke med sikkerhet kan konstatere at virksomheten er ulovlig. Hvis mine kunder utnytter mine tjenester til ulovlig virksomhet vil det bli feil om min tjeneste og mitt nettsted blokkeres, så lenge jeg selv ikke gjør noe ulovlig.

Registrering av nettrafikk bør være konsesjonspliktig for å sikre tilstrekkelig kontroll med hvem som registrerer sensitive personopplysninger.

Jeg ser ingen store problemer med at rettighetshaver får utlevert opplysninger om hvem som har benyttet en dynamisk IP-adresse så lenge det er konkrete holdepunkter for at det har foregått en rettighetskrenkelse.

Forslaget om blokkering fremstår etter min mening som rimelig balansert med betryggende prosedyrer. Men man bør sikre reell kontradiksjon i saker hvor det kreves blokkering.