Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?

El-bilsalget i Norge øker. I resten av verden står det stor sett stille på lavt nivå. Oslo har ambisjoner om å bli den ledende el-bilbyen (men fortsetter med tomme løfter til syklister, og stadig nye utsettelser av fristen for å ferdigstille det hovedsykkelveinettet som skulle ha vært ferdig i 1985 – nittenåttifem).

Det er ikke særlig overraskende når man ser hvordan det offentlige subsidierer og gir fordeler til el-bilfolket. Det er åpenbart at el-bilfolket har meget gode lobbyister, politikerne drømmer fortsatt om å kunne leke med biler, og man hadde en gang en drøm om å produsere el-biler i Norge. Det er nok særlig det siste, tanken om industriarbeidsplasser, som gjorde politikerne til et lett bytte for el-billobbyister.

El-biler er fritatt for moms. Det samme er el-motorsykler og el-mopeder, men ikke el-sykler. Er det noen som er i stand til å se noen logikk her? Hadde man tenkt helse, miljø og arealutnyttelse hadde man valgt å subsidiere alminnelige tråsykler på denne måten. El-sykler, hvor man har hjelpemotor ved siden av pedalkraft, er langt bedre enn f.eks. el-mopeder, om vi også tenker litt folkehelse. Men vi syklister må selvsagt betale moms.

Nå mener ikke jeg at sykler skal fritas for moms. Det er en form for subsidiering jeg ikke har særlig sans for. Dessuten måtte man vel da subsidiere ski, joggesko og annet sportsutstyr på samme måte. Men momsfritaket på el-biler m.m. bør oppheves så snart som mulig.

Ingen engangsavgift og lav årsavgift. Nok en statlig subsidiering av el-bilfolket.

El-biler kan kjøre i kollektivfelt. Dette er antageligvis den viktigste grunnen til at mange som har råd til og mulighet til å holde seg med to eller flere biler også har en el-bil i stallen. Da alt som var registrert som buss kunne kjøre i kollektivfelt kjøpte folk “børstraktor” med klappseter som gjorde at bilene på papiret var minibusser, for å kunne snike i køen. Nå kjører de el-bil. Aller helst skal det vel være en rådyr Tesla som likevel blir relativt rimelig pga raust avgiftsfritak, ikke en motorisert plastbøtte. Folk med penger har alltid likt å snike i køer.

El-biler betaler ikke bompenger. For de som har råd til bil nr 2 eller 3 betyr ikke bompengene så mye. Men det har en symbolsk verdi. Det gir alltid en tilfredsstillelse i å omgå systemet og få fordeler som andre ikke har. Det gir også mindre penger i kassen.

Gratis parkering. El-biler parkerer gratis på kommuale avgiftsplasser, i alle fall i Oslo. Og man har egne parkeringsplasser med ladestasjoner. De som planlegger dette synes ikke å ha forstått at en begrenset ressurs i alle byer er plass. Ansvarlig byråd Ola Elvestuen sa for en stund siden at Oslo har så mange og trange gater, og at det derfor er vanskelig å anlegge sykkelveier. Det er tull. Først og fremt er det trangt i politikernes hoder. Men om politikerne nå lever i den troen at gatene er så trange, hvorfor bruker de da gateareal til sterkt subsidiert parkering for el-bil? En bil tar like mye plass uansett hva slags motor den har.

Vi ser på arealbruken i Oslo at politikerne prioriterer bil. De kan snakke så mye de vil om andre prioriteringer, men det er og blir tomt prat. Selv i det politikerne påstår er den del av et i praksis ikke-eksisterende hovedsykkelveinett, prioriterer politikerne gateparkering fremfor fremkommelighet for syklister.

Gratis strøm!!! Du leste riktig: Gratis strøm. El-biler har aldri vært det jeg har vært aller mest opptatt av, så jeg har ikke satt meg inn i alle de fordeler som el-bilfolket har. Men jeg har til nå tatt det som en selvfølge at de i det minste må betale drivstoffet selv. Men nei, det betales av oss skattebetalere, i alle fall i Oslo. Dette kan vi lese på Bymiljøetatens nettsider:

“Bymiljøetaten har etablert 400 parkeringsplasser med mulighet for lading, reservert for elbiler. Ladestasjonene er låst med en nøkkel. Nøkkel og strøm er gratis.”

Les en gang til:

“… strøm er gratis”.

Strømmen er selvfølgelig ikke gratis. Men de som bruker den slipper å betale den selv. Det vi andre som må betale deres strøm.

Når vi skal se på en eventuell miljøgevinst kan det ikke bare forutsette at folk går over fra bensin/diesel til el-bil. Med de fordelene som el-bilfolket har, er det all mulig grunn til å tro at en del velger el-bil fremfor kollektivtransport, mens vanlig bil ikke hadde vært et alternativ.

Jeg har begrenset tro på el-bilers velsignelse. Så lenge Norge har billig og miljøvennlig vannkraft kan det være en miljøgevinst. Men gevinsten for el-biler som lades med kullkraft er nok høyst begrenset. Det kan bare være en eventuell gevinst ved muligheten for rensing og engergieffektivitet ved sentral produksjon av energi fremfor lokal produksjon i forbrenningsmotorer. Men da må man også ta med energitapet i ledningsnettet og ved at strøm skal lagres i et batteri. Tar man også med miljøkostnadene ved produksjon og ikke minst destruksjon av batterier, er det langt fra åpenbart at el-biler gir noen miljøgevnist. Legg oppå det at mange kjøper el-bil i tillegg til, ikke i stedet for en bensin/diesel-bil. Da kommer også miljøbelastningen ved produksjon i tillegg til, og ikke i stedet for produksjon av andre biler. Det kan bli mindre lokal foruresning. Men da er kollektivløsninger og sykkel bedre.

Jeg har sendt en forespørsel til Bymiljøetaten med spørsmål om hvor mye denne strømmen koster Oslos skattebetalere. Men uansett sum er dette galskap. Som en slags automatisert ironi hadde svaret som bekfretet mottak denne setningen i grønn skrift:

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Hvis de virkelig hadde tenkt på miljøet i Bymiljøetaten, da hadde det vært langt færre biler i byen, også el-biler. Forholdene for kollektivtransport, syklister og fotgjengere hadde vært mye bedre. Setningen understreker at “miljøtiltakene” blir tullete symbolhandlinger som ikke å skrive ut e-poster (hvem gjør det, uansett?), og “ikke kast papir på parkeringsplassene”.

En profylaktisk bemerkning:

Jeg får ofte som svar spørsmål om betaling av infrastruktur for syklister. Jeg mener at det i hovedsak er en offentlig oppgave å sørge for infrastruktur. Men parkeringsplasser er ikke en del av infrastrukturen. Parkering får man betale selv, enten der er hjemme, på jobbe eller andre steder. Betaler arbeidsgiver parkering bør det være skattepliktig som andre frynsegoder. Det er meningsløst at f.eks. Oslo kommune subsidierer bilister med store gratisarealer til parkering, en prioritering som også gir dårligere fremkommelighet for alle, også for bilister. Men prioriteringene er feil. Det brukes for mye på motorveiutbygging, særlig der motorveien bygges parallelt med en forsømt jernbanestrekning (InterCity-triangelet er bygget ut med fire-felts motorveier lenger før det er dobbeltsporet jernbane.) Jernbane og tilrettelegging for sykkel er forsømt. Ny motorvei fra Slependen til Lysaker, ca 10 km, er kostnadsberegnet til drøyt 10 mrd kroner. Det er kostnaden for ca 1.000 km sykkelvei.

Tilbake til el-bilene. Samferdselspolitikerne må ha fått elektrosjokk og synes fortsatt å være i koma — eller i alle fall å ha fått lammet kritiske funksjoner i hjernen.

Innen jeg rakk å publisere dette, fikk jeg følgende svar fra Bymiljøetaten (honnør for raskt svar!):

“Hvert ladepunkt bruker i snitt strøm for ca. 3,8 kr/dag.

Strømmen betales inntil videre av Bymiljøetaten.

Ved forrige anbudsrunde på innkjøp av ladestolper hadde vi en opsjon på en betalingsløsning, men denne har så langt ikke vært utløst da det ville kostet langt mer enn hva vi i dag betaler for strømutgiftene. Det er imidlertid ikke føringer fra Oslo kommune på at strøm skal være gratis for elbilister, så det er fortsatt mulig det blir innført hvis enklere og billigere løsninger for strømbetaling kommer i fremtiden. Salg av strøm er også underlagt konsesjonsplikt i Norge, så Bymiljøetaten eller Oslo kommune må i så fall få konsesjon til å drive salg av strøm først.”

På akkurat dette punktet var det altså ikke så galt som jeg fryktet. Men jeg lar innlegget stå uendret likevel.