I vini del Giro d’Italia 2013

GiroSå er det på’n igjen: Tre uker med syk­kel­ritt i Ita­lia og tre uker med ita­li­ensk vin. Vi kun­ne vel hatt det verre.

Årets Giro star­ter i Napo­li. Det bli litt øyhop­ping, eller i alle fall et øyhopp, før vi føl­ger skinn­leg­gen og vris­ten nes­ten helt ut i stor­tåen. Vi føl­ger så fot­buen og tykk­leg­gen, før vi gjør noen hopp nord­over. Det mes­te av året Giro, nes­ten 2/3, går i den nord­ligs­te delen av Ita­lia — med en liten avstik­ker til Frankrike.

I år har de gjort den inter­es­san­te vri at sis­te etap­pe ikke er en tempo­etap­pe, men en flat fel­les­start. Det betyr at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne i prak­sis må ha avgjort det hele i fjel­le­ne. Og det betyr at spur­te­ne har noe å hen­te på den sis­te etap­pen. Kan­skje kan det gi moti­va­sjon til å kom­me seg over fjel­le­ne og full­fø­re. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013